Copy
XNet-hankkeen uutiskirje 10/2016
Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Esimerkkejä hankkeessa tehdyistä käytännön kokeiluista
 • Maaperän lannoitepitoisuuden valvonta
 • Sisätilojen olosuhteiden tarpeenmukainen ohjaus
 • Kaivojen täyttymisasteen etämittaus
 • Prosessin ohjauksen etävalvonta
 • Asiakashallinnan visualisointi kartalle
 • Digirenki - maatilan 24/7 valvontakeskus
 • Kohteiden tunnistus älypuhelimen avulla
Hankkeeseen on lähtenyt mukaan uusia kumppaneita. Uusia pilottikohteita ovat mm.
 • Energiayhtiö, jolle kehitetään langatonta energiamittarin etälukujärjestelmää ja kulutusraportointia
 • Kaivosyhtiön tietojärjestelmiä kehitetään
 • Elintarviketuottajalle pyritään kehittämään laitteiston käyttöastetta ja seuraamaan laitteiden suorituskykyä reaaliajassa.
 • Kokkolan kaupungin Lohtajan kohteessa on tutkittu BACnet-standardin hyödyntämistä talotekniikkajärjestelmän etähallinnassa
Kannus kokeilee uutta digikalenteria
 
XNet-hankkeessa ollaan suunniteltu ja toteutettu Kannuksen kaupungin käyttöön digikalenteri. Tavallisen tilan varauskalenterin ominaisuuksien lisäksi, kalenterissa on lisäominaisuus, jonka avulla hallitaan automaattisesti ja tehokkaasti tilojen lämpötiloja.

Digikalenterin tarkoitus on tarpeen mukainen tilojen olosuhteiden ohjaus. Kalenterijärjestelmä antaa tiedon automaatiojärjestelmälle, joka säätää tilojen olosuhteita ennakolta sopiviksi käytön ajaksi.  Kun tila ei ole käytössä, lämpötilaa lasketaan, mikä säästää kiinteistön kulutuksessa ja kustannuksissa. Kokeilu on alkamassa, ja tulevaisuudessa nähdään, millaisia hyötyjä ja säästöjä digikalenteri tuo tullessaan.
XNet ProAgria-lehdessä nro 4/2016
 
ProAgria-jäsenlehden numerossa 4/2016 kerrottiin XNet-hankkeen tutkimuksesta maatilojen käyttöön. Kokeiluissa käytetään kaupan hyllyltä löytyviä laitteita ja ohjelmistoja, joiden ominaisuuksia hyödynnetään ja kehitetään maatilojen arkisiin tarpeisiin yksinkertaisella ja tehokkaalla tavalla. Vaikka maatiloilla on käytetty tietotekniikkaa jo pidemmän aikaa, on työtä vielä tehtävänä, jotta olennainen tieto voidaan löytää ja esittää tavalla, joka palvelee tilan tarpeita.

Tarvitsemme maatalousyrittäjien konkreettista tietoa ja neuvoja, jotta voimme luoda parhaat mahdolliset ratkaisut maatilojen aitoihin tarpeisiin. Tavoitteena on liittää ohjelmistojen tuottama tieto yhtenäiseen järjestelmään, jota voi käyttää luontevana työkaluna tilan johtamisessa ilman ylimääräisiä digilaitteita. Mittaustietoja ja hälytyksiä saadaan käyttöön esimerkiksi yksinkertaisesti tekstiviestillä.

Hankkeeseen pääsee vielä liittymään mukaan yksittäiset tilat ja tilaryhmät! Jos haluat mukaan kehittämään tehokkaita ratkaisuja maatilojen arjen helpottamiseen, ota yhteyttä!
 
”Centrian XNet-tutkimushanke etsii maatiloja teknologiakokeiluihin” voit lukea tästä.
Digitaalisia sensoreita kokeillaan navetoissa
 
Navetat Ullavassa ja Lohtajalla ovat lähteneet mukaan XNet-hankkeeseen. Tarkoituksena on luoda ja testata uusia menetelmiä lehmien liikkeiden ja terveydentilan seurantaan. Liikesensori seuraa lehmän liikkeitä, ja hälyttää jos lehmä ei ole liikkunut lainkaan määrätyn ajan kuluessa.

Lämpösensori mittaa lehmän ruumiinlämpöä, jolloin voidaan seurata eläimen terveydentilaa reaaliajassa ja jatkuvasti. Sensorit keräävät tietoa paikallisesti yhteen pisteeseen, josta sitä voidaan välittää esimerkiksi tekstiviestillä eteenpäin. Navettoihin asennetaan myös valvontakamerajärjestelmä, jonka kautta navetan tapahtumia on helppo seurata, silloinkin kun ei itse ole paikalla.

Maatiloilla digitaaliset ratkaisut ovat arkipäivää, ja tärkeää onkin, että järjestelmä on helppo ottaa käyttöön, vaivaton käyttää, ja mahdollisesti yhdistää olemassa olevien järjestelmien kanssa.
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
Xnet toivottaa Teille hyvää joulua ja menestystä vuodelle 2017!
Tulevia tapahtumia:

17.1. Reset, Helsinki
23.-24.1. IoT Tech Expo 2017 Global, Lontoo, UK
Maaliskuu 2017, XNet-seminaari

Mitä hankkeessa on tehty ja mitä vielä tehdään.
Tarkka ajankohta ja lisätietoa vuoden alussa.
8.-9.3. ICT Expo, Helsinki
29.-30.3.2017, ITPro2017, Helsinki
Hankkeen löydät netistä: centria.fi/xnet
XNet-hanke on Keski-Pohjanmaan liiton rahoittama EAKR-hanke.
Hankkeen seutukuntarahoittajia ovat Kosek, Kannus ja Kaustinen.
Toteuttamisesta vastaa Centria TKI:n digitalisaatio-tiimi.
Suunnitelman mukainen toteutusaika on 1.12.2015-30.11.2018.
Projektipäällikkö:
Janne Känsäkoski, janne.kansakoski(at)centria.fi, 040-6309890
Ota yhteyttä!
Centria-ammattikorkeakoulu | Centria tutkimus ja kehitys
Talonpojankatu 2A, 67400 Kokkola
Puh. (06) 825 0000 | Y-tunnus 1097805-3
 
Copyright © 2016 Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Kaikki oikeudet pidätetään 
Poista minut uutiskirjelistalta