Copy
9 april opening tentoonstelling over Waldeck: van Rusthoek tot woonwijk.
View this email in your browser

P E R S B E R I C H T


Zaterdag 9 april 13.00 uur: opening nieuwe tentoonstelling 

‘WALDECK’ van historische buitenplaats RUSTHOEK tot moderne woonwijk.
 

Op 9 april om 11.00 uur opent Koos Meinderts - de bekende kinderboekenschrijver, geboren in de Tuinenbuurt - de expositie over het ontstaan van Waldeck. De tentoonstelling is vanaf 13.00 uur geopend voor het publiek.

Na de wijken Houtwijk en Kraaijenstein is het nu de beurt aan de wijk Waldeck voor een historisch overzicht in het Loosduins Museum. Deze tentoonstelling is t/m 11 september 2016 te zien in de Korenschuur op elke zaterdag en eerste zondag van de maand van 13.00-17.00 uur. De tentoonstelling geeft een mooi beeld van het ontstaan van de eerste routes, buitenplaatsen, de wasserijen en tuinderijen tot en met de woonwijk. Er zijn nog niet eerder tentoongesteld beeldmateriaal, plattegronden en objecten.

Middeleeuwse verbindingsweg

Het gebied Waldeck kent een lange historie: de Oude Haagweg maakte al deel uit van de middeleeuwse verbindingsweg tussen ’s-Gravenzande, Loosduinen en ‘s-Gravenhage. Langs deze weg waren aanvankelijk boerderijen gevestigd en sinds de  17e eeuw ook buitenplaatsen. Ten zuiden van deze weg werd in 1645 de Loosduinse vaart gegraven, mede voor het verschepen van het zand van de afgravingen ten behoeve van de tuinbouw. 

Het gebied Waldeck wordt begrensd door de Laan van Meerdervoort, Thorbeckelaan, Albardastraat, Walnootstraat, Oude Haagweg, Lisztstraat, Pisuissestraat en Ockenburghstraat weer naar het einde van de Laan van Meerdervoort.

 

Lintbebouwing en wasserijen

Langs de Oude Haagweg vormde zich een rand van lintbebouwing en ontstond een groot aantal wasserijen. Rond 1906 bouwde men, ter hoogte van de huidige Buitentuinen een reeks arbeiderswoningen in twee bouwlagen en de straten werden vernoemd naar zeehelden. In 1967 werd deze Zeeheldenbuurt omgedoopt tot Tuinenbuurt.
 

Buitenplaatsen

In  het gebied Waldeck lagen de buitenplaatsen Rosenburg (1800) en Rusthoek (1649) en de uitgestrekte landerijen van de familie Waldeck. Op het in landschapsstijl aangelegde landgoed Rosenburg is sinds 1899 een psychiatrische inrichting gevestigd. De buitenplaats Rusthoek lag ongeveer waar nu de Strausslaan in Nieuw Waldeck eindigt. 
 

Verkaveling van Rusthoek

Het huis Rusthoek werd in 1877 gesloopt en de grond werd, evenals de grond van de familie Waldeck, verkocht als tuinbouwgrond. Hierdoor werd het grote gebied verkaveld in vele kleine tuinderijen die door particulieren werden geëxploiteerd. Het gebied, de Geest, werd omringd door kleinschalige lintbebouwing. Vanaf het moment van de eerste annexatie in 1903 is tuinbouwgrond door de gemeente ’s-Gravenhage opgeofferd aan woningbouw. Het noordelijk deel werd in de jaren 1935-1965 gerealiseerd. Verzet tegen de bebouwing van het tuinbouwgebied de Geest was groot en in 1956 besloot de gemeente om dit gebied nog 30 jaar (tot 1986) ongemoeid te laten. 


Van tuinderij naar wonen

Doordat de schaalvergroting in de glastuinbouw grote investeringen vroeg, besloten vele tuinders hun bedrijf voortijdig te verplaatsen. Met grote rijks- en gemeentelijke subsidie zijn ze overgebracht naar de Oostmadepolder en de gemeenteraad nam in 1972 een deelnota ‘wonen in Waldeck’ aan, waarin sociale woningbouw werd voorgesteld doorkruist door brede groenstroken. Naast woningbouw waren er enkele industriële ontwikkelingen. In de Geest bevond zich de Witmetaalfabriek en hierachter stond de scheepswerf van Van der Aar. Deze werf hield zich vooral bezig met de bouw en de reparatie van veilingschuiten.

Op het huidige Arnold Spoelplein werd in 1892 de Westlandsche Stoomfabriek van Verduurzaamde Levensmiddelen gebouwd, in de volksmond de ‘Boontjesfabriek’ genoemd. Zo’n 30 jaar later vestigde zich in dit pand de N.V. Lak en Verffabriek ‘ De Premier’. Tot de afbraak in 1970 vonden veel Loosduiners er werk.  

Voor meer informatie neemt kijkt u op de website: loosduinsmuseum.nl
Noot voor de pers: U bent van harte welkom de opening bij te wonen!
Voor meer informatie neemt u contact op met:
Loosduins Museum info@loosduinsmuseum.nl 
of voor beeldmateriaal: Muriel Hooft 06 515 919 78 info@hooftzakelijk.nl

Loosduins Museum De Korenschuur
Margaretha van Hennebergweg 2A
2552BA Den Haag
Facebook
Website
Email
Copyright © 2016 Loosduins Museum, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp