Copy
View this email in your browser

AKULBI Aktuelt desember 2016 – januar 2017

 
HOVEDSAKER
Økende motstand mot olje- og gass-samarbeid – nytt ressursran?
Dansetruppen Batsheva hvitvasker Israels rykte
 
FASTE SPALTER
Hva skjer i akademia?
Kulturfronten
BDS – boikott, de-investeringer, sanksjoner
Studieturer
Nytt fra AKULBI
 
Redaksjonen avsluttet 5. januar 2017

 

Økende motstand mot olje- og gass-samarbeid  -  nytt ressursran?

Høsten har stått i kampanjens tegn da det ble klart at daværende olje- og energiminister Tord Lien i september skulle reise med en delegasjon til Israel for å knytte kontakter: Det gjaldt forsknings- og industrisamarbeid innen petroleum. Siden har det gått slag i slag med debatter og resolusjoner. Les mer på akulbi.no og The Electronic Intifada 12.12.16
Billedtekst: Forhenværende oljeminister Tord Lien (Frp) i aksjon. Illustrasjon: Mira © AKULBI
 

Israel skaper vannkrise i Gaza, ifølge Verdensbanken

I oljedebatten er Israels håndtering av palestinske ressurser et poeng, noe Israels kontroll med vannforsyning viser klart. I en pressemelding slår Verdensbanken fast at uten mer vann fra Israel vil Gaza være ubeboelig rundt år 2020. Mens 90 % av innbyggerne på Vestbredden hadde tilgang til drikkevann fra springen, gjelder det bare 10 % av de 2 mill. innbyggerne i Gaza. De må kjøpe avsaltet vann, som er dyrere og av dårligere kvalitet. Les mer i Haaretz 18.12.16 – Amira Hass

Dansetruppen Batsheva hvitvasker Israels rykte

Da den israelske dansetruppen Batsheva opptrådte i Bærum kulturhus den 12. november, ble publikum møtt med palestinske flagg, appeller og løpesedler som forklarte hvorfor Batsheva bør boikottes: De er finansiert som en del av kampanjen «Brand Israel» og får ekstra midler til å turnere i utlandet. Samtidig har Israels kulturminister nå lovet kulturaktører alvorlige kutt i bevilgningene hvis de ikke opptrer i de ulovlige bosettingene. SV fremmet 23. november en interpellasjon i Bærum kommunestyre mot at kulturhuset er scene for Israels kulturambassadør.  Les mer på akulbi.no
 
Et leserinnlegg fra AKULBI ble trykt i Budstikka 23.11.16

Hva skjer i akademia?

Universitetet i Oslo vil styrke samarbeidet med viktig boikottmål

Universitetet i Oslo (UiO) planlegger å styrke samarbeidet med flere industri-aktører, deriblant Hewlett Packard (HP), som er et av de viktige boikottmålene i kampanjen Apartheidfrie soner. I alt 17 bedrifter er valgt ut av de 426 bedriftene UiO nå samarbeider med. Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet står for samarbeidet med rundt halvparten av bedriftene. Khrono 21.11.16
 

200 europeiske jurister forsvarer BDS-kampanjen

Anerkjente professorer i jus og jurister fra 15 europeiske land betrakter BDS som en lovlig utøvelse av ytringsfrihet. Palestinere som forsvarer menneskerettighetene ønsker uttalelsen velkommen som en avgjørende støtte til deres rett til å boikotte Israel for å styrke palestinernes rettigheter.
Uttalelsen kom som en markering av FNs menneskerettighetsdag den 10. desember. BDS.net 8.12.16
 

BDS-resolusjon ved Universitetet i Portland (USA)

Studentsenatet vedtok 24. oktober å oppfordre universitetet til å trekke ut investeringer fra selskaper som profiterer på Israels menneskerettighetsbrudd mot palestinerne. I teksten nevnes flere selskaper, som Caterpillar, GS4, Hewlett Packard og Motorola. Universitetsledelsen protesterte og uttalte at siden universitetet var finansiert av staten Oregon, ville resolusjonen ikke få noen praktisk betydning.
Forward 27.10.16
 

Systematisk bygging av universitetssamarbeid Israel – Latin-Amerika?

Tjue rektorer fra ledende universitetet i Latin-Amerika signerte avtaler med Det hebraiske universitetet i Jerusalem, under en konferanse som signaliserer økende akademisk samarbeid. Deltakerne kom fra institusjoner i Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Den dominikanske republikk, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Peru, Uruguay og Venezuela. Deltakere var også diplomater og representanter fra Israels Utenriksdepartement, som var medarrangør med Det hebraiske universitetet.
Forward 18.12.16
 

Hva er oppnådd med den akademiske boikotten,og hvor går veien videre?

Det tverrfaglige tidsskriftet Social Text, som forener kritisk teori og politisk praksis, har latt sju bidragsytere se på forskjellige sider ved den internasjonale kampanjen for akademisk boikott. Les mer.
 

Kulturfronten


Israels nasjonalteater Habima spiller i den ulovlige kolonien Kiryat Arba    

At Habima går med på å sette opp en forestilling i kolonien Kiryat Arba er en moralsk flekk som bør fordømmes, skriver avisa Haaretz i en leder 26.10.16. Videre står det i lederen: Det er ikke noe nytt at både kolonister og Israels regjering vil normalisere bosettingene ved å gi dem samme kulturtilbud som israelere i Israel. Et bidrag til dette er en nylig vedtatt lov som straffer kulturinstitusjoner økonomisk dersom de nekter å spille i koloniene. Det nye er at ledelsen ved Habima som nasjonalteater så klart gjør rede for at de følger opp regjeringens linje:
-Vi er interessert i å fortsette å levere høykvalitetskultur til alle Israels borgere, …. -og avslår med avsky enhver oppfordring om å ekskludere borgere og grupper, og fordømmer også ethvert forsøk på kulturell boikott av steder der det bor israelske borgere. (AKULBIs oversettelse). Haaretz Editorial 26.10.16 
 
Saka har også skapt krig på Facebook, utløst av Haim Weiss, foreleser i hebraisk litteratur ved Ben-Gurion universitet i Negev, som skriver:
-Habima teater gir koloniseringsprosjektet gyldighet, betydning og legitimitet, særlig der denne har sin mest ekstreme og voldelige form. Kiryat Arbas innbyggere forstår meget godt den symbolske betydningen og er derfor svært fornøyde med teatrets forestilling der. (AKULBIs oversettelse). Les mer.

Som kjent samarbeidet Nasjonalteateret i Oslo med Habima fram til 2016, til tross for skarp kritikk og en debatt som varte i 3 år, se akulbi.no.

 

Miri Regevs kulturkrig

Israels minister for kultur og idrett, Miri Regev, spiller på motsetningene mellom Mizrahi (arabiske jøder) og Ashkenazi (europeiske jøder) og angriper det hun kaller Ashkenazi-kultureliten. Ruth Margalit er en israelsk skribent som bor i New York. I en artikkel i New York Times skriver hun om kulturministerens sionistiske og sjåvinistiske kulturpolitikk og om interne motsetninger i Israel. Lærerikt å lese for alle som arbeider med kulturboikott. New York Times Magazine 20.10.16 

BDS-kampanjen

Nora Barrows-Friedman har oppsummert seirene fra 2016 på bloggen sin

En pangstart da den franske telekommunikasjonsgiganten Orange dumpet sin Israel-filial. Samme uke trakk et større, irsk firma sementkontrakter med Israel. Kirker, studentunioner og lokale aktivister fortsatte å organisere kraftfulle kampanjer for boikott, de-investeringer og sanksjoner, noe som skapte panikk blant israelske ledere. Ifølge Palestinian BDS National Committee (BNC) førte Israel gjennom 2016 en altomfattende krig mot den globale BDS-kampanjen i et desperat forsøk på å knuse den. Les mer om ti viktige seiere i The Electronic Intifada 30.12.16
 

Spanske domstoler: Kommunenes BDS-resolusjoner er diskriminerende

Mer enn et dusin resolusjoner til støtte for BDS har blitt reversert de siste to åra i Spania, der over 50 kommuner har vedtatt slike resolusjoner - mer enn noe annet land i Europa. I de fleste tilfellene skjedde dette etter en rettsavgjørelse som erklærte at BDS var diskriminerende. I desember skjedde dette i Santa Eulalia, en by på Ibiza, etter en rettslig anmeldelse forteller den spanske pro-Israel-organisasjonen ACOM. Forward 30.12.16.
Trondheim og Tromsø kommuner bør være forberedt på liknende beskyldninger.
 

Nytt israelsk lovforslag mot ytringsfrihet

Israels utdanningsminister Yair Lapid fra sentrumspartiet Yesh Atid slutter seg til ytre høyre og fremmer lovforslag som forbyr at grupper som er mot okkupasjonen skal få informere i skolen. Begrunnelse: Grupper som Breaking the Silence kan underminere studentenes motivasjon for militærtjeneste. Haaretz 27.12.16   
 

Japans handelsorganisasjon trekker seg fra israelsk vinseminar

Israels ambassade i Japan planla et seminar om israelske viner i Osaka-lokalene til Japan External Trade Organization (JETRO). Ambassadens liste over israelske deltakere viser at noen av dem holder til i eller bruker druer fra illegale israelske bosettinger på Vestbredden og Golanhøydene. Palestine Forum Japan (PFJ) og menneskerettighetsaktivister oppfordret til protestaksjoner ved åpninga av seminaret og oppfordret JETRO til ikke å stille sine lokaler til disposisjon. Japans Handelsdepartement advarte JETRO om at det var en juridisk og moralsk risiko ved å promotere bedrifter i illegale bosettinger, med referanse til FNs menneskerettighetsråd. Etter dette trakk JETRO seg fra arrangementet. BDSmovement.net 1.12.16

Studieturer

50 år med israelsk okkupasjon og motstandskamp -  dra til Palestina!
 
Palestinakomiteens studieturer 2017:
I år er det 50 år siden Israel okkuperte Vestbredden og Gaza. Neste år er det 70 år siden staten Israel ble opprettet og palestinerne ble fordrevet fra sitt hjemland. Tiden er inne til å besøke det okkuperte Vestbredden og det historiske 48-Palestina/staten Israel.  Palestinakomiteen i Norge har flere tiårs erfaring med å arrangere studie- og solidaritetsturer. VIS SOLIDARITET - OPPLEV OG FORSTÅ!
Turer i mars, juli/august, oktober/november med forskjellige hovedfokus: Vestbredden, ’48 Palestina/Israel og ungdomstur. Les mer.
 
Fellesutvalget for Palestina vil arrangere studietur i første halvdel av 2017. Les mer.

Nytt fra AKULBI

TV2: AKULBI i Vårt lille land 27. november 2016

Ved demonstrasjonen mot Tord Liens og NTNUs reise til Israel 21. september blei Øystein Grønning intervjuet av NRK og TV2. Helskog fra TV2 gjorde et intervju for sin programserie "Vårt lille land", i et eget program om jødene i Norge. Dette sa han ikke før et godt stykke ut i intervjuet. Han angrep hele tida AKULBI for å boikotte Israel bare fordi de er jøder, som han kalte det i programmet.

I løpet av en e-postutveksling mellom Helskog og Grønning forut for programmet presiserte Grønning hva vi mener om spørsmålet som blei berørt. Men slik sitatene blei redigert inn i programmet er Grønning klippet inn på en måte som stiller AKULBI i et underlig lys og ikke gir klarhet i hva vi står for.
 
Grønning sendte følgende til Helskog: "Vi boikotter staten men driver ikke boikott av jøder - det er vi eksplisitt imot. Vi reagerer mot at det settes likhetstegn mellom jøder og Israel. Å gjøre jøder ansvarlige for eller delaktige i Israels politikk er etter vårt syn svært grovt, fordi det rammer en hel folkegruppe som er uten skyld. I solidaritetsarbeidet forsøker vi å være tydeligst mulige på dette og blir lei oss når noen forsøker å så tvil om vårt syn. Vi er meget nøye på å avvise alt som kan ha den minste tilknytting til antisemittisme og jødefiendtlighet."

Dette tok Helskog ikke inn. Grønning la det inn på Helskogs facebookside etter programmet, der det lå ute en stund men nå er fjernet. AKULBI ble angrepet på Helskogs facebookside som følge av innslaget. Det kan dere også bli konfrontert med.
 

AKULBI på nett – akulbi.no og FB

Nå har vi oppgradert vårt nettsted under Palestinakomiteen.no med basisinformasjon, løpesedler mm. Se akulbi.no. Er det noe du savner eller har lyst til å kommentere? Ta kontakt med kirsti.aarseth@gmail.com .
Har du lyst til å bidra på AKULBIs Facebook-side? Her er den.
 
AKULBI ønsker dere et flott, nytt år i 2017, med nye små og store seire i solidaritetsarbeidet – gjerne med mye humor! 

Kirsti, Ebba og Øystein

KONTAKT OSS

  •  Post: AKULBI c/o Palestinakomiteen, Frivillighetshuset, Kolstadgata 1, 0652 Oslo
  •  Org.nr. 997.121.961
  •  akulbi.no og Facebook


This email was sent to <<Epostadresse (obligatorisk)>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
AKULBI · AKULBI C/O Palestinakomiteen i Norge, Frivillighetshuset · Kolstadgata 1 · Oslo, 0652 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp