Copy

Du mottar AKULBI Aktuelt mars 2017 på nytt fordi en viktig lenke ikke lengre virker. 

SISTE Etter press fra Israel og USA har rapporten som dokumenterer at Israel praktiserer et apartheid-system blitt fjernet fra FNs nettsider. Lederen for FN-kommisjonen i Vest-Asia (UNESCWA), Rima Khalaf, sa derfor opp sin stilling i protest. Les rapporten her. Saka er også omtalt av det norske FN-sambandet. Hele saka er oppdatert nedenfor.

HOVEDSAKER
 • Norske soldater på studietur i Israel
 • Samarbeidsavtale med Israel om forskning og innovasjon
 • Norge er største europeiske investor i israelske bosettinger
 • 57 organisasjoner advarer mot kriminalisering av Israel-kritikere
 
Flere saker under disse overskriftene:
 • Apartheidstaten Israel mot BDS: FN-rapport og AlJazeera-dokumentar
 • Hva skjer i akademia? Technion markedsfører Israels våpenindustri
 • På kulturfronten:
  Norske kulturaktiviteter i Israel øker – Israelsk komiker kaller Israel apartheid-stat på TV
 • Sport: Støtt kampanjen mot FIFA
 • Smånytt
 
Her er mye lesestoff – som kan vare helt til neste utgave i juni hvis du fordyper deg i alle lenkene. Eller du kan velge å bare skumme overskrifter og introduksjoner og kanskje lese mer om det som interesserer deg mest.

Er du abonnent? Hvis ikke kan du registrere deg her.
 
Redaksjonen ble avsluttet 17. mars 2017.
 
God lesing,
Ebba, Kirsti og Øystein

Norske soldater på studietur til Israel

Norge trappar opp samarbeidet med Israel. Forsvaret sender krigsrøynde offisersspirer på studietur for å lære av den israelske krigsmakta. Dagane i Israel inkluderer også ein tur til Hebron på den okkuperte Vestbreidda, ein by med høgt konfliktnivå mellom israelarar og palestinarar. Sjøkrigsskulens besøk til Israel «inngår som en del av faget «Interkulturell forståelse i en militær kontekst», fortel skulesjef Jon Ivar Kjellin i eit brev til Forsvarsstaben, Norges øvste militære leiing. Vårt Land 24.1.17

Ny samarbeidsavtale med Israel om forskning og innovasjon

Børge Brende og Israels statsminister Benjamin Netanyahu har signert en felles erklæring om samarbeid mellom norske og israelske forsknings- og innovasjonsmiljøer.
– De praktiske konsekvensene kan bli at framstøtene for nye avtaler med Israel innen petrokjemisektoren intensiveres, også innen forskning. Avtalen øker risikoen for at Norge bidrar mer direkte til brudd på folkeretten og internasjonal lov, sier Øystein Grønning, leder i AKULBI. Palestinakomiteen 24.1.17

Norge er største investor i Israels bosettinger

Norge er med Oljefondet den største europeiske investoren, i selskaper som tjener på Israels okkupasjon, med 5,2 mrd. Euro av totalt 7,5 mrd. Euro. Dette blir dokumentert av det prisbelønte medie- og forskningssenteret DanWatch. 18 europeiske land advarer klart mot aktiviteter som kan støtte ulovlige israelske bosetninger. Norge er ikke et av dem. DanWatch 31.1.17: Europas største pensjonsfond investerer tungt i ulovlige Israelske bosettinger

I en e-post til Dagbladet skriver Thomas Sevang, kommunikasjonssjef ved Norges bank investment management, at det forventes at selskaper respekterer menneskerettighetene og tar hensyn til dette i sin virksomhet. Han forteller at det arbeides med utgangspunkt i sentrale internasjonale prinsipper og standarder forankret i OECD og FNs Global Compact og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. DB 31.1.17

57 norske organisasjoner advarer mot kriminalisering av Israel-kritikere

De undertegnede organisasjonene er bekymret over de økende angrepene mot enkeltpersoner og organisasjoner som bruker retten til ytringsfrihet og fredelige midler for å forsvare palestinernes grunnleggende rettigheter. Vi ser en urovekkende utvikling i Israel, Europa og USA, der målet synes å være å kriminalisere politisk aktivisme rettet mot den israelske okkupasjonen.
Oppropet, datert 18. februar 2017, er signert av 57 organisasjoner. Les hele oppropet på Palestinakomiteen.no
 
APARTHEIDSTATEN OG BDS

FN-rapport karakteriserer Israel som apartheidstat

Rapporten, kalt Israels praksis overfor det palestinske folk og spørsmålet om apartheid: Palestina og den Israelske okkupasjonen, er bestilt av FNs økonomiske og sosiale kommisjon for Vest-Asia (UNESCWA). Forfattere er Virginia Tilley, professor i statsvitenskap ved Southern Illinois universitet, og Richard Falk, tidligere spesialrapportør for FN om menneskerettighetssituasjonen i palestinske områder og professor emeritus i internasjonal rett ved Princeton universitet. Rapporten gjennomgår konkret hvordan Israel har etablert et apartheidsystem overfor palestinerne for å opprettholde dominansen til en etnisk gruppe. Forfatterne har konkrete anbefalinger til FN, medlemslands regjeringer og sivilsamfunnet, deriblant støtte til BDS. UNESCWA 2017.  AlJazeera 15.3.17.  
SISTE Etter press fra Israel og USA har denne rapporten blitt fjernet fra FNs nettsider. Lederen for FN-kommisjonen i Vest-Asia (UNESCWA), Rima Khalaf, sa opp sin stilling fredag 17. i protest. Les rapporten her. Saka er også omtalt av det norske FN-sambandet.
Noe liknende skjedde med Goldstone-rapporten, bestilt av  FNs menneskerettighetsråd (UNHCR) etter bombinga av Gaza 2008-2009. Også den ble trukket tilbake etter press. Wikipedia  Al  Haq 4.2.2011
 

Ny lov fra Knesset legaliserer landran

Palestinian Human Rights Organizations Council (PHROC) fordømmer «Reguleringsloven» som er vedtatt av Knesset, Israels nasjonalforsamling. Loven legaliserer 4 000 boliger i 55 såkalte utposter, bygd på privateid, palestinsk land. Siden okkupasjonen i 1967 har beslaglegging av palestinsk jord vært en hjørnestein i Israels politikk, men dette er et nytt tiltak for å konfiskere registrert palestinsk eiendom for å bygge ulovlige bosettinger. Medlemmer av regjeringspartiet Likud uttalte at loven er et historisk skritt mot annektering av Vestbredden. Loven kommer etter at FNs sikkerhetsråd vedtok en resolusjon som bekreftet at israelske bosettinger i okkuperte områder er i strid med folkeretten. Al Haq 9.2.17Også forhåndsomtalt i Haaretz 6.2.17.

Flertallet av kanadiere støtter sanksjoner mot Israel

I lys av FNs sikkerhetsråds resolusjon siste år som fordømmer bygging av Israelske kolonier mener to tredeler (66%) av kanadierne at sanksjoner mot Israel fra regjeringa ville være fornuftig. Dette viser en spørreundersøkelse bestilt av NGO’en Kanadiere for rettferdighet og fred i Midt-Østen og deres partnere. Global News 4.3.17.

Ny dokumentar fra Al Jazeera: Om israelsk lobbyvirksomhet i Storbritannia

Undersøkelser Al Jazeera har gjort viser hvordan Israel-lobbyen påvirker britisk politikk. En seks måneder lang, hemmelig undersøkelse avslører hvordan Israel infiltrerer forskjellige nivåer i det britiske demokratiet.
Episode en: Undersøkelsene avslører hvordan pro-israelske grupper forsøker å påvirke britisk ungdom
Episode to: Vår hemmelige reporter deltar i en delegasjon fra Israels ambassade i fjorårets Labour-konferanse.
Episode tre: Vår hemmelige reporter er vitne til en opphetet samtale mellom to uenige aktivister. Beviset reiser alvorlige spørsmål om det er slik at beskyldninger om antisemittisme blir brukt til å kvele politisk debatt.
Episode fire: Seniordiplomaten ved Israels ambassade i London diskuterer et potensielt plot for å «ta ned» britiske politikere, inkludert en minister.
Her finner du alle episodene

Israel vedtar innreiseforbud for utlendinger som støtter boikott

Mandag 6. mars vedtok Knesset, med 46 mot 28 stemmer, en lov som forbyr innreise eller opphold for alle utenlandske borgere som oppmuntrer til økonomisk, kulturell eller akademisk boikott av Israel eller bare av israelske settlement i okkuperte områder. Begrunnelsen var at BDS – boikott, de-investeringer og sanksjoner – er en ny krigsfront mot Israel og Knesset vil forsvare Israels navn og verdighet. Forbudet kan f.eks. ramme Labour-lederen Jeremy Corbyn, sier israelsk menneskerettighetadvokat. Forward 7.3.17Adalah 7.3.17.
Ifølge Israels ambassade i Norge trådte loven i kraft 14. mars.
 

Amerikanske og britiske jøder protesterer mot Israels utestenging av boikott-tilhengere

Over 100 amerikanske, jødiske akademikere truer med å la være å besøke Israel i protest: -Til tross for våre forskjeller i synspunkter, er vi sterkt i opposisjon til den nye loven.
Andre liberale, amerikanske jøder advarer om at den nye loven vil drive mange til BDS-leiren. David Biale, professor i jødisk historie ved Universitetet i California, er skuffet over at Israel ikke kan behandle kritikk på en demokratisk måte og isteden forviser folk som ikke er enige i regjeringas politikk. Professor Michael Walzer har signert en oppfordring til å boikotte varer fra de okkuperte bosettingene, men har ellers jobbet aktivt mot boikott. Han bekymrer seg for om israelere selv i neste omgang vil bli utsatt for forsøk på å kvele ytringsfriheten.  Haaretz 10.3.17 
 
Union for Reform Judaism (URJ), det største jødiske trossamfunnet i USA, kritiserer loven som udemokratisk, selv om de er mot boikott av Israel. URJs president, rabbi Rick Jacobs sier at de er frustrert over at Israel med dette sier: -Ikke kom med mindre du er enig i alt vi gjør her …. Hva slags demokrati sier noe slikt? Forward 9.3.17

Reconstructionist Rabbinical Association (RRA) og Jewish Reconstructionist-bevegelsen (RRC) har også uttalt seg mot forbudet: Loven innskrenker legitimt, sivilt ordskifte og frihet og beveger landet lengre bort fra noen av dets grunnleggende prinsipper – robust demokrati, åpen debatt og levende pluralisme. De er også bekymret for at Israel og de ulovlige bosettingene ses under ett. RRA/RRC.
 
Også i England protesterer jødiske grupper mot loven som stenger boikott-tilhengerne ute, og kaller den udemokratisk. JewishNews 8.3.17.
 

Palestinabevegelsen i Norge reagerer sterkt på innreiseforbudet

Den nye lova er del av israelske myndigheiter sin diplomatiske og juridiske kamp mot BDS-rørsla. Les uttalelser fra flere Palestina-organisasjoner. Palestinakomiteen.no 8.3.16.
 

Ap-politiker krever svar fra Brende om Israels mulige innreiseforbud 

Få dager etter at de israelske lovgiverne vedtok loven som skal nekte boikott-tilhengere innreise til Israel og Palestina, sendte stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Stine Renate Håheim et skriftlig spørsmål til utenriksminister Børge Brende (H). – Det er veldig alvorlig hvis Israel vil nekte kritiske røster tilgang til de palestinske områdene, sier Håheim. FriFagbevegelse 17.3.17  
 

HVA SKJER I AKADEMIA?

Technion markedsfører Israels våpenindustri

Et nytt kurs ved toppuniversitetet Technion lærer studentene hvordan de skal bygge merkevare og markedsføre Israels forsvarsindustri globalt. «I motsetning til hva folk tror spiller ikke Israels militær-industrielle kompleks bare på regjeringa og produsentene. Akademia, en sfære man tror er en bastion for ytringsfrihet uavhengig av forretningsinteresser, spiller en avgjørende, men mindre synlig rolle. Deres medskyldighet i volden må ikke bli oversett,» skriver Shimrit Lee 9.3.17  i en interessant artikkel I det nettbaserte +972 Blog Shimrit Lee. Foto: Miriam Alster/Flash90.
 

Kampanje: Technion, kansellér kurset i våpenhandel

Coalition of Women for Peace (CWP) lanserer ny kampanje mot akademisk militarisme. Technion, Israels ledende akademiske institusjon, tilbyr nå kurs for våpeneksportører og personell i våpenindustrien.  De skal lære å lage strategi for eksport til internasjonale markedet og oppgradere sin kunnskap om internasjonal våpenhandel. Selv om kurset er det første i sitt slag i Technion, er det ikke første gang israelsk akademia møter militære og våpenhandel. Forelesninger og kurs med militærindustrien og karrieredager som viser muligheter i militærindustrien er en del av det store bildet av israelsk akademias bidrag til blodige konflikter. Her kan du signere oppropet deres
CWP vil kopiere signaturen på papir og levere brevet til Technion.  
Coalition of Women for Peace, er en feministorganisasjon i Israel som arbeider mot okkupasjonen av Palestina og for en rettferdig fred. 

Vi minner om AKULBIs opprop mot universitetssamarbeid med Israel om petroleumsteknologi. Her kan du lese oppropet og signere.
Bakgrunn: "Det israelske gasseventyret og Norge som den gode fe: Hvorfor Norge bør si nei til å støtte Israel med gassutvinning" av Peder Martin Lysestøl (pdf 25 sider)

Studenter ved universitetet i Torino boikotter Technion

Studentrådet ved universitetet i Torino vedtok 1. mars med 76 % flertall en uttalelse som støtter akademisk boikott av Israel og ber om at avtalen mellom Torino universitet og Technion i Haifa trekkes tilbake. Det er første gang en italiensk, akademisk institusjon har støttet BDS-bevegelsen som en ikke-voldelig metode for å få slutt på at staten Israel systematisk nekter palestinerne rettigheter. Studentrådets vedtak er en del av en kampanje lansert i 2016 som svar på en oppfordring fra italienske professorer og forskere – 351 til nå – for å avslutte samarbeidet mellom italienske universiteter og Technion fordi det mer enn noe annet universitet i Israeler direkte involvert i Israels militær-industrielle kompleks

Studentrådet begrunner vedtaket slik: Technion bidrar til Israels okkupasjonsstyre i Palestina. De samarbeider med den israelske hæren, og de viktigste våpenprodusentene som Elbit Systems og Rafael Advanced Defense. Dette er selskaper som har produsert mange våpentyper som blir brukt mot sivile, som dronene som ble brukt mot sivile i Libanon 2006, og i Gaza2008-2009, og overvåkingsutstyret til Israels Apartheid-mur som endrer det som er igjen av palestinsk territorium til et fengsel under åpen himmel. Samarbeidet med Israels militærvesen og våpenindustri gjør Technion universitetet direkte medskyldig i Israels brudd på internasjonal lov.
 
Studentrådets vedtak, som støttes av flere akademikere, krever en slutt på alt samarbeid med israelske institusjoner som bidrar til eller tjener på statens brudd på folkeretten, og som knytter seg til Israels væpnede styrker. Studentene ved Torinouniversitetet avviser ethvert samarbeid med det israelske regimet.

Kilde: AKULBI har fått engelsk sammendrag på epost av Facebooksider på italiensk:  Progetto Palestina og Studenti contro il Technion

Jewish Voice for Peace: Israelske helsearbeidere og  
-institusjoner er medskyldige i tortur

Organisasjonens Helseråd fordømmer diskrimineringa og overgrepene mot palestinere og andre ikke-jøder i Israel. De ber om at forskjellsbehandlinga opphører når det gjelder offentlige og private ressurser der de bor, inkludert helsetilbud, boliger, utdanning og sosiale tjenester:
-Vi fordømmer torturen palestinske fanger utsettes for av israelske militære og vil forsøke å skape en internasjonal kampanje for å kreve at israelske helsearbeidere og medisinske institusjoner slutter å bidra til tortur og mishandling av anholdte og fanger. Les mer

Forbud mot Israeli Apartheid Week:
Nær 250 britiske akademikere protesterer

Universitetet i Central Lancashire kansellerte et møte under Israel Apartheid Week etter at pro-israelske advokater og overhusmedlemmer advarte om at de kunne saksøke arrangørene. Akademikerne sier i et åpent brev at dette er en utålelig innblanding i ytringsfriheten og et direkte angrep på akademisk frihet. Som akademikere ved britiske universiteter ønsker de å uttrykke sin misbilligelse over forsøket på å bringe til taushet diskusjoner på campus om Israel, inkludert landets brudd på palestinernes rettigheter i mer enn 50 år. The Guardian 27.2.17Jewish News 13.3.17.

Jo Johnson, statsråd for universitetene, har bedt britiske universiteter om å spre regjeringas nye definisjon av antisemittisme, som de har hentet fra International Holocaust Remembrance Alliance. Definisjonen tar i praksis sikte på å slå sammen kritikk av Israel og antisemittisme. The Guardian 12.12.16
 

Israel og Palestina – settlerkolonialisme og akademisk frihet

Professor Ilan Pappé framholder at akademikere verden over bruker begrepet settlerkolonialisme, men når det gjelder Israel kalles det anti-semittisme. Lovforslag om dette fremmes nå i Tyskland. BDSmovement 1.3.17
 

Protester mot belgisk deltakelse i EU-prosjekt om forhørsmetoder

Det EU-finansierte LAW-TRAIN-prosjektet om forhørsteknikker i samarbeid med israelsk politi møter økende kritikk i Belgia for å legitimere israelsk tortur. Portugal har tidligere trukket seg fra prosjektet. Samidoun 10.2.17.
 

PÅ KULTURFRONTEN


 

Norges ambassade i Tel Aviv:
Norske kulturaktiviteter øker   

Ambassaden arbeider for å skape større interesse for og kunnskap om norsk kulturliv, samt å øke etterspørselen etter norsk kultur i Israel. Konserter, visning av filmer, besøk av artister og kunstnere skjer først og fremst på lokalt israelsk initiativ. Det har vært en merkbar økning i kulturaktiviteter de siste årene med mange kulturelle arrangementer innenfor de fleste sjangre:
 • Norsk musikk, både elektronika, jazz og hard rock
 • Film og teater
 • Oversatt norsk litteratur
 • Presse og besøksreiser
Les hele rapporten 
 

Norsk gruppe på Gay and Lesbian filmfestival
i Tel Aviv

Tonje Gjevjon fra bandet Hungry Hearths og AKULBIs leder Øystein Grønning møttes til debatt på Dagsnytt 18 den 7. februar. Hungry Hearths har opptrådt på folkefesten etter Gay and Lesbian filmfestival i Tel Aviv og Gjevjon gjør det gjerne igjen. Hun mener at man må møtes og snakkes for å kunne endre israeleres politiske holdninger. Hør innslaget - sak 2, 00.13.57 minutter inn i sendinga.

Israelsk komiker tar avstand fra apartheid på TV

Asaf Harel, som ofte opptrer på israelske Channel 10, kritiserer i en bitende monolog Israel for hvordan palestinerne behandles. YouTube 1:30 min. (engelske undertekster). 
Asaf Harel om Israel mot palestinerne og hvordan menneskerettighets-organisasjoner blir definert som ekstremister: YouTube 5:31 min
 

Rap-film fra Israel

Hip-hop-filmen «Junction 48» om den palestinske rapperen Tamer Nafar viser dagliglivet i Israel fra arabisk synsvinkel. Den gikk til topps både på  Tribeca og Berlin filmfestivaler i fjor. Sist september, da Nafar leste opp Mahmoud Darwish’ mest berømte dikt «Identitetskort», stormet kulturminister Miri Regev ut fra Ophir Awards, Israels Oscar-utdeling. Hun protesterte også på en opptreden Nafar holdt ved Haifa filmfestival sist høst. Muligheten for offentlig støtte til slike filmer er over, mener produsenten James Schamus. New York Times 2.3.17
 

Frihetsteatret i Jenin: Motstand gjennom kultur

Teatret trenger pengestøtte for å overleve og gi palestinske barn og voksne et kulturtilbud, til tross for angrepene fra okkupanten Israel. De opptrer på hele Vestbredden og i isolerte landsbyer, selv om Israel lager store hindringer når både de skal reise på Vestbredden og til utlandet. Teatret er uavhengig og får ikke støtte fra palestinske selvstyremyndigheter. De lokale skuespillerne har vært flyktninger i 4 – 5 generasjoner, siden de ble jaget da Israel ble etablert i 1948. Kollekten varer til 30. mars. Her kan du overføre pengerSe bilder og les mer (fransk). 
 

Banksy åpner hotell i Betlehem med utsikt til muren

Inngangen og de 10 rommene, som bare har 25 minutter sol hver dag på grunn av muren, er dekorert av Banksy og mer «utsmykning» vil komme. Les mer og se bilder. The Guardian 3.3.17.  
 

Skuespiller Richard Gere besøker Israel, men kritiserer okkupasjonen  Forward 12.3.17

Israel inviterte 26 Oscar-nominerte på luksusbesøk
– ingen dro

Bortsett fra en, som forærte foreldrene sine turen, har ingen tatt imot reisa til en verdi av 55 000 $. En USA-basert kampanje annonserte i Los Angeles Times og i sosiale medier med sterk oppfordring til å skippe turen: #skipthetrip. Kampanjen kritiserer Israel for å bruke kjendiser til å få positiv dekning og dempe beskyldninger om overgrep i den okkuperte palestinske områdene. DailyMail/AFP 22.2.17.
 

Hvorfor drar ikke Hollywood-stjerner til Israel?

Det skyldes kanskje ikke direkte støtte til BDS, men at artistenes publikum i større grad sympatiserer med palestinerne. En ny Pew Report viser at amerikansk opinion har endret seg dramatisk. Blant Demokratene sympatiserer nå 40 % med palestinerne. Blant ungdom født etter år 2 000 sympatiserer 27 % mest med palestinerne – den største andelen i noen amerikansk generasjon. BDSmovement 26.2.17.
 

Jerusalem-galleri stengt fordi de inviterte soldatorganisasjonen Breaking the Silence

Israels kulturminister bad Jerusalems ordfører om å hindre at galleriet var vertskap for et arrangement holdt av soldatorganisasjonen Breaking the Silence (Bryt tausheten), som er mot okkupasjonen og vitner om overgrep begått av Israels hær. Ordføreren benekter at tiltaket var politisk motivert. Haaretz 8.2.17.     

Amerikanske PEN aksepterer ikke lengre
støtte fra Israel

PEN America aksepterer ikke lengre økonomisk støtte fra Israels regjering etter at de i 5 år har akseptert sponsing av den litterære gruppas årlige World Voices (Verdens stemmer) festival i New York. Dette skjedde etter hard kritikk for å ta imot penger fra Israel samtidig som de fengsler palestinske journalister og skribenter i de okkuperte områdene. Mer enn 250 skribenter, poeter og forleggere, mange av dem medlemmer av PEN, har signert en appell til gruppa om å avslutte sitt forhold til Israels regjering. Blant dem er Wallace ShawnAlice WalkerEileen Myles, Louis Erdrich, Russel Bank, Cornel WestJunot Díaz og Viet Thanh Nguyen. Electronic Intifada 23.2.17.
 
SPORT
 

Støtt kampanjen mot FIFA – Det internasjonale fotballforbundet

Israel ødelegger med overlegg palestinske fotballbaner og anholder palestinske spillere. Samtidig lar Israel 6 lag fra ulovlige bosettinger spille i sin nasjonale liga. FIFA har ikke gjort noe for å stoppe dette. Dermed har FIFA ikke bare brutt sine egne regler, men er medskyldig i Israels brudd på folkeretten. Kampanjen ber FIFA kreve at Israel ekskluderer lagene fra bosettingene fra sine ligakamper – og suspenderer det israelske fotballforbundet fra FIFA hvis de nekter. Du kan signere her: BDSmovement 2.2.17
 

«I denne fotball-ligaen holder jøder og arabere politikk unna banen»

Slagordene om å skille mellom fotball og politikk lyder forførende når Israels palestinere og jøder møtes til kamp i settlementene på den okkuperte Vestbredden. Men virkeligheten er mindre vakker.  Klubben fra Taibeh, en palestinsk by i Israel, må spille mot laget fra settlementet Ariel på Vestbredden for å få offentlig støtte. Med dermed er de også med på å normalisere okkupasjonen. Haaretz 9.2.17
 

Stjerner i amerikansk fotball trakk seg fra Israel-tur

Også Kenny Stills fra National Football League (amerikansk fotball) trakk seg fra en Israel-tur sponset av Israels turistdepartement etter at spilleren Michael Bennett twitret at han følte seg utnyttet av Israels regjering. I et åpent brev signert av flere organisasjoner, inkludert Jewish Voice for Peace og flere kunstnere, oppfordres spillerne til å revurdere reisa, som de mener vil «hjelpe Israels regjering til å normalisere og hvitvaske krenkingen av palestinernes rettigheter». Seinere fulgte Martellus Bennett og Justin Forsett oppfordringa. Forward 12.2.17 og Forward 13.2.17

SMÅNYTT

Omar Barghouti, palestinsk BDS-leder,
på Norgesbesøk

Det var dokumentarfilmfestivalen som inviterte Barghouti. Han deltok på debatter om akademisk og kulturell boikott av Israel under dokumentarfilmfestivalen HumanRights HumanWrongs og hadde møter med flere organisasjoner som er engasjert i Palestina. Han fortalte blant annet at Israel har opprettet eget departement for å bekjempe BDS og angriper BDS-aktivister med reiseforbud, spionasje, bestikkelser og lovverk. (Se lenke dokumentaren fra Al Jazeera ovenfor). Han pekte på at Norges samarbeid med Israel om oljeteknologi kan gjøre oss medskyldige i plyndringen av palestinsk olje: -Det vil være en krigsforbrytelse. Ingenting i Israel er bare sivilt, slo Barghouti fast. (Foto: Vårt Land).
 
Intervjuer i norske aviser:
Vårt Land 17.2.17: Den palestinske boikottbevegelsen mot Israel brer om seg. En av grunnleggerne er mot at Israel skal eksistere som jødisk stat. 
Klassekampen 18.2.17: Palestinsk boikottaktivist kritiserer Norge for investeringer i bosettinger: Ber Norge trekke seg ut

Barghouti på engelsk:
BDS – The Global Struggle for Palestinian Rights av Omar Barghouti. Bokomtale på ElectronicIntifada
Barghoutis innlegg i Newsweek 17.2.17: Gitt Donald Trumps pro-Israelske uttalelser tidligere, er hans manglende engasjement for en fredsløsning bekymringsfull.
 

Redaksjonen anbefaler PACBIs nye nettsted: https://bdsmovement.net/

Les uttalelsen fra 7.3.17, der Palestinian BDS National Committee (BNC) ivrer for brede allianser i boikottarbeidet: -Rasisme og rasediskriminering er det motsatte av frihet, rettferd og likhet.
 

Studieturer 2017

Palestinakomiteen:
Turer for alle interesserte http://palestinakomiteen.no/solidaritetsarbeid/studieturer/
Turer for fagorganiserte http://palestinakomiteen.no/faglig-arbeid/faglige-studieturer/
 
Fellesutvalget for Palestina: Tur 1.-8. april http://www.palestina.no/studietur/
 

KONTAKT OSS

 • Kontakt: leder@akulbi.net 
 • Abonnere/avbestille AKULBI Aktuelt: abonnement@akulbi.net
  eller abonnere direkte via denne lenken.
 • Støtte AKULBI: Bankkonto 1503 23 51759  
 • Post:
  AKULBI c/o Palestinakomiteen, Frivillighetshuset, Kolstadgata 1, 0652 Oslo
 • Org.nr. 997.121.961

Samordningskomiteen for akademisk og kulturell boikott av staten Israel – AKULBI – ble opprettet på dette grunnlaget:

I 2004 oppfordret palestinere og den internasjonale boikottkampanjen til boikott også av kultur og akademia finansiert av staten Israel. Rundt 180 palestinske organisasjoner står i dag bak kravet om en slik boikott. I Norge ble kravet reist i 2010, ved et felles opprop fra akademikere, kunstnere og idrettsfolk. I tillegg til de første 100 initiativtakerne har oppropet i dag nær 1400 underskrivere, fra alle yrkesgrupper.

Les mer og støtt oppropet du også!This email was sent to <<Epostadresse (obligatorisk)>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
AKULBI · AKULBI C/O Palestinakomiteen i Norge, Frivillighetshuset · Kolstadgata 1 · Oslo, 0652 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp