Nyhetsbrev från Kompetenscentret för företagshälsa. September 2015.
Öppna i webbläsare

Nyhetsbrevet innehåller information om den forskning som bedrivs inom Kompetenscentret för företagshälsa. Här kan du läsa tidigare nyhetsbrev. Sprid gärna nyhetsbrevet i ditt nätverk! 

Nya riktlinjer för företagshälsan

På ett välbesökt seminarium den 14 september lanserades Riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplatsen och Riktlinjer för hälsoundersökningar via arbetsplatsen. De två forskningsbaserade underlagen riktar sig till företagshälsor och arbetsgivare. Riktlinjerna har tagits fram av Företagshälsans riktlinjegrupp, ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Sveriges företagshälsor och arbetsmarknadens parter. Läs mer och ladda ner riktlinjerna.

Företagshälsans roll i hälsofrämjande ledarskapsinterventioner

Hälsoutvecklare vid företagshälsor har varit processledare vid hälsofrämjande ledarskapsinterventioner inom ett forskningsprojekt på KTH om FHV-metodik. Resultat från projektets processutvärdering visar att ett välfungerande samarbete mellan företagshälsan och HR har varit en framgångsfaktor för genomförande. Projektet har bidragit till att både öka och synliggöra företagshälsans kompetens inom ledarskapsinsatser. Läs mer om projektet här.

Succé för magisterprogrammen vid KI och KTH

En ny omgång av magisterprogrammet i Arbete och hälsa vid KI, och magisterprogrammet i Teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling vid KTH startar i dagarna. Programmen har under de senaste fyra åren skaffat sig ett mycket gott rykte med ett överväldigande högt antal sökande och vi gläder oss åt att få välkomna sammanlagt cirka 150 nya studenter. Läs mer om programmen här.
 

Hur kan mögelproblem i arbetsmiljön vid ROT-arbeten undvikas?

Vid ROT-arbeten förekommer det att man stöter på fuktskador och mögelväxt. Vid arbete bl.a. i fuktskadade våtrum kan byggnadsarbetare utsättas för höga halter av mögel, vilket kan ge både akuta och kroniska effekter i luftvägarna. IVL Svenska Miljöinstitutet har studerat arbetsmiljön vid sådant arbete och har i samråd med branschen utvecklat rekommendationer om hur arbetet kan göras så att hälsoeffekterna kan undvikas. Läs mer i rapporten God praxis för säker mögelsanering. För en mer detaljerad beskrivning av projektet se denna rapport.

Sambandet mellan yrke, fysisk aktivitet och stillasittande

I denna studie undersöktes sambandet mellan typ av yrke (aktivt eller stillasittande) och total fysisk aktivitet och stillasittande. Sambandet undersöktes separat för män och kvinnor i både Sverige och USA. Resultaten visar liknande mönster för män och kvinnor i båda länderna när det gäller personer med ett aktivt yrke; de har totalt sett högre fysisk aktivitetsnivå och färre antal minuter i stillasittande jämfört med personer med ett stillasittande yrke. Läs mer här.

Ekonomiska beräkningar på psykisk ohälsa

Nu börjar vi arbetet i Företagshälsans ekonomiska analysgrupp. Under det kommande året tar vi fram ett ekonomiskt underlag till Riktlinjen för psykisk ohälsa på arbetet. Det ska innehålla information om resursåtgång för implementering av riktlinjen inom företagshälsan samt ett underlag för beräkning av kostnadseffektivitet för användning av riktlinjen i företagen. Gruppen består av ekonomer, hälsoekonomer, controllers och HR-personal från både företagshälsan och dess kundföretag. Läs mer här.
Share
Tweet
Forward
+1
Share
Kompetenscentret för företagshälsa är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, IVL Svenska Miljöinstitutet och Uppsala universitet. Syftet är att skapa en kunskapsplattform för FHV genom att sprida den kunskap som utvecklas inom kompetenscentret.
Copyright © Kompetenscentret för företagshälsa


Kontaktadress:
www.fhvforskning.se
info@fhvforskning.se

Kompetenscentret för företagshälsa
Nobels väg 13
Stockholm 17177
Sweden

Vill du lägga till en prenumerant? Skicka då ett mail till: info@fhvforskning.se


Säg upp prenumeration    Ändra dina inställningar