Nyhetsbrev från Kompetenscentret för företagshälsa. Mars. 2017.
Öppna i webbläsare

Nyhetsbrevet innehåller information om den forskning som bedrivs inom Kompetenscentret för företagshälsa. Här kan du läsa tidigare nyhetsbrev. Sprid gärna nyhetsbrevet i ditt nätverk. 

Hur får man till Yoga på arbetsplatsen?

http://www.cgm.se/?q=operator-alertness
I denna studie vid Karolinska institutet undersöktes genomförbarheten av att erbjuda Medicinsk Yoga till personal inom sjukvården i anslutning till arbetet. Det var svårt att rekrytera verksamhetschefer till studien, och endast 40% av personalen tackade ja. Yogan utfördes i grupp 1 gång per vecka med hemträning i tillägg. Konklusionen är att en sådan intervention bör förankras i verksamhetens ledning, bör anpassas till arbetsplatsen så att anställda har möjlighet att delta, och kanske bör fortgå över längre tid. Till sammanfattning.

STAMINA – Nytt arbetsmiljöstöd för förbättrad hälsa i kommuner 

Professor Magnus Svartengren, Arbets- och miljömedicin Uppsala, har beviljats forskningsmedel från AFA-försäkring. Projektet syftar till att stödja kommuner i deras systematiska arbetsmiljöarbete med hjälp av STAMINA, en modell som ger struktur, kontinuerliga uppföljningar och får medarbetarna att känna sig delaktiga. Projektet sker i samarbete med Institutet för arbete och utveckling och beräknas pågå under tre år. Länk till hemsida.

Vad kostar den psykiska ohälsan arbetsgivare?

http://www.cgm.se/?q=operator-alertness
Antalet platser är begränsat så boka din plats för 15 maj 2017 kl. 13-16.30 redan idag! Vi håller ett halvdagsseminarium i arbetshälsoekonomisk verksamhetsanalys och beräkning av kostnader för psykisk ohälsa på arbetsplatsen utifrån det Arbetshälsoekonomiska analysverktyget. Seminariet riktar sig till dig som är controller, arbetar inom HR eller är controller inom FHV och har en grundläggande förståelse för personalekonomiska frågor och beräkningar. Verktyget är utarbetat vid enheten för Interventions- och Implementeringsforskning inom arbetshälsa, Karolinska Institutet. Läs mer här för anmälan och ytterligare information.

Spännande projekt för att minska sjukskrivningar

Forte har tilldelat 4.6 mkr till Karolinska institutets projekt ”Problemlösningsbaserade samtal inom primärvården för att främja återgång i arbete bland personer med psykisk ohälsa – en kluster-randomiserad studie”. Syftet är att utvärdera effekter av problemlösningsbaserade samtal bland personer som är sjukskrivna på grund av lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Samverkan med arbetsplatsen ingår. Kontakt.

Planering av nya arbetsmiljöer – resultat

Projektet ”Projektering och planering av nya arbetsmiljöer” vid KTH har avslutats. Projektets syfte var att utveckla fhv-anslutna organisationers möjlighet att få stöd av sin företagshälsovård inom området planering/projektering. Projektet har genomförts i form av 17 delstudier och en utbildning för fhv-personal. Resultaten visar att arbetsmiljöingenjörer och ergonomer ofta involveras sent i planeringsprocessen men att det finns sätt att involveras tidigare i processen. Projektresultatet inkluderar också metodbeskrivningar samt goda exempel av implementering av aktivitetsbaserade kontor. Till hemsida.

Medicinska kontroller vid handintensivt arbete

I ett treårigt interventionsprojekt riktat mot arbetsplatser med handintensivt arbete kommer en grupp forskare från Uppsala universitet tillsammans med arbetsplatser och företagshälsovård vidareutveckla, testa samt utvärdera om en metodik för riskbedömning, medicinska kontroller och utvärdering kan leda till arbetsmiljöförbättringar och minskade besvär i nacke, arm och hand. Projektet är under uppstart och just nu sker rekrytering av företag. Är du eller ditt företag intresserade av att delta och veta mer om projektet? Kontakta Teresia Nyman. Till hemsida.

Vi hälsar professor Ulf Johansson välkommen till IIR!

http://www.cgm.se/?q=operator-alertness
Vi är mycket glada och stolta över att professor Ulf Johansson, nestor inom personal och hälsoekonomi  valt att ansluta sig till vår grupp enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa, Karolinska institutet. Ulf har sedan slutet av 70-talet forskat kring personalekonomiska konsekvenser av ohälsa och sjukfrånvaro. Han kommer att förstärka vår forskning inom arbetshälsoekonomi. Vi är också glada för att vi etablerat ett nytt samarbete med  Velferds akademiet, Inland Norway university of applied sciences där man arbetar med partnerbaserad forskning och arbetshälsoekonomi.
Share
Tweet
Forward
+1
Share
Kompetenscentret för företagshälsa är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan,
IVL Svenska Miljöinstitutet och Uppsala universitet. Syftet är att skapa en kunskapsplattform för FHV genom att sprida den kunskap som utvecklas inom kompetenscentret.
Copyright © Kompetenscentret för företagshälsa


Kontaktadress:
www.fhvforskning.se
info@fhvforskning.se

Kompetenscentret för företagshälsa
Nobels väg 13
Stockholm 17177
Sweden

Vill du lägga till en prenumerant? Skicka då ett mail till: info@fhvforskning.se


Säg upp prenumeration    Ändra dina inställningar

 


This email was sent to ergonomi@sth.kth.se
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kompetenscentret för företagshälsovård · Nobels väg 13 · Stockholm 17177 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp