Nyhetsbrev från Kompetenscentret för företagshälsa. Juni 2016.
Öppna i webbläsare

Nyhetsbrevet innehåller information om den forskning som bedrivs inom Kompetenscentret för företagshälsa. Här kan du läsa tidigare nyhetsbrev. Sprid gärna nyhetsbrevet i ditt nätverk. Kompetenscentret för företagshälsa önskar dig en trevlig sommar! 

Nya tag i att hjälpa skolledare och lärare med att förebygga och åtgärda den psykiska ohälsan

AFA-försäkring har i dagarna beviljat 3 845 000 kronor för ett implementeringsprojekt som syftar till att stödja skolledare och lärare med det förbyggande arbetet för psykosocial ohälsa. Projektet förväntas ge ny kunskap kring hur arbetsgivare kan arbeta effektivt med den psykosociala arbetsmiljön. Projektet sker i samarbete med Sveriges skolledare och beräknas pågå 2017-01-01–2019-12-31. Länk till forskningsenhet.

Tre miljoner kronor till forskning om arbetsmiljö och handintensivt arbete

Ergonom och Med Dr Teresia Nyman, Arbets- och miljömedicin Uppsala, har beviljats forskningsmedel från Arbetsmiljöverket. Projektet är ett treårigt interventionsprojekt riktat mot arbetsplatser med handintensivt arbete och deras företagshälsor. Syftet är att undersöka om en metodik för riskbedömning, medicinska kontroller och utvärdering kan leda till arbetsmiljöförbättringar och minskade besvär i nacke, arm och hand. Läs mer här.

Seminarium riktlinjer för exponeringsmätning av hörselskadligt buller

Inbjudan till seminarium kl. 13:30-16:00 den 9 november 2016. Seminariet vänder sig till praktiker inom företagshälsovården, speciellt de som utför bullermätningar, utvecklingsansvariga och ansvariga för upphandling av företagshälsovårdstjänster, representanter för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, konsulter, och andra med intresse för området. Mer info och anmälan.

Två-dagars metodkurs i planering av arbetsmiljöer våren 2017

En kurs i projektering och planering, som hölls under våren 2016 för i huvudsak ergonomer och arbetsmiljöingenjörer, kommer att hållas igen 24 jan och 25 april 2017. Kursen innehåller workshops och beskrivningar av projektering- och planeringsprocessen med goda exempel, kravspecifikationer och andra datainsamlingsmetoder, analysmetoder och visualiseringsmetoder för att bl.a. skapa delaktighet av framtida användare. Även arbetsmiljöexperters rolltagande kommer att diskuteras, liksom erfarenheter, utmaningar och tips. Kursens omfattning är två heldagar på plats vid KTH samt ett projektarbete som utförs mellan dessa tillfällen. Läs mer om kursen och kursutvärdering. Till intresseanmälan.

Referensmätningar för bedömning av exponering för kvarts

http://www.cgm.se/?q=operator-alertness
2015 utfärdade Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om kvarts. De innebär att riskbedömning kan göras genom användning av  så kallade referensmätningar av kvartsexponering vid andra arbetsplatser. IVL Svenska Miljöinstitutet har i samråd med betongindustrin utvecklat ett verktyg för referensmätningar för kvartsexponering inom betongindustrin. IVL:s studie visar också att det finns flera svårigheter med att använda referensmätningar. Verktyget är därför speciellt designat för att minimera risken för missvisande användning av referensmätningar. Läs mer om Verktyg för användning av referensmätningar inom betongindustrin och Referensmätningar av kvarts för betongindustrin.
Vid frågor kontakta Ann-Beth Antonsson.

Vad kostar den psykiska ohälsan arbetsgivare?

Boka in den 9 december 2016 - då lanserar vi det Arbetshälsoekonomiska analysverktyget från Arbetshälsoekonomiska analysgruppen. Analysverktyget är ett komplement till Riktlinjen för psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Analysverktyget syftar till att ge arbetsgivare och företagshälsa vägledning och stöd i genomförandet av arbetshälsoekonomiska verksamhetsanalyser och hur de kan räkna på, och argumentera sakligt för, åtgärder vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Seminariet kommer att hållas i Stockholm och vara en heldag. På förmiddagen är programmet riktat till alla intressenter som vill informera sig och få en introduktion i analysverktyget. Eftermiddagen är upplagd som praktisk vägledning i hur man arbetar och för in det Arbetshälsoekonomiska analysverktyget i den egna verksamheten. Vid frågor mejla hälsoekonom Carl Strömberg.

Vad kostar rehabilitering för alkoholproblem? En kostnadsjämförelse från ett arbetsgivarperspektiv.

I en forskningsrapport från KI undersöks kostnader för arbetsgivare för tre olika rehabiliteringsprogram för anställda med alkoholproblem. Resultaten visar att den största kostnaden för arbetsgivaren är kostnader för produktionsbortfall som uppstår när den anställde deltager i rehabilitering (resor, möten, inläggning etc.). Sammanfattningsvis visar rapporten vikten av att utöver behandlingseffekten, ta hänsyn till både direkta behandlingskostnader och för kostnader för det produktionsbortfall som uppstår till följd av förlorad arbetstid.

Världens första styrketräningsstudie med professionella musiker

Nästan alla professionella musiker drabbas av spelrelaterade problem. Resultatet i en nyligen genomförd styrketräningsstudie visade på signifikant ökad statisk styrka i nacke, skuldra och handleder samt ökad statisk uthållighet i rygg. Funktionell styrketräning kan således vara ett användbart prehab- eller rehabalternativ för musiker.
Läs mer här.
Share
Tweet
Forward
+1
Share
Kompetenscentret för företagshälsa är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan,
IVL Svenska Miljöinstitutet och Uppsala universitet. Syftet är att skapa en kunskapsplattform för FHV genom att sprida den kunskap som utvecklas inom kompetenscentret.
Copyright © Kompetenscentret för företagshälsa


Kontaktadress:
www.fhvforskning.se
info@fhvforskning.se

Kompetenscentret för företagshälsa
Nobels väg 13
Stockholm 17177
Sweden

Vill du lägga till en prenumerant? Skicka då ett mail till: info@fhvforskning.se


Säg upp prenumeration    Ändra dina inställningar

 


This email was sent to ergonomi@sth.kth.se
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kompetenscentret för företagshälsovård · Nobels väg 13 · Stockholm 17177 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp