Nyhetsbrev från Kompetenscentret för företagshälsa. Januari 2016.
Öppna i webbläsare

Nyhetsbrevet innehåller information om den forskning som bedrivs inom Kompetenscentret för företagshälsa. Här kan du läsa tidigare nyhetsbrev. Sprid gärna nyhetsbrevet i ditt nätverk!

Nya riktlinjer för företagshälsan

På ett välbesökt seminarium den 18 januari presenterades ”Riktlinjer för tidiga insatser vid alkoholproblem på arbetsplatsen”, som tagits fram av Företagshälsans riktlinjegrupp. Syftet med riktlinjerna är att ge företagshälsan och dess uppdragsgivare ett underlag med kvalitetssäkrade metoder när det gäller att tidigt förebygga, identifiera och åtgärda medarbetares alkoholproblem. Läs mer.

Du som inte hade möjlighet att delta på seminariet i januari har nu chans att ta del av samma innehåll på ett seminarium den 15 februari. Läs mer och anmäl dig.
 

Kurs i problemlösningsbaserad samtalsmetodik

Passa på att anmäl dig till kursen i problemlösnings-fokuserad samtalsmetodik som startar 29/2, (sista anmälningsdag 12/2). Kursen ges av Karolinska Institutet och är den enda kursen i sitt slag i Sverige. Kursen vänder sig till dig inom företagshälsan som vill få praktiska färdigheter vid arbetsplatsnära insatser för utredning och åtgärder bland anställda med stressrelaterad psykisk ohälsa. Läs mer och anmäl dig

Bättre arbetsmiljö vid vård i hemmet genom integrering med patientsäkerhet

IVL Svenska Miljöinstitutet har fått forskningsanslag från AFA Försäkring för att visa hur ledningssystem för arbetsmiljö och patientsäkerhet kan integreras vid kommunal sjukvård i hemmet. Målet är att ledningssystemen ska fungera bättre i det dagliga arbetet och även bidra till bättre arbetsmiljö. Projektet ska bland annat studera och analysera hur arbetsmiljö och patientsäkerhet kan integreras och beskriva goda exempel på väl fungerande integrering.
Läs mer.
Share
Tweet
Forward
+1
Share
Kompetenscentret för företagshälsa är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan,
IVL Svenska Miljöinstitutet och Uppsala universitet. Syftet är att skapa en kunskapsplattform för FHV genom att sprida den kunskap som utvecklas inom kompetenscentret.
Copyright © Kompetenscentret för företagshälsa


Kontaktadress:
www.fhvforskning.se
info@fhvforskning.se

Kompetenscentret för företagshälsa
Nobels väg 13
Stockholm 17177
Sweden

Vill du lägga till en prenumerant? Skicka då ett mail till: info@fhvforskning.se


Säg upp prenumeration    Ändra dina inställningar