Nyhetsbrev från Kompetenscentret för företagshälsa. April 2015.
Öppna i webbläsare

Välkommen till nyhetsbrevet från Kompetenscentret för företagshälsa. Nyhetsbrevet innehåller information om den forskning som bedrivs inom Kompetenscentret för företagshälsa. Här kan du läsa tidigare nyhetsbrev. Sprid gärna nyhetsbrevet - längst ned i brevet kan man anmäla sig som prenumerant. 

Sök till höstens magisterprogram senast 15 april

Hösten 2015 startar nästa omgång av de magisterprogram som ges vid Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska högskolan. Programmen riktar sig till dig som arbetar med arbetsmiljö, t.ex. inom företagshälsovården. Studierna sker i nära samarbete med Kompetenscentrets forskare och ger såväl ökad ämneskunskap och vässar ditt vetenskapliga förhållningssätt.
Sista ansökningsdag är 15 april. Läs mer och ansök här

Sömnstörning ökar risken för sjukskrivning hos personer med ryggsmärta

I en nyligen publicerad studie vid Uppsala universitet och Karolinska Institutet såg forskarna en ökad risk för sjukskrivning för personer med dålig sömn och samtidig smärta från nacke och/eller ländrygg jämfört med personer som sov bäst i samma smärtgrupp. Detta tyder på att det kan vara en god idé att överväga sömnbehandling som komplement till sedvanlig smärtbehandling när det gäller patienter med ryggbesvär.
Läs artikeln

Effektiva åtgärder mot luftvägsproblem från skärvätskor

I en ny rapport från Svenska Miljöinstitutet IVL har åtta företag studerats med avseende på hur skärvätskedimma sprids i arbetsmiljön och hur den kan undvikas. Besvär kan uppkomma även med bra skärvätskor och även om skärvätskan sköts väl. Befintliga inkapslingar och ventilation fungerar ofta inte tillräckligt bra. Åtgärder behövs också för att hindra skärvätska från att ansamlas i ventilationssystemet. Ladda ner rapporten

Bättre avtal med företagshälsovården kan skapa hälsosammare arbetsplatser

I en nyutkommen rapport från Uppsala universitet beskrivs hur de kundavtal som idag är vanliga inom företagshälsovården ofta leder till att expertresursens kompetens används på ett reaktivt och individinriktat sätt. I rapporten redovisas också faktorer som kan underlätta att avtal och samarbetsstrukturer istället inriktas mot att skapa hälsosamma arbetsplatser. Ladda ner rapporten

Vi söker deltagare till Ekonomiska analysgruppen - en arbetsgrupp inom Företagshälsans riklinjegrupp

Som ett komplement till de riktlinjer som lanseras från Kompetenscentret för företagshälsa ska ett ekonomiskt underlag bifogas. Syftet är att ge företagshälsorna underlag för att beräkna kostnaden att implementera riktlinjerna i verksamheten samt att ta fram ett underlag för beräkning av den ekonomiska effekten av att arbeta enligt riktlinjerna för kundföretagen. Vi söker nu hälsoekonomer och controllers inom FHV samt HR-ansvariga för arbetsmiljö- och hälsoarbete och ekonomer både inom privata och offentliga sektorn. Läs mer

Nanopartiklar i arbetsmiljön: mätningar och åtgärder

Svenska Miljöinstitutet IVL har nyligen startat en studie gällande tillämpning av internationellt föreslagna och befintliga gränsvärden för nanopartiklar i arbetsmiljön. Projektet handlar om att ta fram metoder för att mäta och bedöma riskerna med nanopartiklar. Målet är att skapa metoder för att mäta och riskbedöma nanopartiklar i arbetsmiljön som är enkla, praktiska och billiga men ändå tillförlitliga. Läs mer

Vad är företagshälsovårdens roll?

I mitten av mars arrangerade IVL Svenska Miljöinstitutet ett fokusmöte om företagshälsovård. Fokusmötet ingick i det AFA-finansierade projektet "Effektiv användning av företagshälsovård inom kommuner och landsting" där 11 verksamheter runt om i Sverige har studerats. Läs mer om fokusmötet och projektet

Träffa oss på Arbets- och miljömedicinska vårmötet 22-24 april i Stockholm

Kompetenscentret för företagshälsa deltar både med utställarplats och många intressanta seminarier och föreläsningar på årets Arbets- och miljömedicinska vårmöte på Sheraton Hotel i Stockholm. Läs programmet här 
Share
Tweet
Forward
+1
Share
Kompetenscentret för företagshälsa är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, IVL Svenska Miljöinstitutet och Uppsala universitet. Syftet är att skapa en kunskapsplattform för FHV genom att sprida den kunskap som utvecklas inom kompetenscentret.
Copyright © Kompetenscentret för företagshälsa


Kontaktadress:
http://www.fhvforskning.se

Kompetenscentret för företagshälsa
Nobels väg 13
Stockholm 17177
Sweden
Säg upp prenumeration    Ändra dina inställningar

 
Lägg till prenumerant