Nyhetsbrev från Kompetenscentret för företagshälsa. Maj 2015.
Öppna i webbläsare

Välkommen till nyhetsbrevet från Kompetenscentret för företagshälsa. Nyhetsbrevet innehåller information om den forskning som bedrivs inom Kompetenscentret för företagshälsa. Här kan du läsa tidigare nyhetsbrev. Sprid gärna nyhetsbrevet - längst ned i brevet kan man anmäla sig som prenumerant. 

Arbetsplatsnära insatser viktigt vid sjukskrivning för psykisk ohälsa

Problemlösningsterapi som innehåller arbetsplatsnära insatser underlättar återgång till arbetet efter sjukskrivning för psykisk ohälsa. Det visar en ny kartläggning av nationell och internationell forskning kring insatser genomförda via företagshälsovården för att minska psykisk ohälsa bland anställda. Kartläggningen har genomförts av enheten för interventions- och implementeringsforskning, Karolinska Institutet, och omfattar 21 vetenskapliga studier. Ladda ner rapporten

Evidensbaserad praktik inom företagshälsovården -  en treårsuppföljning

Uppföljningsstudien visar bland annat att FHV-anställdas kompetens att granska forskningsresultat har ökat och det finns ett fortsatt stort intresse för att arbeta evidensbaserat. Däremot visar resultaten ett minskat stöd från ledningen för evidensbaserad praktik. Studien har genomförts av enheten för interventions- och implementeringsforskning, Karolinska Institutet. Ladda ner rapporten

Boka in 14 september 2105 - då lanseras två nya riktlinjer från företagshälsans riktlinjegrupp

  • Riktlinjer för att förebygga och hantera arbetsrelaterad psykisk ohälsa
  • Riktlinjer för hälsoundersökningar via arbetsplatsen
Riktlinjerna presenteras vid ett seminarium i Stockholm. Förmiddagen riktas till alla intressenter som vill informera sig om riktlinjerna. Eftermiddagen är upplagd som praktisk vägledning i hur man arbetar med och implementerar riktlinjerna i verksamheten. Mer detaljerad information kommer innan sommaren, Håll utkik i vårt nyhetsbrev och på vår webbplats. Läs mer om företagshälsans riktlinjegrupp.
Share
Tweet
Forward
+1
Share
Kompetenscentret för företagshälsa är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, IVL Svenska Miljöinstitutet och Uppsala universitet. Syftet är att skapa en kunskapsplattform för FHV genom att sprida den kunskap som utvecklas inom kompetenscentret.
Copyright © Kompetenscentret för företagshälsa


Kontaktadress:
http://www.fhvforskning.se

Kompetenscentret för företagshälsa
Nobels väg 13
Stockholm 17177
Sweden
Säg upp prenumeration    Ändra dina inställningar

 
Lägg till prenumerant