Nyhetsbrev från Kompetenscentret för företagshälsa. Oktober 2015.
Öppna i webbläsare

Nyhetsbrevet innehåller information om den forskning som bedrivs inom Kompetenscentret för företagshälsa. Här kan du läsa tidigare nyhetsbrev. Sprid gärna nyhetsbrevet i ditt nätverk! 

Företagshälsovården anlitas inte till förebyggande insatser i offentlig sektor

IVL Svenska Miljöinstitutet har undersökt hur företagshälsovården och verksamheter inom den offentliga sektorn samarbetar. Resultatet från studien visar att företagshälsovården främst används för efterhjälpande och individuella insatser istället för att anlitas för förebyggande insatser på arbetsplatserna. Läs mer här.
 

Ny manual och Excel-verktyg till RAMP

Bedömningsverktyget RAMP är utvecklat vid KTH och kan användas för screening (RAMP I) eller bedömning (RAMP II) av belastningsergonomiska riskfaktorer vid manuell hantering inom främst tillverknings- och logistikindustrin. Förutom tidigare pappersversioner finns nu även ett Excel-verktyg och en användarmanual. Manualen ger exempel på bedömningar med RAMP II. Läs mer här. 

Ansök om att bli en Akademisk företagshälsa

Nu kan din företagshälsa ansöka om att bli en Akademisk företagshälsa via Kompetenscentret för företagshälsa. Att vara en Akademisk företagshälsa ger en kvalitetsstämpel som visar att ni arbetar med de senaste vetenskapligt belagda metoderna. Är ni via branschföreningen Sveriges Företagshälsor en auktoriserad företagshälsa är detta ett ytterligare steg för kompetenssäkring. Läs mer om syftet, medlemskriterier och ansök om medlemskap.

Disputation: Markers of stress as predictors of wellbeing and workability

Det övergripande syftet med Katarina Ailis avhandling var att studera markörer för generell stress som indikatorer för förändring i risk för negativa hälsoeffekter, som kan vara användbara vid utvärdering av interventioner. Utifrån detta syfte har sömn studerats som möjlig användbar markör i samtliga fyra delstudier, och hjärtfrekvensvariabilitet i en av delstudierna. Disputationen äger rum i Petrénsalen, Nobels väg 12 B, Karolinska Institutet, Solna den 13 november kl 9.00.

18 januari 2016 presenteras Riktlinjer för tidiga insatser vid alkoholproblem på arbetsplatsen

Riktlinjerna är ett forskningsbaserat underlag som vänder sig till företagshälsor och arbetsgivare. De arbetas fram av Företagshälsans riktlinjegrupp, ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Sveriges företagshälsor och arbetsmarknadens parter. Mer information och anmälan till seminariet.

Nytt projekt om vilken roll HR/personalfunktionen har för det systematiska arbetsmiljöarbetet

Målsättningen med projektet är att öka kunskapen om HR:s roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet och vilka möjligheter, risker och konsekvenser denna förändring innebär. Intresserad av projektet? Vill du ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta Lisa Schmidt eller John Sjöström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Läs mer här.

Samband mellan Alzheimers sjukdom och faktorer i arbetsmiljön

Sambandet har undersökts i en systematisk kunskapsöversikt publicerad i Arbete och Hälsa, 2015;49(3). Exponering för elektromagnetiska fält samt för pesticider och övriga kemikalier framstod som riskfaktorer för Alzheimers sjukdom även om en viss osäkerhet i slutsatsen fortfarande kan föreligga. Metallexponering verkade inte ge ökad risk. Ett samband mellan utbildningsnivå och arbetets komplexitet kunde påvisas och här framstod arbete som innehåller mycket interaktion med människor att kunna medföra en minskning till så mycket som en halverad risk för Alzheimers sjukdom. Läs mer här.
Share
Tweet
Forward
+1
Share
Kompetenscentret för företagshälsa är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, IVL Svenska Miljöinstitutet och Uppsala universitet. Syftet är att skapa en kunskapsplattform för FHV genom att sprida den kunskap som utvecklas inom kompetenscentret.
Copyright © Kompetenscentret för företagshälsa


Kontaktadress:
www.fhvforskning.se
info@fhvforskning.se

Kompetenscentret för företagshälsa
Nobels väg 13
Stockholm 17177
Sweden

Vill du lägga till en prenumerant? Skicka då ett mail till: info@fhvforskning.se


Säg upp prenumeration    Ändra dina inställningar