Nyhetsbrev från Kompetenscentret för företagshälsa. December 2014.
Öppna i webbläsare

Välkommen till det andra nyhetsbrevet från Kompetenscentret för företagshälsa. Extra välkommen till dig som är ny prenumerant. Nyhetsbrevet innehåller information om den forskning som bedrivs inom Kompetenscentret för företagshälsa. Här kan du läsa det första nyhetsbrevet. Sprid gärna nyhetsbrevet - längst ned i brevet kan man anmäla sig som prenumerant.
Vi önskar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! 

Kontorsarbetare önskar individuella kontor

Under arbetsmiljömässan "Gilla Jobbet" 22-23 oktober genomförde forskare från KTH en workshop med färgkodade post-it-lappar. Besökarna fick under seminariet uttrycka vilken kontorstyp de satt i och vilken de ville sitta i. Resultaten visar att de flesta vill flytta. Läs mer om undersökningen och resultat.

Uppstart av ledarskapsinterventioner för att utveckla hälsofrämjande ledarskap

I mitten av december 2014 startade vi upp de första ledarskapsinterventionerna vid arbetsplatser inom vård och omsorg inom bland annat Landstinget Västmanland. Det innebär att ledarskapsutbildningar genomförs i samarbete med FHV, HR och forskare från Enheten för Ergonomi, KTH. FHV-metodik för att arbeta med ledarskapsfrågor har vidareutvecklas av forskarna. Läs mer om projektet

Medicinsk yoga kostnadseffektivt vid ländryggsbesvär

I en forskningsstudie på KI har man jämfört Medicinsk yoga med funktionell träning och enbart råd om fysisk aktivitet för att förebygga återkommande ländryggsbesvär. Resultaten visar att av de tre metoderna är Medicinsk yoga mest kostnadseffektiv utifrån ett samhällsperspektiv. Läs artikeln

Arbetsförmågebedömning med den anställde och chefen i centrum

Om man utgår från att arbetsförmågan bestäms av balansen mellan kraven i arbetet och medarbetarens funktion så är KOF-metoden (Krav- och funktionsschema) en bra metod. Metoden har utvecklats för att användas i företagshälsovården och introduktionsutbildning finns tillgänglig på webben. Läs mer om KOF-metoden och I "Riktlinjer vid ländryggsbesvär" ingår KOF-metoden, se sid 13.
Nyutkommen bok om evidensbaserat folkhälsoarbete

”Evidensbaserat folkhälsoarbete” är en bok med syfte att bidra till ett vetenskapligt förhållningssätt i praktiskt folkhälsoarbete. Boken vänder sig till alla som kommer i beröring med folkhälsoarbete och som använder forskningsresultat. Bokens redaktörer ingår i Kompetenscentret för företagshälsa. Läs mer om boken och Beställ boken till specialpris

 

Dags för vidareutbildning?

Dags att höja kompetensen? Redo för nya utmaningar? Vid KI och KTH ges magisterprogram som riktar sig till dig som arbetar med arbetsmiljöfrågor, till exempel inom FHV. Hösten 2015 startar nästa omgång av magisterprogrammen. Sista ansökningsdag är 15 april. Läs mer om magisterprogrammen

Stora skillnader i användningen av företagshälsovård

I ett treårigt projekt studerar IVL hur kommuner och landsting kan använda företagshälsovården för att främja preventiva insatser. Efter genomförd datainsamling hos 11 verksamheter visar de preliminära resultaten på stora skillnader i hur kommuner och landsting i den offentliga sektorn utnyttjar företagshälsovården. Analysarbetet kommer att fortsätta under vintern/våren. En workshop planeras i början av 2015. Resultatet från projektet kommer att presenteras vid halvårsskiftet i en IVL-rapport som länkas till nyhetsbrevet.

Sömn kopplat till prognos bland personer med muskuloskeletal smärta

I en studie har vi sett att dålig och god sömn verkar vara kopplat till risk för försämring respektive förbättring av smärttillstånd, definierat av antal smärtlokalisationer. Resultaten tyder på att sömn kan vara en faktor av intresse vid bedömning av prognos bland patienter med muskuloskeletal smärta. Läs artikeln
Kompetenscentret för företagshälsa är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, IVL Svenska Miljöinstitutet och Uppsala universitet. Syftet är att skapa en kunskapsplattform för FHV genom att sprida den kunskap som utvecklas inom kompetenscentret.
Copyright © Kompetenscentret för företagshälsa


Kontaktadress:
http://www.fhvforskning.se

Kompetenscentret för företagshälsa
Nobels väg 13
Stockholm 17177
Sweden
Säg upp prenumeration    Ändra dina inställningar

 
Lägg till prenumerant