Nyhetsbrev från Kompetenscentret för företagshälsa. Oktober 2014.
Öppna i webbläsare

Välkommen till det första nyhetsbrevet från Kompetenscentret för företagshälsa. Vi är glada att presentera vårt nyhetsbrev som kommer att ges ut ungefär 3-4 gånger per år. Nyhetsbrevet innehåller information om den forskning som bedrivs inom Kompetenscentret. Syftet med nyhetsbrevet är att hålla dig uppdaterad om vår forskning inom arbetshälsa på ett lättillgängligt sätt. Sprid gärna nyhetsbrevet till dina kollegor - längst ned i brevet kan man anmäla sig som prenumerant.

Hälsoundersökningar med insatser är effektivt

I dagarna lanserade KI en rapport om det samlade vetenskapliga kunskapsläget för hälsoundersökningar, med tonvikt på hälsoscreening som följs av insatser. Översikten visar att man kan rekommendera hälsoundersökningar med efterföljande insatser på arbetsplatsen som ett sätt för att bland annat minska sjukfrånvaro. Enbart hälsoundersökningar saknar däremot effekt. Läs mer här.

Kostnadseffektiva insatser i arbetsmiljön

I ett forskningsprojekt på KI ska man ta fram en modell för att beräkna den ekonomiska nyttan av förebyggande insatser på arbetsplatser. Syftet är även att öka kunskapen om arbetsmiljöns och hälsans betydelse för företagens produktion. Med hjälp av modellen kan företag se vad för arbetsmiljö- och hälsoproblem kostar och utvärdera effekter av genomförda insatser. Läs mer här
Förebygg ohälsa
långt innan flytten


Forskare inom KTH studerar metoder för att underlätta arbetsmiljöarbetet vid projektering och planering av nya lokaler. De sammanställer ett kunskapsunderlag och en metodöversikt där medarbetaren sätts i fokus - med bland annat kravspecifikationer och checklistor.

Metoderna testas och utvärderas i olika fallstudier för att kunna ge goda exempel inför flyttprojekt. Ska din organisation flytta? Ta del av resultaten på fhvforskning.se Läs mer här
Riktlinjer vid ländryggsbesvär – för dig som arbetar inom FHV

Ländryggsbesvär är en vanlig orsak till sjukfrånvaro och påverkar ofta hur man kan utföra sitt arbete. Nu finns Riktlinjer vid ländryggsbesvär – evidensbaserade riktlinjer för att åtgärda och förebygga ländryggsbesvär på arbetsplatsen.
Läs mer här

Två nya riktlinjegrupper har startat för att arbeta fram riktlinjer vid psykisk ohälsa samt för hälsoundersökningar. Riktlinjerna beräknas vara klara i början av hösten 2015.

 

Kunskapsspridning inom branscher

Ett av våra forskningsprojekt utvecklar tre metoder för lärande om arbetsmiljö: kompetensnätverk, nätbaserad kunskapsbank (WIKIOSH) samt kurser. Metoderna riktar sig till arbetsmiljöingenjörer och ergonomer och två branscher står i fokus: verkstadsindustrin och hemtjänsten. Den senare är idag starkt eftersatt när det gäller arbetsmiljöarbete. Vi ser även en hög andel sjukskrivningar inom kvinnodominerade yrken. Läs mer här

Arbeta förebyggande mot mobbning på arbetsplatsen

Forskare inom KI har klarlagt samband mellan arbetsrelaterade faktorer och uppkomst av mobbning inom akademisk och industriell miljö. För att underlätta det förebyggande arbetet har man tagit fram en checklista med nyckelfaktorer som kan användas i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Läs mer här.

Vägledning om belastningsergonomisk riskbedömning

En ny rapport ger förslag på hur man som ergonom kan lägga upp en riskbedömning. Den vägleder till de metoder som är mest lämpade för att bedöma risker vid olika typer av arbetsuppgifter. Det är en praktisk och konkret rapport som riktar sig till dem som arbetar med riskbedömning inom företagshälsovården.
 Läs mer här.
Kompetenscentret för företagshälsa är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, IVL Svenska Miljöinstitutet och Uppsala universitet. Syftet är att skapa en kunskapsplattform för FHV genom att sprida den kunskap som utvecklas inom kompetenscentret.
Copyright © Kompetenscentret för företagshälsa


Kontaktadress:
http://www.fhvforskning.se

Kompetenscentret för företagshälsa
Nobels väg 13
Stockholm 17177
Sweden
Säg upp prenumeration    Ändra dina inställningar

 
Lägg till prenumerant