Nyhetsbrev från Kompetenscentret för företagshälsa. December 2015.
Öppna i webbläsare

Nyhetsbrevet innehåller information om den forskning som bedrivs inom Kompetenscentret för företagshälsa. Här kan du läsa tidigare nyhetsbrev. Sprid gärna nyhetsbrevet i ditt nätverk!
Vi önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Rehabiliteringsgarantin bör utvecklas avseende arbetsplatsnära insatser

Karolinska Institutet (KI) har på uppdrag från regeringen följt upp tillämpningen av arbetsplatsnära insatser inom rehabiliteringsgarantin. Kartläggningen har genomförts på policynivå i Sveriges samtliga regioner/landsting och på verksamhetsnivå i fem regioner/landsting. Utifrån resultatet rekommenderar KI att rehabiliteringsgarantin bör utvecklas avseende arbetsplatsnära insatser t.ex. genom konkreta beskrivningar av vad insatserna innebär och hur dessa kan tillämpas för att främja arbetsåtergång. Möjligheter att öppna rehabiliteringsgarantin för företagshälsovården (FHV) bör utredas. FHV har god kompetens inom arbetsmedicin med kännedom om arbetsplatser och kan samverka med arbetsgivare om anpassningar på arbetsplatsen. Läs mer här.
 

HEM-verket – lärande nätverk för branschen vård i annans hem

HEM-verket i forskningsprojektet om branschspecifikt arbetsmiljöarbete är nu i full gång. Detta lärande nätverk riktar sig till kommunal hemtjänst och genomförs utifrån en interaktiv ansats. Detta innebär att kunskap skapas i samspel mellan forskare, företagshälsovården och aktörer i verksamheterna. Syftet är att gemensamt identifiera centrala arbetsmiljöfrågor relaterade till det vardagliga arbetet hos brukare. Mer info kommer inom kort här.

Produktionsbortfall hos personer med psykisk ohälsa och nack-/ryggbesvär

I studien har forskare från Karolinska Institutet validerat ett instrument som används för att mäta hälsorelaterat produktionsbortfall samt undersökt omfattningen av produktionsbortfall i en population som diagnosticerats med psykisk ohälsa respektive nack-/ryggbesvär. Personer med psykisk ohälsa skattar ett produktionsbortfall på i genomsnitt 46% och för personer med nack-/ryggbesvär är motsvarande skattning 63%.
Läs mer här.

Kurs i planering och projektering av nya arbetsmiljöer

Vill du som arbetsmiljöingenjör eller ergonom/fysioterapeut lära dig mer om planerings- och projekteringsprocessen och skaffa dig en verktygslåda för att stötta dina kundföretag i planeringsstadiet av ny- om- eller tillbyggnation eller anskaffning av ny utrustning? KTH erbjuder nu en 2-dagarsutbildning för att stötta FHV-personal i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. 
OBS! Genom vårt forskningsprojekt kan vi finansiera kursavgiften för 20 deltagare. Först till kvarn!
Läs mer och anmäl dig här. 

Kurs i problemlösningsbaserad samtalsmetodik

I februari erbjuder Karolinska Institutet den enda kursen i sitt slag i Sverige som lär ut färdigheter i problemlösningsfokuserad samtalsmetodik. Kursen vänder sig till dig inom företagshälsan som vill få praktiska färdigheter vid arbetsplatsnära insatser för utredning och åtgärder bland anställda med stressrelaterad psykisk ohälsa. Läs mer och anmäl dig här. 
Share
Tweet
Forward
+1
Share
Kompetenscentret för företagshälsa är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, IVL Svenska Miljöinstitutet och Uppsala universitet. Syftet är att skapa en kunskapsplattform för FHV genom att sprida den kunskap som utvecklas inom kompetenscentret.
Copyright © Kompetenscentret för företagshälsa


Kontaktadress:
www.fhvforskning.se
info@fhvforskning.se

Kompetenscentret för företagshälsa
Nobels väg 13
Stockholm 17177
Sweden

Vill du lägga till en prenumerant? Skicka då ett mail till: info@fhvforskning.se


Säg upp prenumeration    Ändra dina inställningar