Nyhetsbrev från Kompetenscentret för företagshälsa. April 2016.
Öppna i webbläsare

Nyhetsbrevet innehåller information om den forskning som bedrivs inom Kompetenscentret för företagshälsa. Här kan du läsa tidigare nyhetsbrev. Sprid gärna nyhetsbrevet i ditt nätverk!

Råd och rekommendationer om bättre arbetsmiljö vid städning

Risk för belastningsskador uppmärksammas oftast. Men arbetsmiljö vid städning är komplex och innefattar betydligt fler risker. Målet för detta projekt vid IVL, Svenska miljöinstitutet, var att bygga upp kunskap om och utveckla metoder för hur man skapar en bra arbetsmiljö vid fönsterputsning, maskinstädning samt hemservice med inriktning på hemstädning. Fokus var även på hur man förebygger arbetsmiljöproblem och arbetsskador som beror på fallolyckor, hot, våld och ensamarbete. I rapporten redovisas en analys av risker i dessa sammanhang, hur vanliga de är, samt förslag på förebyggande åtgärder. Läs rapport.

Arbetsmiljö i kontrollrum

http://www.cgm.se/?q=operator-alertness
En examensrapport från KTH inom projektet ”Projektering och planering av nya arbetsmiljöer” beskriver en undersökning om kontrollrum i stålindustrin. Arbetet inkluderar förslag till utformning av framtidens kontrollrum; hur fysiska, kognitiva och psykosociala behov bör tas i beaktande för att främja hälsa hos operatörer och gynna produktionen. Vikten av delaktighet och inflytande vid förändringsarbete påvisas. Läs rapport. Läs om projektet. Bild: CGM, 2016.

Frågor som mäter produktionsbortfall - stöd för arbetsgivare

Arbetsmiljöproblem och arbetsrelaterad ohälsa skapar produktionsbortfall och behöver därför kartläggas. Frågor för sådan kartläggning har tidigare valts och validerats. Nu intygar resultat från en studie på KI valet av frågor. Frågorna kan användas för att kartlägga ekonomiska följder av produktionsbortfall till följd av hälsa och arbetsmiljöproblem. De kan också användas för att motivera behovet av åtgärder i arbetsmiljön. Förutom att orsaka ohälsa bör arbetsmiljöproblem beaktas när man mäter produktionsbortfall då en dålig arbetsmiljö kan vara en bidragande faktor. Läs mer.

Hållbar verksamhetsutveckling inom vården

Professor Lotta Dellve med kollegor vid KTH har släppt en ny rapport om hur hållbart engagemang i verksamhetsutveckling inom svensk sjukvård kan skapas i praktiken genom ett verksamhetstjänande fokus. Rapporten bygger på ett nyligen avslutat 3-årigt forskningsprojekt som har finansierats av AFA Försäkring. Läs rapport.
 
Share
Tweet
Forward
+1
Share
Kompetenscentret för företagshälsa är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan,
IVL Svenska Miljöinstitutet och Uppsala universitet. Syftet är att skapa en kunskapsplattform för FHV genom att sprida den kunskap som utvecklas inom kompetenscentret.
Copyright © Kompetenscentret för företagshälsa


Kontaktadress:
www.fhvforskning.se
info@fhvforskning.se

Kompetenscentret för företagshälsa
Nobels väg 13
Stockholm 17177
Sweden

Vill du lägga till en prenumerant? Skicka då ett mail till: info@fhvforskning.se


Säg upp prenumeration    Ändra dina inställningar

 


This email was sent to lrolfo@kth.se
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kompetenscentret för företagshälsovård · Nobels väg 13 · Stockholm 17177 · Sweden

Email Marketing Powered by MailChimp