Nyhetsbrev från Kompetenscentret för företagshälsa. Februari 2016.
Öppna i webbläsare

Nyhetsbrevet innehåller information om den forskning som bedrivs inom Kompetenscentret för företagshälsa. Här kan du läsa tidigare nyhetsbrev. Sprid gärna nyhetsbrevet i ditt nätverk!

Mät belastning och vinkel på armen med en användarvänlig app

Att arbeta med lyfta armar är en riskfaktor för smärta i nacke och axlar. Därför är det viktigt att mäta armrörelser vid riskbedömningar. Men det har visat sig vara svårt att bedöma på ett tillförlitligt sätt hur mycket en person lyfter armarna i olika arbetsuppgifter. ErgoArmMeter är en iPhone app från KTH och KI som mäter överarmsvinklar enkelt och snabbt. Mätresultaten visas direkt i telefonen. Appen är testad och har god tillförlitlighet i jämförelse med annan mätutrustning som används inom forskning. ErgoArmMeter är gratis att ladda ner från AppStore.
Läs mer och ladda ner användarmanual.
 

Osäkert om behandling av rygg- eller nacksmärta motverkar smärtproblem på lång sikt

SBU:s utvärdering visar att det inte går att dra säkra slutsatser om vilka av de insatser som
ges av fysioterapeut, kiropraktor eller naprapat som kan vara mer effektiva än andra för att förebygga långvariga besvär i rygg och nacke. Det krävs mer systematisk forskning på området för att avgöra behandlingars effektivitet. Forskare från enheten för interventions- och implementeringsforskning, IMM, Karolinska Institutet har ingått i projektgruppen för utvärderingen. Läs mer och ladda ner rapporten

Ansök om att bli en Akademisk företagshälsa

Nu kan din företagshälsa ansöka om att bli en Akademisk företagshälsa via Kompetenscentret för företagshälsa. Att vara en Akademisk företagshälsa ger en kvalitetsstämpel som bl.a. visar att ni arbetar med de senaste vetenskapligt belagda metoderna. I dagsläget är Regionhälsan i Örebro, Globenhälsan i Stockholm och A-hälsan i Arvidsjaur Akademiska företagshälsor. Läs mer och ladda ner ansökningsblankett.

Spridning av forskningsresultat om arbetshälsa på konferens i Aten

I april åker en grupp forskare från Enheten för interventions- och implementeringsforskning, IMM, Karolinska Institutet till Aten för att hålla ett symposium på den europeiska konferensen European Academy of Occupational Health Psychology. På symposiet presenteras bl.a. en partnerskapsmodell där praktiker och forskare har samarbetat för att ta fram riktlinjer för företagshälsan. Därtill presenteras även studiedesignen till ett forskningsprojekt om problemlösning vid psykisk ohälsa i arbetslivet. Läs mer om konferensen.
Share
Tweet
Forward
+1
Share
Kompetenscentret för företagshälsa är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan,
IVL Svenska Miljöinstitutet och Uppsala universitet. Syftet är att skapa en kunskapsplattform för FHV genom att sprida den kunskap som utvecklas inom kompetenscentret.
Copyright © Kompetenscentret för företagshälsa


Kontaktadress:
www.fhvforskning.se
info@fhvforskning.se

Kompetenscentret för företagshälsa
Nobels väg 13
Stockholm 17177
Sweden

Vill du lägga till en prenumerant? Skicka då ett mail till: info@fhvforskning.se


Säg upp prenumeration    Ändra dina inställningar