Copy
Op 8 maart wordt de volgende NOREA-avond gehouden.
Onderwerp is: datakwaliteit.
View this email in your browser

NOREA-avond 


Op woensdagavond 8 maart 2017 zal de volgende NOREA-avond worden georganiseerd. De avond zal worden gehouden bij KPN aan de Fauststraat 1, 7323 BA Apeldoorn.

Datakwaliteit
Paul Brous van Unit4 start de avond met een presentatie die ingaat op het toetsen van datakwaliteit.
Een goede kwaliteit van bedrijfsgegevens is essentieel voor elke onderneming in dit informatietijdperk. Hoewel de hoeveelheid beschikbare data exponentieel is gegroeid, is het gebruik ervan in de besluitvorming vaak beperkt door een (te) slechte kwaliteit. Het datamanagement proces kent een aantal stadia van inwinning tot uitwisseling, van integratie en migratie naar opslag en archivering. De kwaliteit van gegevens kan in elk stadium achteruit gaan. Hard gecodeerde regels zijn vaak onvoldoende om integrale datakwaliteitsproblemen te overwinnen. Deze presentatie gaat in op een datakwaliteitskader waarmee organisaties en auditors systemen onder de loep kunnen nemen. 

Daarna gaan Wies Vullings en Maarten Storm van Wageningen Environmental Research in op de kwaliteit van ruimtelijke data. Het kennen van de kwaliteit van ruimtelijke data wordt steeds belangrijker. Als gevolg van de dataexplosie en een open data beleid is heel veel data beschikbaar. Door de steeds ruimere keus in data wordt het selecteren van data op basis van kwaliteitskenmerken steeds relevanter. Het is belangrijk juist nu ruimtelijke datakwaliteit naar een hoger niveau te tillen.
Om goed over kwaliteit van ruimtelijke data te kunnen communiceren is het van belang te weten wat er onder kwaliteit van ruimtelijke data wordt verstaan. Voorheen was de aandacht voor kwaliteit van ruimtelijke data vooral gericht op data als product, om te kunnen aangeven hoe goed een dataset is. Langzamerhand komt er ook aandacht voor de toepassing ervan. Beoordeling van de fitness for use van een dataset wordt steeds belangrijker gevonden, maar het gebruik van ruimtelijke data is heel divers en daarom wordt kwaliteitsbeoordeling steeds complexer. De invulling van het begrip Kwaliteit is aan het verschuiven van datagericht naar contextbepaald. Deze presentatie gaat in hoe hier nu goed mee om te gaan. 
 

Samenvatting uitnodiging:
Onderwerp: Data kwaliteit
Sprekers: Paul Brous, Wies Vullings en Maarten Storm
Plaats: KPN, Fauststraat 1, 7323 BA Apeldoorn.
Datum en tijd: Woensdag 8 maart 2017 om 19.00 uur (zaal open vanaf 18:00 uur), einde 21:30 uur

Je bent van harte uitgenodigd voor deze presentatie. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

Voor belangstellenden is er vanaf 18:00 uur een eenvoudige broodmaaltijd beschikbaar.
Wens je van deze gelegenheid gebruik te maken, dan kun je dit aangeven bij de aanmelding.

Aanmelden
Copyright © 2017 NOREA regio Apeldoorn, Alle rechten voorbehouden.