Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Stærk videohilsen fra Coop Ukraine

Foråret er godt i gang. Dagene bliver længere og lysere, og rundt omkring skyder krokus og påskeliljer op.   

I sekretariatet er vi også godt gang med at lægge sidste hånd på årsberetningen for 2021 og selve årsmødet, som vi ser meget frem til!

Der er meget at glædes over her i Danmark, især at vi kan nyde fred. Samme situation gør sig langt fra gældende i Ukraine, hvor deres hverdag nu brutalt er erstattet med krig, luftalarmer og bombeangreb. 

I dag er det præcis én måned siden, at Rusland startede krigen mod Ukraine. Krigen i Ukraine kaster lange skygger og minder os om, hvor meget der er på spil. Både på verdensplan, men også for det ukrainske folk. Mange har allerede måttet flygte, nogle forsøger forgæves at komme ud af landet, og så er der de mange mænd, som er beordret til at blive og kæmpe for deres land. Det er en barsk situation, og de daglige nyhedsindslag med billeder og videoer fra de krigshærgede byer får det til at løbe mig koldt ned ad ryggen. 

Illia Gorokhovskyi, bestyrelsesformand for COOP Ukraine har sendt mig og det kooperative fællesskab i Cooperatives Europe en videohilsen. Her takker han for vores støtte, men fortæller samtidig om de barske realiteter, de står overfor på grund af krigen.  
”Dette er en krig om ideologier og verdenssyn. Dette er totalitarismens krig mod demokratiet, slaveri mod frihed og despoti mod menneskeheden.

Ifølge FN er 10 millioner blevet nødt til at flygte på grund af krigen. Store og små byer er blevet ødelagt. De materielle skader, som følge af krigen, vurderes at koste 100 milliarder euro.

Men, fortæl mig, hvilken målestok denne pris kan gøres op i de menneskelige omkostninger og menneskeliv, som denne frygtelig krig har kostet for vores gamle, for vores kvinder og for vores børn?”, spørger Illia Gorokhovskyi og præsenterer os for sin 8-årige søn. 

Han fortæller om vigtigheden af sammenhold og minder os om vores europæiske historie, og hvad der skete i 30’erne og 40’erne inden 2. Verdenskrig.

Historien skal nemlig ikke gentage sig selv, og det gør vi klogt i at huske. Illia taler om kernen i den kooperative ånd – fællesskabet og solidariteten med hinanden og hvordan kooperativer er en stærk tredje part af samfundet mellem den private og offentlige sektor.

Afslutningsvis kommer Illia med en bøn til os. En bøn om solidaritet og støtte til det ukrainske folk og den kooperative sektor i Ukraine. 

Videoen har gjort stort indtryk på mig, og jeg vil opfodre alle til at stoppe op og bruge fire minutter på at se denne video.

Du kan se videoen her

Med venlig hilsen

Susanne Westhausen
 

Kooperationens Årsmøde 2022

Kooperationens årsmøde 2022 bliver holdt den 31. maj 2022 i København. Det bliver et årsmøde, hvor vi fejrer Kooperations 100-års jubilæum med alt, hvad dertil hører. 

Under årsmødet holder Kooperationen generalforsamling. Der vil være inspirationsoplæg og masser af mulighed for at møde kollegaer fra andre kooperative virksomheder.

Sæt kryds i din kalender! 

Programmet for årsmødet, lokationer og yderligere information udsendes snart, så hold øje med indbakken.

Kooperationen 100 år


I år fejrer Kooperationen, hele Danmarks arbejdsgiver- og interesseorganisation for kooperative virksomheder, sin 100-års fødselsdag!

I 100 år har vores medlemsvirksomheder og vi udlevet og udbredt de kooperative principper og den kooperative model. Og dét skal fejres!

Eks-Skolens Design og Tryk har, som I ved, udviklet vores jubilæumslogo. Og vi er nu i gang med at udvikle en vifte af 100 års merchandise som for eksempel klistermærker, poser, notesblokke, beachflag, bannere m.m.

Om kort tid sender vi en pakke med eksempler på disse ting til alle medlemmer sammen med en bestillingsliste. Så kan I se og mærke, hvad I gerne vil have fingrene i.

Det meste vil være gratis for medlemmer, men enkelte af tingene vil have en egenbetaling.

Vi kommer også til at lave en udførlig guide til forskellige initiativer, som I som medlemmer kan tage for at synliggøre Kooperationens 100-års jubilæum.

Har du allerede nu en glimrende, festlig og kooperativ ide til fejring? Så kontakt Susanne Westhausen sw@kooperationen.dk eller
Helena G. Hansen hgh@kooperationen.dk.

Ny generalsekretær i Oxfam IBIS

Vores medlemsorganisation Oxfam IBIS har fået en ny generalsekretær. Lars Koch skal stå i spidsen for Oxfam IBIS’ arbejde med at bekæmpe ulighed, skabe stærke bæredygtige og frie samfund og støtte mennesker i deres kamp for lige rettigheder og for en ligeværdig fremtid.

Lars Koch afløser Kristian Weise, der i slutningen af sidste år startede i et nyt hverv som underdirektør i TrygFonden.

Lars kommer fra en stilling som politisk chef i Mellemfolkeligt Samvirke. Inden da  arbejdede han en længere årrække frem til 2018 netop i IBIS og senere Oxfam IBIS, i forskellige funktioner, blandt andet som programchef og senest som vicegeneralsekretær.

Lars Koch vil arbejde for et større internationalt engagement fra Danmark og ser en særlig rolle for Oxfam IBIS.

”Jeg ser frem til at bidrage til at skabe et endnu stærkere engagement omkring Oxfam IBIS’ arbejde. Vi skal styrke kendskabet til Oxfam IBIS i Danmark og sammen med partnere fra det globale syd, skal vi få flere mennesker til at engagere sig i at skabe varige forandringer for verdens mest udsatte. Vi skal også bygge på Oxfam IBIS’ i forvejen stærke faglighed og skærpe vores fokus, så vi fastholder og udbygger rollen som en videnbaseret og indflydelsesrig organisation, der kan give verdens mest udsatte en stemme.”

Tak til tidligere generalsekretær Kristian Weise for samarbejdet og varmt velkommen til Lars Koch, stort tillykke med den nye stilling som generalsekretær for Oxfam IBIS. 

Du kan læse mere her

Flexwerker udpeget som changemaker

Flexwerker er blevet udpeget som changemaker i Akademiet for Social Innovations nye rapport: “Samfundsiværksætter – drivkræfter, barrierer og løsninger fra iværksætternes perspektiv”. 

’Changemaker’ er den globale betegnelse for mennesker, der sætter i værk for at skabe løsninger på samfundsproblemer.

Rapporten har oversat Changemaker til samfundsiværksætter. I rapporten undersøges det, hvordan miljøet for socialt iværksætteri ser ud i Danmark som led i en større kortlægning af socialt iværksætteri i hele norden. 

I rapporten belyses både drivkraften og de barrierer, som iværksætterne møder i deres arbejde, og der fremsættes pejlemærker for, hvordan der kan skabes bedre rammer for samfundsiværksætteri. 

Rapportens resultater er vigtig viden i forhold til at etablere en national platform for social innovation, som er en del af et europæisk netværk af kompetencecentre på tværs af Europa. Dertil er dette en af de initiativer, som fremgår i den nye handlingsplan fra EU om the social economy. 

På vegne af Kooperationen ønsker vi vores medlemsorganisation Flexwerker stort tillykke med den fine udnævnelse. 

Du kan læse mere om rapporten her

Udviklingsforeningens årsmøde

Udviklingsforeningens Årsmøde er netop blevet holdt i Vejle.

Udover generalforsamlingen præsenterede Lolle & Nielsen opfinderprojektets fase 4.

Et opfinderprojekt, som Udviklingsforeningen betaler.

Fase 1 gav syv ideer til materiel, der kan aflaste arbejdsmiljøet. De syv ideer er nu kogt ned til to ideer. Nemlig en Upper Mobil arbejdsplatform, som præsenteres senere og en JeeBee motoriseret plade-, vindues- og møbelhund på batteri.

Den motoriserede JeeBee blev præsenteret på mødet. Modellen er især tilegnet tømrerfaget til transport af træplader med mere. Lolle & Nielsen vil de kommende måneder besøge medlemmerne for at fremvise prototyperne og vil her indsamle ideer og feedback til en videreudvikling af prototyperne.

Balder Johansen fra Logik & Co gav et spændende oplæg om bæredygtigt byggeri og om, hvad vi som branche skal sætte os ind i fremover. Et emne, som gav  anledning til stor spørge- og diskussionslyst. 

Til slut kom fremtidsforsker Jesper Bo Jensen og gav sit bud på, hvad vi kan forvente os i fremtiden indenfor vores branche.

Han talte blandt andet om de store udfordringer og konsekvenser af krigen i Ukraine med stigende energipriser samt det, at der bliver mangel på kvalificeret arbejdskraft og om klimakrisen. 

Ukraine og dansk bygge- og anlægsvirksomhed

Advokat Thomas Heinzelmann fra INTERLEX Advokater i Aarhus har for Udviklingsforeningen/Kooperationen udarbejdet et notat på baggrund af krigen i Ukraine.

Notatet handler blandt andet om tidsfristforlængelse, mangel på materialer, prisstigninger på materialer, og hvad du skal være opmærksom på ved indgåelse af nye kontrakter.

Derudover holder Kooperationen et

webinar om emnet onsdag, den 30. marts 2022, kl. 14.00.

Her vil advokat Thomas Heintzelmann gennemgå notatet og besvare spørgsmål.

Du kan se notatet her

og få et link til webinaret her

Ørexund Excubator

Har du en iværksætterdrøm?

Vi kan hjælpe dig med at realisere den!

ØreXund Excubator er et bæredygtigt iværksætterprogram for nystartede og etablerede virksomheder i Øresundsregionen. I løbet af ni workshops får iværksættere hjælp og støtte til at skærpe deres ideer, og iværksætterne bliver guidet igennem alle de væsentlige trin i udviklingen af en levedygtig forretningsmodel.
 
ØreXund Excubator forløbet omfatter seks digitale workshops og tre fysiske møder i København og Malmø. Disse workshops gør det muligt for deltagerne at komme i kontakt med andre bæredygtige og samarbejdsvillige iværksættere i Øresundsregionen.

Deltagerne får tilknyttet en personlig virksomhedsrådgiver fra både Sverige og fra Danmark. Rådgiverne guider og hjælper med at forfølge iværksætterdrømmene.

Det er muligt at ansøge om deltagelse i næste forløb (med forbehold for eventuelle ændringer): 21. april 2022 - 9. juni 2022. 

Det er gratis at deltage.

Læs mere og ansøg her 

Øresund Excubator drives af et samarbejde mellem Coompanion i Sverige, Kooperation og Tænketanken Demokratisk Erhverv i Danmark.

Programmet er finansieret af EU's Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Workshop om bæredygtighed i byggeriet

Den 26. april 2022

inviterer Kooperationen, Udviklingsforeningen, JORTON samt Christiansen & Essenbæk til en spændende dag med fokus på bæredygtighed i byggeriet.

Temaet for dagen er:

Hvad betyder den frivillige bæredygtighedsklasse for os?

Tid og sted
Tirsdag den 26. april, kl. 09.00 - 15.00.
JORTON, Robert Fultons Vej 16, 8200  Aarhus N

Målgruppe
Alle kan deltage uanset forhåndsviden.

Deltagelse er gratis.

Se programmet og tilmeld dig her

Bestyrelseskursus for NGO'er

Hvilket ansvar har man som bestyrelse? Hvordan læser man et årsregnskab? Og hvordan sikrer man sig, at man har de rette oplysninger, når man skal træffe beslutninger?

Bestyrelsesarbejdet i NGO’er er som hovedregel ulønnet, og ansvaret og kompleksiteten er stor.

De fleste bestyrelseskurser henvender sig til virksomhedsbestyrelser og kurserne mangler vigtige aspekter af det at sidde i en bestyrelse i civilsamfundet.

Derfor udbyder Kooperationen i foråret 2022 et bestyrelseskursus over tre dage, der klæder bestyrelsesmedlemmer på til de særlige udfordringer, man møder som medlem af bestyrelsen i en NGO.

På kurset vil vi komme ind på bestyrelsens ansvar, hvordan man arbejder med strategi i bestyrelsen, hvilke risici man skal være særligt opmærksom på, hvordan man sikrer det gode samarbejde med et sekretariat, hvordan man skaber den engagerende generalforsamling, læsning af årsregnskaber og meget mere.

Tid og sted
Kurset forløber over tre eftermiddage/aftener. Det foregår i Kooperationen, Reventlowsgade 14, 1651 København V.

Den 4. maj 2022, kl. 15.00 til kl. 19.30
Den 25. maj 2022, kl. 15.00 til kl. 19.30
Den 8. juni 2022, kl. 15.00 til kl. 19.30

Underviser:
Peter Kellermann Brandorff, Kooperationen
Der vil være gæsteoplæg undervejs

Pris:
Kurset er åbent for alle. Prisen er 1.500 kr. for medlemmer af Kooperationen og 2.500 kr. for ikke-medlemmer.

Læs mere og tilmeld dig her.

Førstehjælpskursus

Har alle dine medarbejdere styr på førstehjælpen? Kooperationen kan i samarbejde med Red-Liv tilbyde et fælles førstehjælpskursus i maj. 
Et førstehjælpskursus kan være en stor udskrivning for mindre virksomheder. Derfor henvender kurset sig til mindre medlemsvirksomheder og virksomheder med nye medarbejdere inden for handel, kontor og tilsvarende brancher. Der er mulighed for at tilmelde medarbejdere enkeltvis eller i grupper.

I vil blive undervist af Allan Lassen, som er grundlægger af Red-Liv og har mange års erfaring med førstehjælp som akut ambulancefører. 

Kurset afholdes den 16. maj 2022 fra kl. 09.30 til 15.30 i København. 

Læs mere om kurset og tilmeld dig her.

Personalejura for praktikere

Kooperationen holder kursus i personalejura for praktikere.

Kurset giver deltagerne indsigt i og kendskab til blandt andet arbejds- og ansættelsesret, hovedaftalen og overenskomster, lokalaftaler, virksomhedsnævn og personalepolitik, sygdomsbegrundet fravær, opsigelser og fratrædelser. Endvidere giver det et grundlæggende overblik over de forskellige elementer i form af blandt andet love, EU-regler, overenskomster og retspraksis, der har indflydelse på arbejds- og ansættelsesret. 

Kurset henvender sig til jer, der i det daglige administrerer overenskomster og ansættelser på virksomhederne.

Kurset bliver holdt den 18. - 19. maj 2022 på Hotel Odeon i Odense.

Du kan læse mere om kurset og tilmelde dig her.
 

Kommunikation i rollen som
bygge- og projektleder

Kooperationen holder kursus i Kommunikation i rollen som bygge- og projektleder.

Som bygge- og projektleder er din kommunikation og samspil med kunder og samarbejdspartnere præget af, hvor forskellige vi selv, vores opgaver og faglige baggrunde er i en håndværksvirksomhed. Det er derfor vigtigt, at du i dit daglige arbejde, kender dig selv og ved, hvilken betydning din kommunikation har i forhold til at få en god opgaveløsning.

Derudover er det vigtigt, at du kender de juridiske spilleregler for aftaleindgåelser.

På kurset ”Kommunikation i rollen som bygge- og projektleder” lærer du din personlighedstype at kende på baggrund af en såkaldt JTI-profil, og du lærer, hvordan du med din profil kan forhandle og løse konflikter i stedet for at have uoverensstemmelser, som ender i det rene juristeri.

Kurset holdes den 22. september 2022, kl. 09.30 - 16.00 på Hindsgavl Slot 

Du kan læse mere og tilmelde dig her

Konflikthåndtering og løsning

Kooperationen holder kursus i Konflikthåndtering og løsning

Uanset om vi bryder os om det eller ej, så er konflikter en del af livet. Konflikter er ikke dårlige eller gode i sig selv. Det er måden, vi håndterer konflikter på, der er afgørende for, hvordan de opleves. Konstruktiv konflikthåndtering kan læres ved hjælp af enkle værktøjer, så du bliver bevidst om, hvornår og hvordan konflikter op- eller nedtrappes.

Kurset inkluderer øvelser, gruppearbejde og præsentationer og dækker følgende områder:
• Kendskab til, hvordan du kan håndtere og løse konflikter konstruktivt og innovativt.
• Indsigt i din egen konflikthåndteringsstrategi.
• Praktisk indføring i facilitering af dit eget team.

Kurset bliver holdt den 4. oktober 2022, kl. 9:30 - 16:00 Hindsgavl Slot

Du kan læse mere og tilmelde dig her

Styrkebaseret udvikling

Kooperationen holder kursus i Styrkebaseret udvikling.

 Efter ”Kommunikation i rollen som bygge- og projektleder” samt ”Konflikthåndtering og -styring” udbyder vi nu kurset ”Styrkebaseret udvikling – fokus på styrker og motivation.”

Kurset giver deltagerne indsigt i og værktøjer til at arbejde med styrkebaseret udvikling i såvel virksomhed som job og privat.

Denne indsigt kan danne grundlag for blandt andet et udviklingsorienteret perspektiv i f.eks. medarbejderudviklings-samtaler samt større bevidsthed og ansvar for egne kompetencer nu og i fremtiden, så kompetencerne matcher de krav, som virksomheden stiller.

Målgruppe
Kurset henvender sig til de medarbejdere i Kooperationens medlemsvirksomheder, som har deltaget i kurserne ”Kommunikation i rollen som bygge- og projektleder” og ”Konflikthåndtering og -styring”.

Kurset bliver holdt den 8. november 2022, kl. 09:30 - 16:00 på Hindsgavl Slot

Du kan læse mere og tilmelde dig her

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2.

1651 København V

T. 33 55 77 30
E. kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp