Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Jeg glæder mig i denne tid!

I disse dage er verdens kooperative organisationer samlet til kongres. En kongres, der er startskuddet til en flerårig proces, hvor vi drøfter, definerer og beskriver den kooperative identitet på tværs af kontinenter og sektorer.

Det er et utroligt vigtigt arbejde, som pågår med jævne mellemrum, senest med start i 2012, Det Kooperative År. Gennem dette arbejde bevarer den fælles kooperative forståelse til stadighed sin aktualitet og relevans. Og det er derfor, at de syv kooperative principper også i dag er et stærkt fundament under verdens – og Danmarks - kooperative virksomheder.

I forbindelse med kongressen er 2021-udgaven af WCM (World Cooperative Monitor), som kortlægger de 300 største kooperativer i verdens aktiviteter, lanceret. WCM gennemføres af forskningscenteret EURICSE.

De kooperative virksomheder har klaret sig godt gennem den første del af sundhedskrisen og med 142.675 ansatte og den højeste ratio mellem omsætning og BNP, ligger den franske Groupe Credit Agricole (bank og forsikring) i toppen blandt de 300.

Og var der nogen, der var i tvivl om, at Danmark har en stor og stærk kooperativ sektor, så er her lige et par yderligere highligts: ARLA er blandt de 10 største i sin sektor, og det samme er Norlys i deres. I alt har vores lille land otte repræsentanter mellem verdens 300 største kooperativer. Man kan nok ikke helt tælle sådan her, men 0,06 pct. af verdens befolkning bor i Danmark – og alligevel er 2,7 pct. af de 300 største kooperativer danske!

En anden spændende lancering på kongressen er Den Globale Kooperative Impact Fond, som blandt andet har fået en stor investering fra EU kommissionen. Kommissionen har lagt 15 millioner euro i fonden. Ideen er at fremme de kooperative idealer, skabe et understøttende miljø og støtte arbejdet med SDG’erne gennem denne Impact Fonds investeringer. Man forventer at samle i alt 50 millioner euro og starte det aktive investeringsarbejde i løbet af et års tid.

I løbet af kongressen vil der også komme spændende nyt fra lovgivningskomiteen. De arbejder med sammenhængen mellem den kooperative identitet, kooperativ lovgivning, harmonisering af lovgivningen samt med nye uddannelsesinitiativer.

Så ”stay tuned” til næste nyhedsbrev, eller hop på her og deltag selv virtuelt i kongressen.

Venlig hilsen
Susanne Westhausen 

Kooperationens juleguide

Julen er hjerternes fest, og du kan med dine juleindkøb være med til at gøre en forskel for både socialøkonomiske virksomheder, kooperativer og for bæredygtigheden, især hvis du køber lokalt, økologisk eller genbrug.

I Kooperationen har vi sammensat en juleguide, hvor vi guider dig til, hvordan din jul kan blive både hyggelig og kooperativ!  

Nedenfor følger et lille uddrag af Kooperationens juleguide. Hele listen kan læses her

Køb julegaver, som både gavner, glæder og som tjener et godt formål. Hvis du gerne vil glæde dem, som du har kær, med en helt speciel gave, som enten støtter en socialøkonomisk virksomhed, et lokalt kooperativ eller på anden vis støtter den grønne omstilling.

Hos ByBi kan du købe bæredygtig, danskproduceret og socialøkonomisk honning eller honningprodukter, som for eksempel ByBi rom, gin eller bolsjer. Køb via webshoppen her

Råd&Dåd Genbrug i Brovst. Hos Råd&Dåd finder du genbrugsguld og så støtter du samtidig en socialøkonomisk virksomhed, som arbejder med inklusion af forskellige grupper af borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet. Læs mere her 

Hos Huset Venture kan du købe gaver, som gavner, for eksempel en julekurv med et indhold af forskellige lækre økologiske og bæredygtige produkter, eller en bæredygtig julesok, som mennesker med nedsat arbejdsevne har produceret af genbrugsstof. Se mere her

Sct. Hans Have, Roskilde. Her kan du slå dig ned foran brændeovnen i det lune drivhus og varme dig med et glas varm chokolade eller et glas gløgg. Ydermere kan du købe juledekorationer, adventskranse, julepynt, kalendergaver, værts- eller julegaver i butikken. Se mere her

Christiania Julemarked. Det traditionsrige julemarked på Christiania i Den Grå Hal byder på masser af kunsthåndværker, julepynt, julegaver og godt til ganen. Læs mere her
 

Juridisk rammeanalyse fra ICA

I en ny rapport fra International Cooperative Alliance undersøges de juridiske rammer for kooperativer i Europa. Rapporten kommer med anbefalinger til, hvordan lovgivningen kan styrke og understøtte kooperativer.
 
International Cooperative Alliances rapport bidrager med vigtig viden om national lovgivning, der vedrører kooperativer i 16 udvalgte europæiske lande. Rapporten undersøger regulering, og hvorvidt der eksisterer en ’kooperativ identitet’ i de forskellige lande, herunder om der skelnes mellem kooperativer og andre forretningsmodeller i lovgivningen.

Rapporten viser, at fraværet af en understøttende juridisk ramme for kooperativer, eller en svag eller utilstrækkelig juridisk ramme, kan have en negativ indvirkning på kooperativer og deres udvikling. Er der til gengæld en god og stærk juridisk ramme, så kan en støttende lovgivning fremme oprettelsen og styrkelsen af kooperativer. 

I forlængelse heraf evaluerer rapporten, hvorvidt forskellige europæiske landes lovgivninger er ’kooperativt venlige’.

Rapporten dykker også ned i og ser på, hvorvidt det er let at oprette et kooperativ.

Desuden bidrager rapporten med ændringsforslag til, hvordan love kan gøres mere hensigtsmæssige for kooperativer, og hvordan de kan understøtte stiftelsen af flere kooperativer. 

Danmark er desværre ikke et af de udvalgte lande i ICA rapporten. Men der er alligevel meget brugbar viden at hente og lade sig inspirere af.

I Kooperationen er et af vores strategiske mål at forbedre de politiske rammevilkår, så det er lettere at gå sammen og danne en kooperativ virksomhed i Danmark. 

Læs den fulde rapport her

Kick off på ØreXund Excubator

Endnu et hold iværksættere kom flyvende fra start ved anden runde af ØreXund Excubator på vores kick-off workshop. Der var fuldt booket og det flød med både gode ideer, virkelyst og iværksættergejst.

Til kick-off workshoppen fik hver af Excubator deltagerne mulighed for at præsentere, hvem de er, og hvad deres iværksætterdrøm handler om. Nogle var stadig på ideplan, mens andre allerede havde etableret deres virksomheder og gerne ville have hjælp til at gå i en mere kooperativ og fællesskabsorienteret retning.  

ØreXund Excubator er et bæredygtigt iværksætterprogram for nystartede og etablerede virksomheder i Øresundsregionen. I løbet af ni workshops får iværksættere hjælp og støtte til at skærpe deres ideer, og de bliver guidet igennem alle de væsentlige trin i udviklingen af en levedygtig forretningsmodel. 

ØreXund Excubator forløbet omfatter seks digitale workshops og tre fysiske møder i København og Malmø. På den måde bliver det muligt at komme i kontakt med andre bæredygtige og samarbejdsvillige iværksættere i Øresundsregionen.

Deltagerne får tilknyttet en personlig virksomhedsrådgiver fra både Sverige og fra Danmark. Rådgiverne hjælper med at forfølge iværksætterdrømmene.

Det er muligt at ansøge om deltagelse i ét af de følgende forløb (med forbehold for eventuelle ændringer):

Det er gratis at deltage.

  • 10. februar 2022 - 7. april 2022. På engelsk
  • 21. april 2022 - 9. juni 2022. På engelsk
Læs mere og ansøg her 

Øresund Excubator drives af et samarbejde mellem Coompanion , Kooperation og Tænketanken Demokratisk Erhverv i Danmark. Programmet er finansieret af EU's Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Godmorgen-møde om arbejdsskade

Torsdag den 16. december 2021, kl. 9.00 - 9.40, inviterer Kooperationens Personaleforum igen til Godmorgen-møde. Denne gang om ”Det praktiske omkring arbejdsskader”.

På webinaret vil vi stille skarpt på arbejdsgivers pligt til at sikre medarbejdere mod arbejdsskader, herunder det praktiske omkring anmeldelsen og arbejdsgivers pligt til at give oplysninger til sagen. Vi vil også komme ind på COVID-19 relaterede skader, herunder hvilke betingelser der er for, at COVID-19 kan anerkendes som arbejdsskade.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Læs mere og tilmeld  dig her

Personalejura for praktikere

Kooperationen holder kursus i personalejura for praktikere.

Kurset giver deltagerne indsigt i og kendskab til blandt andet arbejds- og ansættelsesret, hovedaftalen og overenskomster, lokalaftaler, virksomhedsnævn og personalepolitik, sygdomsbegrundet fravær, opsigelser og fratrædelser. Endvidere giver det et grundlæggende overblik over de forskellige elementer i form af blandt andet love, EU-regler, overenskomster og retspraksis, der har indflydelse på arbejds- og ansættelsesret. 

Kurset henvender sig til jer, der i det daglige administrerer overenskomster og ansættelser på virksomhederne.

Kurset bliver holdt den 23. - 24. februar 2022 på Hotel Odeon i Odense.

Du kan læse mere om kurset og tilmelde dig her

Bestyrelseskursus for kooperativer

Kooperationen holder kursus for bestyrelsesmedlemmer i medlemsvirksomhederne. Formålet med kurset er at sætte fokus på ansvaret og rollen som bestyrelsesmedlem i en virksomhed eller en organisation.

På kurset gives der overblik over det juridiske og det økonomiske ansvar. Vi drøfter også, hvordan man som medlem kan arbejde videre med at sikre den gode dialog og det konstruktive samarbejde i bestyrelsen. Kurset vil inspirere bestyrelses-medlemmerne til at kigge på egen rolle i bestyrelsen. Endelig vil man få tips til prioriteringen af sin egen tid og engagement i rollen som bestyrelsesmedlem.

Undervisere på kurset er Sanne Aakermann Østrup, der er konsulent i Kooperationen og advokat Ole Borch, der selv har mere end 30 års erfaring som medlem af en lang række bestyrelser i små og mellemstore virksomheder.

Kurset starter den 9. marts 2022 kl. 10.00 og slutter den 10. marts 2022,
kl. 13.00
. Der er mulighed for at fravælge middag og overnatning.
Læs mere om kurset og tilmeld dig her

Styrkebaseret udvikling

Som opfølgning på kurserne ”Kommunikation i rollen som bygge- og projektleder” samt ”Konflikthåndtering og -styring”, udbyder vi nu kurset ”Styrkebaseret udvikling – fokus på styrker og motivation.”

Kurset giver deltagerne indsigt i og værktøjer til at arbejde med styrkebaseret udvikling i såvel virksomhed som job og privat.

Denne indsigt kan danne grundlag for blandt andet et udviklingsorienteret perspektiv i for eksempel medarbejderudviklingssamtaler samt større bevidsthed og ansvar for egne kompetencer nu og i fremtiden, så kompetencerne matcher de krav, som virksomheden stiller.

Målgruppe
Kurset henvender sig til de medarbejdere i Kooperationens medlemsvirksomheder, som har deltaget i kurserne ”Kommunikation i rollen som bygge- og projektleder” og ”Konflikthåndtering og -styring”.

Kurset udbydes både i Køge og i Middelfart.

Tirsdag den 29. marts 2022 kl. 9.30-16.00
Comwell Køge Strand, Strandvejen 111, 4600 Køge

Du kan læse mere om kurset og tilmelde dig her

Tirsdag den 10. maj 2022
På Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500  Middelfart

Du kan læse mere om kurset og tilmelde dig her

 

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2.

1651 København V

T. 33 55 77 30
E. kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp