Copy
View this email in your browser
Mandeligheid in de nieuwe situatie

Wij merken vanuit de bewoners in de klankbordgroep dat er nog veel vragen zijn over het mandelig gebied bij de woningen die we op dit moment aan het ontwikkelen zijn. Dit is natuurlijk begrijpelijk, aangezien wij gaan bouwen in een gebied waar jullie mede-eigenaar van zijn. Om dit zo goed mogelijk te regelen, is het dan ook belangrijk dat wij binnen de afspraken blijven van de aktes van de huidge bewoners. Wij zullen er alles aan doen dat nieuwe bewoners dezelfde spelregels krijgen als de huidige bewoners. Dit betekent onder andere dat:
  1. Het eigendom van de nieuwe bewoners niet groter wordt dan de voetafdruk van hun eigen woning. Inclusief oprit en terras bij woning.
  2. Woningen, opritten en terrassen niet meer kunnen worden aangepast na de oplevering;
  3. Nieuwe bewoners op dezelfde manier eigenaar worden als de huidige bewoners van het gebied.
Hoe ziet het eigendom van de nieuwe woningen eruit? 

Op dit moment is het eigendom binnen Houtribhoogte op twee manieren geregeld. Door middel van kadastraal eigendom en door middel van gemeenschappelijk eigendom. Kadastraal eigendom betekent dat men daadwerkelijk de alleen-eigenaar is van de betreffende grond. Het gemeenschappelijk eigendom zal worden onderhouden door de Stichting Beheer Houtribhoogte. Wel is het zo dat rond de woning een exclusief gebruiksrecht van toepassing is voor de grond in gemeenschappelijk eigendom. Dit mede uit privacyoverwegingen voor de bewoners. Dit zal ook zo zijn voor de geplande nieuwbouw. Onderstaand zijn de drie belangrijkste punten die het eigendom bepalen:
  1. Op dit moment heeft elke woning een stuk kadastraal eigendom om de auto’s te parkeren. Bij de twee-onder-één-kapwoningen aan de Onderlangs, is dat de oprit en onder het terras. Bij de rijwoningen aan de Duinvoet is dat onder hun dakterras, aan de Houtwal is dat de oprit vanaf de straat (!!) en aan het Wetland en Duintop / -voet is dat onder de woning zelf. Het is de bedoeling dat de nieuwe woningen ook kadastraal eigenaar worden van een plek om de auto neer te zetten, zodat de stichting ook bij hen niet verantwoordelijk wordt voor onderhoud van een oprit. Wij willen voor de opritten een steen voorschrijven en laten opnemen in de aktes, zodat de uitstraling van de opritten uniform blijft.
  2. Daarnaast heeft elke woning een stuk kadastraal eigendom om buiten te zitten. Langs de Duinvoet is dat een terras van ca. 4 meter. Aan de Duintop zijn dat de terrassen. Voor de nieuwe woningen willen wij ook een strook van 4 meter uit de achtergevel als kadastraal eigendom uitgeven aan de nieuwe woningen, waarbij de regels voor de terrassen overeenkomstig zijn als de huidige regels voor de huidige bewoners.
  3. Het laatste eigendom wordt de voetafdruk van de woning. Omdat wij bewoners tijdens de koop de vrijheid willen geven om de woning van hun dromen te realiseren, wordt de footprint vastgesteld na tekenen van de koopovereenkomst, wanneer de uitbreidingsopties zijn bepaald.
Hoe wordt het aandeel in de mandeligheid bepaald? 

In de aktes die Zuiderzee Vastgoed heeft opgesteld, is vastgelegd dat het eigenaarschap van het mandelig gebied wordt bepaald naar het totaal aantal woningen dat in het plan komt. De verhouding tussen de aandelen wordt bepaald naar de geschatte waarde van de woningen bij aanvang van het project. Met andere woorden, voor zowel de bestaande als de nieuwe woningen wordt een schatting gemaakt naar wat ze waard waren of waard zouden zijn toen de eerste woningen in 2006 verkocht werden. Zo krijgen de bestaande woningen niet een kleiner aandeel doordat de woningprijzen de afgelopen jaren zijn gestegen.
Wanneer wordt het mandelige gebied geleverd?

Alle huidige bewoners moeten toestemming geven voor een deellevering van het gebied. Wij hebben gehoord dat de bewoners hier erg verdeeld over zijn. Daarom zal het mandelige gebied worden geleverd als de laatste woning is verkocht en opgeleverd.
Aandeel van huidige bewoners in de mandeligheid

Wat betekenen de nieuwe ontwikkelingen voor het aandeel van de huidige bewoners in de mandeligheid? Kort gezegd: vrij weinig, of in ieder geval zo min mogelijk. Het is voor ons belangrijk dat de contracten tussen de huidige bewoners en Zuiderzee Vastgoed gerespecteerd blijven. Er is door de huidige bewoners, soms al in 2006, iets gekocht. Dit zijn afspraken waar wij ons ook aan te houden hebben. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat het verkochte oppervlak aan mandelig gebied gerespecteerd blijft. Hoe dit aandeel berekend wordt, komen we later nog op terug.
Vrije kavels

Er is een tijd sprake geweest dat we vrije kavels zouden verkopen in het gebied. Naar aanleiding van gesprekken met de klankbordgroep en gemeente, blijkt dat dit erg lastig in de mandeligheid te passen is. Daarom hebben wij voorlopig besloten geen vrije kavels aan te bieden. Mocht dit wijzigen, zullen we dit eerst voorleggen aan de bewoners.
Appartementen

In 2019 is er verteld door Van Wijnen dat we graag appartementen zouden toevoegen in het plangebied. Dit zijn wij nog steeds aan het onderzoeken, aangezien het op dit moment lijkt dat het nodig is om de ontwikkeling van Houtribhoogte haalbaar te krijgen. Wij zijn nog aan het kijken op welke manier zij deelnemen aan de mandeligheid zonder dat dit het aandeel van de huidige bewoners belemmert. Hoogstwaarschijnlijk zullen zij door een bijdrage via de vereniging van eigenaren van het gebouw, meebetalen aan het onderhoud van park Houtribhoogte.
Planning

Van Wijnen is op dit moment bezig om de contracten met de gemeente over te nemen van Zuiderzee Vastgoed. Onderdeel van dit proces is het maken van nieuwe afspraken met de gemeente over nadere voorwaarden. Op dit moment heeft de VOF Houtribhoogte, waar Van Wijnen onderdeel van is, grond in eigendom. Hierop kunnen 44 woningen worden gebouwd. Eind dit jaar willen wij starten met de bouw van de eerste woningen. Wij streven er naar om de rest van de woningen in 2022/2023 te bouwen, er vanuit gaande dat we overeenstemming bereiken met de gemeente.  
  • Start verkoop eerste woningen - april 2021
  • Start bouw eerste projectmatige woningen - eind 2021 / begin 2022
Vragen en opmerkingen

Wanneer u nog vragen of opmerkingen hebt, kunt u deze aan ons stellen. Dit kan rechtstreeks door te mailen met Piet van Slochteren naar p.van.slochteren@vanwijnen.nl of via de klankbordgroep.
Bekijk hier de projectwebsite Duin en Water
Facebook
Website


Wij gaan zeer voorzichtig met uw persoonsgegevens om en doen er alles aan om deze gegevens zo goed mogelijk te beschermen. In onze privacyverklaring kunt u dit nalezen. Wilt u niet meer op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich voor de nieuwsbrief uitschrijven of uw voorkeuren wijzigen.

Copyright © 2020