Copy

Nieuwbrief Kenniscentrum Phrenos september 2020

View this email in your browser
We hopen dat iedereen een fijne zomer heeft gehad. In de tussentijd voerden wij onze nieuwe huisstijl in en staken we ook onze nieuwsbrief in een nieuw jasje. Wij zijn blij dat we u na de betrekkelijke corona-stilte weer uit kunnen nodigen voor bijeenkomsten, in vorm en volume aangepast aan deze tijd. Ook kunnen we een paar mooie publicaties melden. Veel leesplezier!

Masterclass NVP: Psychose en verslaving

20 november 2020, Keizersgrachtkerk, Amsterdam
 
We nodigen u van harte uit voor de jaarlijkse Masterclass van het Netwerk Vroege Psychose. De focus ligt op psychose en verslaving. Sprekers zijn onder anderen Marta Di Forti van het Institute of Psychiatry Psychology and Neuroscience in Londen, Albert Batalla Cases, psychiater en onderzoeker in het UMC Utrecht. Er is aandacht voor epidemiologie, wisselwerking van middelengebruik en psychose, diagnostiek en behandeling en traditiegetrouw staan (promotie)onderzoek en discussie op het programma. Dagvoorzitter is Wim Veling. Vanwege de coronamatregelen is het aantal plaatsen beperkt. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Download de app: https://my.yapp.us/QMPAUZ
Of kijk op de website voor meer informatie en inschrijven

Krachten bundelen in de buurt

Onlangs verscheen de publicatie Krachten bundelen in de buurt, een uitgave gemaakt door het Kennisnetwerk Verward Gedrag. Werken aan een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag stond de afgelopen jaren hoog op de agenda. Maar hoe kom je tot een persoonsgerichte aanpak voor de groep waar voldoende en toereikende levensbrede hulp nodig is, zodat zij optimaal deel kunnen nemen aan de samenleving? Lees meer

Psychische zorg van 0 tot 100: lessen uit de ggz voor jeugd en volwassenen

Wat kunnen de kinder- en jeugdpsychiatrie en de volwassenenpsychiatrie van elkaar leren zodat psychische klachten in de kindertijd niet uitgroeien tot langdurige, ernstige psychische aandoeningen? Op die vraag zoeken het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Kenniscentrum Phrenos samen antwoorden, met kennis uit de kinder- en jeugdpsychiatrie én de volwassenenpsychiatrie. Lees meer

Gesignaleerd

Gebrek aan motivatie centraal bij eerste psychose
Bij een netwerkanalyse worden psychische stoornissen opgevat als complexe dynamische systemen van met elkaar interacterende en mogelijk elkaar versterkende symptomen. In het onderzoek uit Hong Kong werden 16 variabelen van een groep met een Eerste Psychotische Episode (EPE) verzameld de belangrijkste variabelen te identificeren. Het bleek dat gebrek aan motivatie de meest centrale positie innam en de sterkste associaties had met andere psychopathologische, psychosociale en premorbide variabelen in het netwerk. (Chang WC et al. Psychol Med. Aug 27:1-9.) Lees meer

Vier werkingsmechanismes van op persoonlijk herstel gerichte interventies
In een Engelse systematische review, gecombineerd met een theoretisch gedreven model benadering (n=309 studies), werd onderzocht hoe op herstel gerichte interventies cliënten ondersteunen in hun persoonlijke hersteltraject. De volgende werkingsmechanismes werden gevonden: 1. Informatie geven en (levens)vaardigheden aanleren; 2. Het stimuleren van een goede therapeutische werkrelatie tussen hulpverlener en cliënt; 3. Inzetten van ervaringsdeskundigen als rolmodel; 4. Meer keuzes en mogelijkheden bieden, zoals bij IPS en begeleid wonen. (Winsper, C. et al. Clin Psychol Rev. 2020 Mar.) Lees meer

NIBUD-rekentool: van uitkering naar werk 

Het Nibud heeft afgelopen zomer de tool Uitkeringnaarwerk-berekenaar beschikbaar gesteld. De tool geeft antwoord op vragen als: Hoeveel gaat iemand met een bijstandsuitkering erop vooruit als hij of zij gaat werken? De rekentool is vrij toegankelijk, maar vooral bedoeld voor gebruik door professionals en cliënten. Lees meer

IPS-sticker voor bedrijven en organisaties 

Het IPS-programma van RIBW Nijmegen en Rivierenland heeft een IPS-sticker ontwikkeld voor bedrijven en organisaties die inclusief werken en mensen met IPS-ondersteuning betaald in dienst nemen. Met deze sticker willen ze waardering geven aan deze werkgevers. Lees meer

Nog enkele plaatsen vrij!

Training: Landelijke Refresher WRAP Facilitator

21 t/m 23 september 2020 te Utrecht
WRAP is een zelfhulpinstrument dat wordt aangeboden door twee geschoolde WRAP Facilitators. Om als WRAP Facilitator gecertificeerd te blijven is een tweejaarlijkse ‘refresher’ van drie dagen verplicht. Voor de training zijn er nog enkele plaatsen vrij. Meer informatie en inschrijven

 

Training voor cursusleiders Herstellen doe je zelf 

3, 10 en 17 november
Herstellen doe je Zelf (HdjZ) is een zelfhulpinstrument dat gebruikers ondersteunt om na een periode van ontwrichting hun sociale rollen, woonsituatie, eigen kwaliteiten in kaart te brengen. Vervolgens kunnen zij hun wensen voor verdere ontwikkeling verkennen en nadenken over hoe zij die kunnen realiseren. Meer informatie en inschrijven

Gespreksgroep ‘In gesprek over zin’

Zinervaring & Zingeving bij het zoeken naar Herstel van een Persoonlijke Balans

Een projectgroep vanuit het Platform Rehabilitatie & Ouderen van Kenniscentrum Phrenos ontwikkelde een gespreksleidraad  om in gesprek te raken over zin. Hieruit ontstond het volgende aanbod:
1. Een gespreksgroep ‘In gesprek over zin’: in drie bijeenkomsten faciliteren twee gespreksbegeleiders een gesprek over zin. 
2. Een korte training voor mensen die zelf gespreksgroepen ‘In gesprek over zin’ willen gaan faciliteren.
3. Intervisie voor gespreksbegeleiders gegeven door één trainer (Benno Wiegers of Paul Andreoli) van drie uur.
Meer informatie

Save the date


28 januari 2021: Eerste Nationale Psychosecongres

Op 28 januari 2021 organiseert Kenniscentrum Phrenos, te Utrecht, in samenwerking met universiteiten, ggz-instellingen, Anoiksis, Ypsilon en PsychoseNet het eerste Nationale Psychose Congres. In het programma delen ervaringsdeskundigen, wetenschappers en professionals hun kennis over wetenschappelijke bevindingen, werken in de triade en  
 goede zorg. Het wordt een hybride event: u kunt kiezen om het congres live bij te wonen of om online deel te nemen. Binnenkort verschijnt het programma en kunt u zich inschrijven. 


Studiedag Maatschappelijk herstel en inclusie: een ontmoeting tussen onderzoek en praktijk

Deze studiedag die afgelopen juni gepland stond, is verplaatst naar 25 maart 2021, in  de The Colour Kitchen Zuilen, Utrecht.  Meer informatie

U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van Kenniscentrum Phrenos. Heeft u collega's die de nieuwsbrief ook willen ontvangen, dan kunnen zij zich hier aanmelden.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, klikt u dan hier om u af te melden.

Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
Share Share
Copyright © 2020 Kenniscentrum Phrenos, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences