Copy
Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas
Nacionālais Kontaktpunkts Latvijā
Newsletter 2023 / #3
View this email in your browser
Otrajam projektu konkursam platforJEMS pieteikumus iesniegt varēs no 20.02.2023. - 10.03.2023!

AICINĀM PIEDALĪTIES
CENTRĀLĀ BALTIJAS JŪRAS REĢIONA PROGRAMMAS 2021.-2027.GADAM
PROJEKTU KONKURSĀ!

🟪 Programmā plānots atbalstīt šādas pārrobežu aktivitātes: produktu un pakalpojumu attīstība (tai skaitā publiskie pakalpojumi), procesu digitalizācija, izpratnes sekmēšana un prasmju attīstība, mārketinga aktivitātes, pieredzes apmaiņa un labās prakses pārņemšana, priekšizpēte un plānu izstrāde, jaunu metožu un tehnoloģiju izstrāde un īstenošana, pilota darbības.

🟪 Programmas teritorija ietver 27 reģionus 4 valstīs: Latvijā, Igaunijā, Zviedrijā un Somijā, tai skaitā Ālandu salās. Latvijā tie ir Kurzemes, Vidzemes un Zemgales reģioni, Rīga un Pierīga.

🟪 Visa informācija par Centrālā Baltijas jūras reģiona programmu atrodama mājas lapā: https://centralbaltic.eu/

🟪 Lai veiksmīgāk startētu projektu konkursā, iesakām:

 


Vairāk informācijas par nākamajiem projektu konkursiem atrodama ŠEIT!

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Instagram
Instagram
Daiga Jumburga 
Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas
Nacionālā kontaktpunkta pārstāve Latvijā
Tālr. +371 67026588
E-pasts: daiga.jumburga@varam.gov.lv


www.centralbaltic.eu
www.interreg.lv
Interreg.lv Facebook
  
Biroja adrese: Doma laukums 8a, 3.stāvs,
Rīga, LV-1010, Latvija
Juridiskā adrese: Peldu iela 25,
Rīga, LV-1494, Latvija


 
Copyright © 2023
Central Baltic Programme
All rights reserved.

Unsubscribe from this list    
Update subscription preferences