Copy
Als dit bericht niet goed wordt weergegeven, klik dan hier voor de online-versie.
COVID FAMILIEFLITS VOOR ALLE EERSTE CONTACTPERSONEN VAN ONZE CLIENTEN IN ONZE ZORGCENTRA  I 11 februari 2021 

Datum tweede vaccinatie bekend


Inmiddels weten we wanneer de vaccins voor de tweede vaccinatie binnenkomen en weten we ook wanneer we de tweede prik kunnen zetten. Dat is:
  • Donderdag 25 februari voor cliënten met behandeling, die onder de medische verantwoordelijkheid vallen van de specialist ouderengeneeskunde.

Vaccinatie cliënten die onder behandeling van de huisarts vallen


Er was veel verwarring in het land over wanneer en door wie cliënten die onder medische verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen, worden gevaccineerd. De overheid was daar onvoldoende duidelijk over en veranderde bovendien steeds van strategie.
 
Inmiddels wordt meer duidelijk en is Sevagram op de achtergrond bezig met het zorgvuldig voorbereiden van het vaccineren van cliënten zonder behandeling die bij Sevagram wonen. We doen dat in nauwe samenwerking met de huisartsenorganisaties ZIO en HOZL. Op korte termijn hopen we hier meer concrete informatie over te kunnen geven.

Vaccinatie door de GGD?


Heeft u als cliënt van Sevagram een uitnodiging van de GGD ontvangen en besloten om naar een GGD locatie te gaan voor de vaccinatie? Dat is natuurlijk geen enkel probleem! Om de vaccinatie binnen onze eigen locaties zorgvuldig vorm te geven, vragen we u deze vaccinatie door de GGD te melden bij het zorgpersoneel op de locatie. Zij kunnen dan bijhouden wie al geprikt is (en/of geprikt gaat worden), zodat onze cliënten niet door de GGD en door ons worden gevaccineerd.
Facebook
Twitter
Website
YouTube
LinkedIn
Copyright © 2021 Sevagram,
Alle rechten voorbehouden.


Redactieadres:
Redactieraad SevaFlits
Henri Dunantstraat 3
6419 PB Heerlen
E: sevaflits@sevagram.nl