Copy
Als dit bericht niet goed wordt weergegeven, klik dan hier voor de online-versie.
COVID FAMILIEFLITS - Q&A
Beste familie,

Via deze weg bedanken voor uw begrip voor de bezoekmaatregelen. Heel Sevagram waardeert uw medewerking. 
Bezoekregeling verlengd
 
De bezoekregeling zal worden verlengd tot en met 15 maart 2021. Daarmee volgen we de maatregelen van de overheid zoals die dinsdag 23 februari jl. in de persconferentie zijn aangekondigd.
 
Hieronder leest u wat de bezoekregeling tot en met 15 maart 2021 inhoudt.
Op bezoek bij uw naaste
 • Er is één keer per dag bezoek mogelijk met maximaal 1 persoon voor de duur van twee uur.
 • Afhankelijk van de ontwikkelingen op een locatie, is dit afwijkend of kan dit wijzigen. Via www.sevagram.nl/bezoekersregeling kunt u de actuele informatie per locatie vinden.
 • Houd bij uw bezoek de coronamaatregelen in acht: draag het mondneusmasker dat u bij binnenkomst krijgt, registreer uw bezoek, doe de gezondheidscheck zoals gevraagd door onze medewerker van de receptie en houd anderhalve meter afstand.
 • Ook als u al twee vaccinatieprikken heeft gehad blijft u tijdens het hele bezoek een mondneusmasker dragen.
 • Wil meer dan een iemand op bezoek komen, stem dan onderling af wie op welke dag komt. Daarmee voorkomt u meer bezoekers dan toegestaan op één dag.
 • Natuurlijk hoort beeldbellen met de thuisblijvers tot de mogelijkheden. Om dit voor veel cliënten mogelijk te maken, willen we u vragen hiervoor eigen technische middelen (bijvoorbeeld smartphone of tablet) mee te nemen.
Uw naaste bij u thuis
 • We raden een bezoek thuis af. Wilt u uw naaste toch thuis ontvangen, dan gelden onderstaande maatregelen, om de risico’s voor cliënten die niet naar huis gaan, voor onze medewerkers en voor familie zo laag mogelijk te houden.
 • Logeren kan, gezien de ernst van de huidige situatie, niet.
 • Om de veiligheid van cliënten en medewerkers zoveel mogelijk te borgen, gaat de cliënt na een bezoek aan huis gedurende 10 dagen in quarantaine.
 • Cliënten die in isolatie verblijven, kunnen niet mee voor een bezoek thuis.
De maatregelen zoals hierboven genoemd, duren tot en met 2 maart 2021. Mocht de situatie vóór die datum veranderen, dan zullen wij u daarover tijdig informeren.
Mogelijk heeft u vragen naar aanleiding van deze maatregelen. In onderstaand overzicht vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen.
Hoe lang mag het bezoek thuis duren en hoe lang op de locatie?
Indien u naar de locatie bij uw naaste op bezoek komt kunt u 2 uur samen verblijven. Indien u uw naaste ophaalt voor een bezoek bij u thuis kunt u met de locatie afspreken op welk tijdstip u uw naaste komt ophalen. Om het zorgmoment in de avond goed te laten verlopen is het van belang dat uw naaste ’s avonds terug op de locatie is, uiterlijk bij het aflopen van de bezoektijd van de locatie. U dient op dat tijdstip de locatie ook te verlaten, zodat de medewerkers zich kunnen ontfermen over de cliënten.
Waarom mogen naasten überhaupt naar huis?
Sevagram heeft na de eerste coronagolf besloten niet meer volledig in lockdown te gaan en dus ook niet meer volledig te sluiten. We proberen steeds de goede balans te vinden tussen wat cliënten en hun familie graag willen en wat vanuit het oogpunt van veiligheid voor cliënten, familie, medewerkers en vrijwilligers mogelijk is.
 
Ons uitgangspunt blijft dan ook dat bezoek over en weer mogelijk moet zijn. Dat heeft alles met welzijn en welbevinden te maken. We verwachten dat de meeste cliënten met hun familie het bezoek aan huis nu even uit zullen stellen, omdat we een bezoek thuis afraden. Er zullen echter ook cliënten zijn die dit wel door willen laten gaan. Zo’n bezoek brengt zeker risico’s met zich mee. Om die risico’s zo klein mogelijk te houden, hebben we de maatregel van quarantaine genomen.
Waarom is er besloten voor de 10 dagen quarantaine?
De besluitvorming was erg lastig, omdat het om een keuze gaat tussen welbevinden van de cliënt aan de ene kant en het beperken van risico’s  aan de andere kant. Gezien de ernst van de regionale en landelijke situatie en de alsmaar oplopende besmettingen, was het geen optie om de risico’s niet in te dammen. Bezoek in de locatie is mogelijk, evenals bezoek thuis. Dat is het uitgangspunt. Helaas is daar de quarantaine aan gekoppeld. Dit is een maatregel die het bezoek over en weer mogelijk maakt.
Hoe ziet die quarantaine er uit? Wat betekent dat voor ons als familie?
Gedurende de quarantaine blijft uw naaste (in dit geval) 10 dagen op zijn of haar kamer. Daar wordt hij of zij goed verzorgd en wordt er ook afleiding geboden. Tijdens de quarantaine kunt u ook op bezoek komen. Graag zelfs. Dat geeft uw naaste een vertrouwd gevoel. U kunt natuurlijk ook spullen ter afleiding meebrengen. Denk aan puzzelboekjes, fotoalbums of fijne muziek. Voor tips kunt u ook overleggen met onze medewerkers. De regels die gelden voor bezoek tijdens quarantaine staan op onze website:
 
Waarom is de maatregel verlengd?
Ondanks alle maatregelen neemt het aantal besmettingen in onze regio onvoldoende af. De besmettingscijfers blijven hoog. De druk op de zorgorganisaties is nog steeds groot en de meeste besmettingen vinden nog steeds plaats bij bezoekjes in huiselijke kring. Tevens is de lockdown is verlengd tot en met 2 maart. 

Binnen Sevagram zien wij ons daarom genoodzaakt de bezoekregeling die tot 31 januari zou gelden, te verlengen tot en met 2 maart. Dit betekent dat een quarantaineperiode van 10 dagen blijft gelden voor cliënten die hun naasten thuis bezoeken. We willen in de tussentijd de ontwikkelingen rondom het virus goed opvolgen en monitoren hoe de situatie zich in de regio ontwikkelt. We zullen dan tijdig opnieuw de balans opmaken tussen het welbevinden van onze cliënten en het inperken van risico’s.
Wat gebeurt er na 15 maart 2021?
We zouden u heel graag willen vertellen hoe het vanaf 15 maart verder gaat. We kunnen dit echter nog niet, omdat we niet weten hoe de situatie zich op regionaal niveau gaat ontwikkelen. Dat hangt van veel factoren af. We begrijpen dat het niet altijd makkelijk is in deze onzekere situatie vooruit te kijken. Wij zijn er zeker van dat er weer tijden komen waarin meer mogelijk is. Dat vraagt geduld van ons allemaal, maar laten we samen goede moed houden!
Is bezoek uit Duitsland of België toegestaan?
Ja, naasten uit Duitsland of België mogen in het zorgcentra op bezoek komen volgens de geldende bezoekregeling.
 

Van 27 januari tot 1 maart mag je vanuit België enkel naar het buitenland reizen om een essentiële reden en in het bezit zijn van een verklaring op eer. Ook als u uw naaste komt bezoeken in een van onze zorgcentra moet u een verklaring op eer ingevuld kunnen aantonen. 

Op de verklaring kunt u de volgende reden aankruisen:

 • een reis omwille van humanitaire redenen, in het bijzonder een reis om medische redenen of de verderzetting van een medische behandeling; een reis om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon; of een bezoek in het kader van palliatieve zorgen
Klik hier om de verklaring op eer online in te vullen.

Klik hier om de verklaring op eer als pdf bestand te openen.

Klik hier voor meer informatie over reizen vanuit België.

Sevagram verschaft in de volgende gevallen een verklaring: 

 • Continueren van de mantelzorg;
 • Afscheid nemen van uw naaste;
 • Leegruimen van de kamer na overlijden van uw naaste. 

De ingevulde verklaring(en) zijn op te vragen bij de teammanager van uw locatie, die de verklaring ook ondertekent.

Tellen kinderen onder de 11 jaar ook bij twee personen of mogen zij gewoon mee?
 • Per bezoek is naast één volwassene, één kind tot en met 12 jaar toegestaan;
 • In lijn met de maatregelen die voor het onderwijs gelden, dragen kinderen vanaf 9 jaar een mondneusmasker.

Vragen?

Heeft u aanvullend nog vragen, mail dan naar communicatie@sevagram.nl onder vermelding van `bezoekregeling’.
Meer informatie over de ingestelde lockdown vindt u op de website van de Rijksoverheid.
Facebook
Twitter
Website
YouTube
LinkedIn
Copyright © 2020 Sevagram,
Alle rechten voorbehouden. Uitsluitend bestemd voor intern gebruik.

Voor medewerkers en vrijwilligers van Sevagram

Redactieadres:
Redactieraad SevaFlits
Henri Dunantstraat 3
6419 PB Heerlen
E: sevaflits@sevagram.nl