Copy
Veilig Thuis | Geweld stopt niet vanzelf.
Bekijk deze mail in je browser
Nieuws
Geachte lezer, ketenpartner van Veilig Thuis NHN, 

Deze week, de week van 16 t/m 22 november, staat in het teken van de Week tegen Kindermishandeling. Ieder kind dat slachtoffer is van geweld, is er één te veel.
Daarom staan in de Week tegen Kindermishandeling de verhalen centraal van professionals, ouders en kinderen die te maken kregen met kindermishandeling. Wat kunnen we daarvan leren? Zodat steeds meer kinderen veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien.

Graag attendeer ik u op het artikel ‘Interview samenwerking sociale teams en Veilig Thuis’, waarin medewerkers vertellen hoe zij de samenwerking ervaren. Ook informeren wij u graag over de ontwikkelingen binnen Veilig Thuis Noord-Holland Noord en daarbuiten; lokaal, regionaal en landelijk.

Heeft u vragen, opmerkingen of aandachtspunten voor Veilig Thuis Noord-Holland Noord, dan verneem ik dit graag via info@vtnhn.nl. Voor al uw cliëntgerichte vragen staan we 24/7 voor u klaar!

Veel leesplezier.
 
Marion Verstraaten
Manager Veilig Thuis Noord-Holland Noord
Week tegen Kindermishandeling
Ook dit jaar vragen wij aandacht voor de Week tegen Kindermishandeling. Het thema dit jaar is ‘Leren van elkaar’. Leest u ook de verhalen van Sofie, Evie, Judith etc.?
Interview samenwerking sociale teams en Veilig Thuis
Bent u ook benieuwd hoe de samenwerking verloopt tussen de sociale teams en Veilig Thuis. Graag delen wij met u het verhaal van Hélène, Jenny, Paula en Sandra.
Hebben de coronamaatregelen impact op huiselijk geweld?
Om hier achter te komen, doet het Nederlands Onderzoekscentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving onderzoek. Hoe doen ze dat?
Multidisciplinaire (MDA)++ aanpak in NHN
Wat houdt MDA++ in en hoever is het reeds ingebed in Noord-Holland-Noord?
Uitbreiding samenwerking Tijdelijk Huisverboden
Veilig Thuis onderzoekt samen met de politie hoe het Tijdelijk Huisverbod effectiever kan worden ingezet. Hoe verloopt dit onderzoek? 
Mensenhandel & Loverboyproblematiek, één van de expertisegebieden van Veilig Thuis
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij het expertisegebied Stalking uitgelicht. Dit keer zoomen we uitgebreid in op mensenhandel & loverboyproblematiek.
Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling vraagt langdurige en specialistische inzet
Op 12 november 2020 heeft het Verwey Jonker Instituut haar meerjarig onderzoek bij 576 gezinnen waarover een melding is gedaan bij Veilig Thuis gepresenteerd. Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT) heeft een reactie op het onderzoeksrapport gegeven.
 
Vacatures
Regelmatig heeft Veilig Thuis vacatures. Helpt u ons mee met het werven van nieuw personeel?!

Ook de nieuwsbrief van Veilig Thuis ontvangen? Schrijf u in via onderstaande button:
Inschrijven

Voor advies of hulp? Bel met Veilig Thuis 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar) of (088) 0 100 502 (lokaal tarief).

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Veilig Thuis NHN.
 
Redactie en Vormgeving

Teksten
: Communicatie GGD Hollands Noorden
: RAADHUIS creative agency
: medewerkers Veilig Thuis

November 2020, jaargang 3, nr. 5
 

www.vtnhn.nl    nieuwsbriefvt@vtnhn.nl   T (088) 0 100 502       profiel update       uitschrijven