Copy
Veilig Thuis | Geweld stopt niet vanzelf.
Bekijk deze mail in je browser
Nieuws
Geachte lezer, ketenpartner van Veilig Thuis NHN, 

2021 hebben we al een paar maanden achter ons gelaten. Het jaar waarin Veilig Thuis ondanks alle coronamaatregelen zo goed als mogelijk haar werkzaamheden heeft voortgezet. Welke werkzaamheden wij hebben verricht, vindt u terug in onze ‘Factsheet jaarrapportage 2021 in één oogopslag’.

Verder in deze gevarieerde nieuwsbrief een artikel over een van onze expertisegebieden, te weten Verslaving en verdovende middelen. Ook vraag ik speciaal uw aandacht voor het artikel ‘Wees veilig op de vlucht’, dat gaat over de veiligheid van Oekraïense vluchtelingen.

Heeft u vragen, opmerkingen of aandachtspunten voor Veilig Thuis Noord-Holland Noord, dan verneem ik dit graag via info@vtnhn.nl. Voor al uw cliëntgerichte vragen staan we 24/7 voor u klaar!

Ik wens u veel leesplezier.

Marion Verstraaten
Manager Veilig Thuis Noord-Holland Noord

 
Marion Verstraaten
Manager Veilig Thuis Noord-Holland Noord
Factsheet jaarrapportage 2021
Speciaal voor onze ketenpartners hebben wij een factsheet jaarrapportage 2021 gemaakt. Ook benieuwd naar onze jaarcijfers 2021?
 
Wat doet Veilig Thuis precies en hoe zien de verschillende diensten eruit?
Om meer inzicht te geven in onze werkzaamheden hebben wij een filmpje laten maken. Medewerkers van Veilig Thuis nemen u mee in het proces wat er gebeurt na een melding.
 
Voorlichting aan professionals
Wist u dat Veilig Thuis voorlichting geeft aan professionals in de keten? Doel het vergroten van kennis over huiselijk geweld en kindermishandeling. Interesse voor een voorlichtingsbijenkomst voor uw medewerkers?
 
Samenwerkingsafspraken met sociale teams herzien
De samenwerkingsafspraken opgesteld in 2020 zijn met de ervaringen opgedaan in 2021 opnieuw tegen het licht gehouden. Ook benieuwd wat er is veranderd in de samenwerkingsafspraken?
 
Meer vaste gezichten bij Veilig Thuis: regioteams
Veilig Thuis werkt vanaf april 2022 met vijf regioteams. Dit zal de samenwerking met regionale en lokale ketenpartners versterken. Benieuwd naar hoe de regioteams eruit zien?
Uitgelicht: Expertiseteam Verslaving en verdovende middelen
Wat verstaan wij onder verslavingsproblematiek? Hoe vaak komt het voor? En wat kunt u doen als u als professional hiermee te maken krijgt? Ons expertiseteam legt het u graag uit.
 
Wees veilig op de vlucht
Veel Oekraïners vluchten weg uit hun land. Op initiatief van CoMensha en in samenwerking met het Rode Kruis, FairWork, Vluchtelingenwerk Nederland en La Strada International is de flyer ‘Wees veilig op de vlucht’ tot stand gekomen. Ook u kunt een bijdrage leveren aan de veiligheid van de Oekraïense vluchtelingen.
 
Docenten handreiking ‘BUIT in de klas’
BUIT in de klas is gemaakt voor en met jongeren vanaf 10 jaar ten behoeve van het voorkomen en verminderen van verschillende vormen van uitbuiting. Meer weten over BUIT in de klas?
 

Ook de nieuwsbrief van Veilig Thuis ontvangen? Schrijf u in via onderstaande button:
Inschrijven

Voor advies of hulp? Bel met Veilig Thuis 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar) of (088) 0 100 502 (lokaal tarief).

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Veilig Thuis NHN.
 
Redactie en Vormgeving

Teksten
: Communicatie GGD Hollands Noorden
: RAADHUIS creative agency
: medewerkers Veilig Thuis

Maart 2022, jaargang 5, nr. 8
 

www.vtnhn.nl    nieuwsbriefvt@vtnhn.nl   T (088) 0 100 502       profiel update       uitschrijven