Copy
Veilig Thuis | Geweld stopt niet vanzelf.
Bekijk deze mail in je browser
Nieuws
Geachte lezer, ketenpartner van Veilig Thuis NHN, 

De zomervakantie is weer voorbij. In de afgelopen periode zijn de balie en spreekkamers van Veilig Thuis verbouwd en zijn hiermee de faciliteiten verbeterd om onze inwoners en onze ketenpartners te ontvangen.

Veilig Thuis heeft al jaren te maken met een onregelmatige instroom van meldingen. Het blijft een uitdaging om de juiste balans te vinden tussen een hoge instroom meldingen en de beschikbare capaciteit in een krappe arbeidsmarkt. De ambitie van Veilig Thuis is om de ontstane wachtlijst duurzaam op te lossen. Om dat te bereiken, houden wij extra wervingscampagnes en werkt het huidige personeel extra. Bovendien willen we ons werkproces verder optimaliseren. Zo kunnen we ervoor zorgen dat inwoners in Noord-Holland Noord tijdig de juiste hulp krijgen als dat nodig blijkt.

Ik ben trots op de inzet en betrokkenheid die de professionals dag in dag uit tonen. Dat is onze gezamenlijke opdracht. Wij geloven dat we met onze inwoners en ketenpartners sámen onveilige situaties en de overdracht van geweld van generatie op generatie kunnen stoppen. Zo zorgen we voor stabiele veiligheid en herstel!

Heeft u vragen, opmerkingen of aandachtspunten voor Veilig Thuis Noord-Holland Noord, dan verneem ik dit graag via info@vtnhn.nl. Voor al uw cliëntgerichte vragen staan we 24/7 voor u klaar!

Veel leesplezier.
 
Marion Verstraaten
Manager Veilig Thuis Noord-Holland Noord
Integrale crisisdienst
Veilig Thuis en de Integrale Crisisdienst Jeugd onderzoeken hoe er intensiever samengewerkt kan worden bij crisissituaties rondom minderjarigen en geweld in afhankelijkheidsrelaties. Dit gebeurt op initiatief van de gemeenten
Derde cohort onderzoek Verwey-Jonker Instituut
Dertien Veilig Thuis-organisaties, waaronder Veilig Thuis Noord-Holland Noord, doen mee aan het derde cohort onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut. Wat houdt het onderzoek in?
Interactief Dashboard (website CBS)
De impactmonitor Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling van het CBS geeft cijfermatige uitkomsten over de gehele keten rondom aanpak huiselijke geweld en kindermishandeling. Bent u ook benieuwd naar onze cijfers en opvallende gegevens?
Terugkoppeling klanttevredenheid – samenwerking sociale teams evalueren
Veilig Thuis NHN heeft in januari van dit jaar een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder de sociale teams in haar werkgebied. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zijn interne aanbevelingen geformuleerd die wij graag met u delen.
Uitgelicht: Expertiseteam complexe scheidingen
Wat is een complexe scheiding en wat doe je als je als professional hiermee te maken krijgt? Ons expertiseteam legt het uit.
Training voor aandachtsfunctionaris huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling
Een aandachtsfunctionaris is essentieel voor een effectieve van aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. ‘Geweld hoort nergens thuis Noord-Holland-Noord’ draagt bij aan de kosten van deze training. Heeft u interesse?

Ook de nieuwsbrief van Veilig Thuis ontvangen? Schrijf u in via onderstaande button:
Inschrijven

Voor advies of hulp? Bel met Veilig Thuis 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar) of (088) 0 100 502 (lokaal tarief).

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Veilig Thuis NHN.
 
Redactie en Vormgeving

Teksten
: Communicatie GGD Hollands Noorden
: RAADHUIS creative agency
: medewerkers Veilig Thuis

September 2021, jaargang 4, nr. 7
 

www.vtnhn.nl    nieuwsbriefvt@vtnhn.nl   T (088) 0 100 502       profiel update       uitschrijven