Copy
Als u de nieuwsbrief niet goed kunt lezen, bekijk dan hier de online versie
NIEUWS  d6f75028-fdc0-46df-ab7a-cfd141142fb5.gif   september 2020
 
d6f75028-fdc0-46df-ab7a-cfd141142fb5.gif EU-Schoolfruit inschrijving 2020-2021
d6f75028-fdc0-46df-ab7a-cfd141142fb5.gif Uitrol M@ZL in 7 gemeenten
d6f75028-fdc0-46df-ab7a-cfd141142fb5.gif Opvoedondersteuning
d6f75028-fdc0-46df-ab7a-cfd141142fb5.gif Jong leren eten
d6f75028-fdc0-46df-ab7a-cfd141142fb5.gif Actieweek ‘Zien drinken, doet drinken’
d6f75028-fdc0-46df-ab7a-cfd141142fb5.gif Uitbreiding aanbod uren voorschoolse educatie
d6f75028-fdc0-46df-ab7a-cfd141142fb5.gif Subsidieregeling watertappunten
d6f75028-fdc0-46df-ab7a-cfd141142fb5.gif JGZ op het basisonderwijs
d6f75028-fdc0-46df-ab7a-cfd141142fb5.gif Groene schoolpleinen
d6f75028-fdc0-46df-ab7a-cfd141142fb5.gif Stimuleringsregeling Gezonde relaties en seksualiteit voor scholen
d6f75028-fdc0-46df-ab7a-cfd141142fb5.gif JouwGGD.nl
   
   
Beste lezer,
Met deze nieuwsbrief willen wij het basis-, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, maar ook medewerkers van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen informeren over methoden en materialen die GGD Hollands Noorden (GGD HN) aanbiedt. Daarnaast vindt u informatie over verschillende projecten en onderwerpen die voor u interessant kunnen zijn. Heeft u vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief of over de werkzaamheden van de GGD? Dan kunt u een e-mail sturen naar communicatie@ggdhn.nl.

EU-Schoolfruit inschrijving 2020-2021

Volgend schooljaar start de 12e editie van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Schrijft uw school zich ook in? Dit kan van 31 augustus tot en met 11 september.

Uitrol M@ZL in 7 gemeenten

M@ZL is een landelijk erkende methode voor het preventief aanpakken van schoolverzuim met als uiteindelijk doel het verlagen van het aantal (dreigend) thuiszittende leerlingen en vroegtijdig schoolverlaters. 7 gemeenten gaan de methode uitrollen. Dat is verheugend nieuws.

Opvoedondersteuning

Met vragen over opvoeding naar GGD Hollands Noorden? Jazeker! Wij houden opvoedspreekuren en organiseren opvoedcursussen. Heeft u hier al eens gebruik van gemaakt en leest u onze opvoedblogs al?

Jong leren eten

Wist u dat de subsidieregeling voor voedseleducatie is verlengd én dat er een nieuwe ronde subsidie is? Tussen 1 en 30 september 2020 kunnen scholen (po, vo en mbo) zich inschrijven voor de subsidieregeling ‘Lekker naar Buiten’.  

Actieweek ‘Zien drinken, doet drinken’

Maandag 2 november 2020 start de landelijke campagne ‘Zien drinken, doet drinken’. Deze actieweek loopt tot en met zondag 8 november 2020. Benieuwd naar onze regionale acties? 

Uitbreiding aanbod uren voorschoolse educatie

Per 1 augustus 2020 wordt het voorschoolse educatie (VE) aanbod aan de doelgroep peuters van 2,5 jaar tot 4 jaar uitgebreid naar 960 uur. 

Subsidieregeling watertappunten

Water drinken is goedkoop, lekker én gezond. Honderden scholen kunnen een financiële tegemoetkoming krijgen voor een watertappunt op school. U kunt uw school nu opgeven voor de tweede ronde van de subsidieregeling. Hoe? 

JGZ op het basisonderwijs

Vanuit de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) gaan we meer ‘zorg op maat’ bieden. Dus voor ieder kind de juiste zorg, op het juiste moment, bij de juiste professional. Wat betekent dit voor de kinderen en uw school?

Groene schoolpleinen

Wist u dat groene schoolpleinen niet alleen voor kinderen interessanter en uitdagender zijn om in te bewegen. Ook voor de schoolomgeving heeft een groen schoolplein voordelen. Welke dit zijn? 

Stimuleringsregeling Gezonde relaties en seksualiteit voor scholen

De ‘Stimuleringsregeling Gezonde relaties en seksualiteit’ is gestart in 2019 en is gericht op het stimuleren en ondersteunen van scholen die (structureel) aandacht willen besteden aan relationele en seksuele vorming. Van maandag 5 oktober t/m maandag 16 november 2020 kunnen scholen kenbaar maken dat zij belangstelling hebben voor de regeling. 

JouwGGD.nl

Speciaal voor jongeren is de website JouwGGD.nl ontwikkeld. Op deze website vinden zij antwoord op vragen over hun lichaam, hun gevoel of dingen waar zij liever niet thuis over praten.
Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van GGD Hollands Noorden. De nieuwsbrief wordt digitaal verspreid onder medewerkers van het  basis-, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en voorschoolse voorzieningen.

In verband met de nieuwe AVG-wetgeving gaan wij in
onze voorwaarden uitgebreider in op wat wij met uw gegevens doen. Daarnaast vindt u onderaan in deze nieuwsbrief de mogelijkheid om u uit te schrijven als u deze niet meer wenst te ontvangen.
 
Redactie en vormgeving : Communicatie GGD Hollands Noorden
  : RAADHUIS creative agency
Teksten : medewerkers GGD Hollands Noorden

September 2020, jaargang 10, nr. 2
 

www.ggdhn.nl  d6f75028-fdc0-46df-ab7a-cfd141142fb5.gif info@ggdhn.nl  d6f75028-fdc0-46df-ab7a-cfd141142fb5.gif T (088) 01 00 500 d6f75028-fdc0-46df-ab7a-cfd141142fb5.gif uitschrijven d6f75028-fdc0-46df-ab7a-cfd141142fb5.gif profiel update