Copy
Veilig Thuis | Geweld stopt niet vanzelf.
Bekijk deze mail in je browser
Nieuws
Geachte lezer, ketenpartner van Veilig Thuis NHN, 

De zomerperiode ligt weer achter ons en corona heeft nog steeds een grote invloed op ons leven, zowel in het werk als in de thuissituatie. Het blijft van belang om zicht te houden op de veiligheid binnen gezinnen en huishoudens. Wij geloven dat we met onze inwoners en ketenpartners sámen onveilige situaties en de overdracht van geweld van generatie op generatie kunnen stoppen: dat we zorgen voor stabiele veiligheid en herstel.
In deze nieuwsbrief vertellen wij u graag over de ontwikkelingen binnen Veilig Thuis NHN en daarbuiten; lokaal, regionaal en landelijk.

Heeft u vragen, opmerkingen of aandachtspunten voor Veilig Thuis NHN, dan verneem ik dit graag via info@vtnhn.nl. Voor al uw cliëntgerichte vragen staan we 24/7 voor u klaar! 

Veel leesplezier.
 
Marion Verstraaten
Manager Veilig Thuis Noord-Holland Noord
Stand van zaken wachtlijsten en samenwerkingsafspraken met de lokale teams
Inwoners weten Veilig Thuis steeds beter te vinden met als gevolg meer adviesaanvragen en meldingen. Ook de samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en de lokale teams zijn herzien. Wat is de stand van zaken?
Werkt de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld?
Het onderzoek uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut geeft hier duidelijkheid over. Op 10 september jl. zijn de voorlopige resultaten gepresenteerd.
Update chatfunctie
In de nieuwsbrief van juni hebben wij u geïnformeerd over de nieuwe chatfunctie op de website van Veilig Thuis. Bent u ook benieuwd of hier veel gebruik van wordt gemaakt? 
Rijk stelt meer geld beschikbaar voor o.a. huiselijk geweld en kindermishandeling
De Rijksoverheid wil huiselijk geweld eerder en beter in beeld krijgen, stoppen en terugdringen. Dit gebeurt door structureel gelden beschikbaar te stellen.
Cijfers (regionaal) over huwelijksdwang
Jaarlijks trouwen naar schatting honderden Nederlandse jongeren tegen hun zin. Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) is afgelopen zomerperiode een campagne hierover gestart. Ook Veilig Thuis besteedt hier aandacht aan. Hoe? 
Vacatures
Regelmatig heeft Veilig Thuis vacatures. Helpt u ons mee met het werven van nieuw personeel?!
Stalking, één van de expertisegebieden van Veilig Thuis
Wist u dat al? Wij vertellen graag over onze deskundigheid en wat stalking inhoudt.

Ook de nieuwsbrief van Veilig Thuis ontvangen? Schrijf u in via onderstaande button:
Inschrijven

Voor advies of hulp? Bel met Veilig Thuis 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar) of (088) 0 100 502 (lokaal tarief).

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Veilig Thuis NHN.
 
Redactie en Vormgeving

Teksten
: Communicatie GGD Hollands Noorden
: RAADHUIS creative agency
: medewerkers Veilig Thuis

September 2020, jaargang 3, nr. 4
 

www.vtnhn.nl    nieuwsbriefvt@vtnhn.nl   T (088) 0 100 502       profiel update       uitschrijven