Nyhetsbrev från Kompetenscentret för företagshälsa. Dec. 2016.
Öppna i webbläsare

Nyhetsbrevet innehåller information om den forskning som bedrivs inom Kompetenscentret för företagshälsa. Här kan du läsa tidigare nyhetsbrev. Sprid gärna nyhetsbrevet i ditt nätverk. Kompetenscentret för företagshälsa önskar dig en god jul! 

Riktlinjer för exponeringsmätning av hörselskadligt buller

Vad krävs för att mäta exponering för buller korrekt? Det finns en internationell standard, där tillvägagångssättet och mätrapportens innehåll beskrivs så att man ska kunna fylla kraven. Riktlinjen som tagits fram för företagshälsovården och andra aktörer gör det lättare att utföra och rapportera dessa mätningar med godkänd kvalitet. Läs mer om riktlinjen och videopresentation här.

Nytt projekt om hur man skapar ett hållbart arbetsliv

http://www.cgm.se/?q=operator-alertness
Pensionsåldern höjs och vi förväntas arbeta allt högre upp i åldrarna. Men hur säkerställs att de anställda håller för ett längre arbetsliv? I ett forskningsprojekt finansierat av AFA Försäkring ger sig IVL Svenska Miljöinstitutet ut i jakt på arbetsplatser som lyckats skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv till 65 års ålder eller längre, inom vård och skola. Målet är att beskriva arbetsplatsernas strategier som fungerar bra och ger effekt.
Kontaktperson: Ann-Beth Antonsson och Sanny Shamoun, IVL Svenska Miljöinstitutet

Småföretagens användning av företagshälsovård

I ett längre perspektiv har samarbetet och användningen av företagshälsovård i småföretag studerats. Artikeln ”Utilizing occupational health services in smallscale enterprises: a 10-year perspective” publicerad i Small Enterprise Research visar att relationen och vilka tjänster som används inte har förändrats nämnvärt. De studerade företagshälsorna har omorganiserats till större enheter men har fortfarande svårt att nå och engagera sig i småföretagen. Småföretagen å sin sida köper fortfarande huvudsakligen hälsoundersökningar av företagshälsovården även om det sporadiskt kan förekomma avrop av andra tjänster. Läs mera i artikeln.

Anmäl nu till kurs i problemlösningsfokuserade samtal

Kursen ger praktiska färdigheter vid arbetsplatsnära insatser bland anställda med stressrelaterad psykisk ohälsa. Kursen lär ut färdigheter i en metod som rekommenderas i riktlinjer både i Sverige och utomlands. Kursen riktar sig till arbetsmiljökonsulter verksamma inom företagshälsovården samt rehabsamordnare m.m. Kort anmälningstid. Till hemsida.

Vad kostar den psykiska ohälsan arbetsgivare? 

För dig som vill veta mer om vad den psykiska ohälsan kostar för just din organisation lanserar vi på IIR vid Karolinska Institutet nu det Arbetshälsoekonomiska analysverktyget. Det arbetshälsoekonomiska analysverktyget ger dig som arbetsgivare, eller företagshälsa, vägledning och en praktisk guide för hur du kan beräkna kostnaderna för psykisk ohälsa i din organisation. Lanseringsseminariet hålls den 9 december 2016 – antalet är platser är begränsade så se till gå in på www.delegia.com/arbetshalso och boka din plats redan idag! Anmälan stänger 6 december 2016 kl 16.00.
Share
Tweet
Forward
+1
Share
Kompetenscentret för företagshälsa är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan,
IVL Svenska Miljöinstitutet och Uppsala universitet. Syftet är att skapa en kunskapsplattform för FHV genom att sprida den kunskap som utvecklas inom kompetenscentret.
Copyright © Kompetenscentret för företagshälsa


Kontaktadress:
www.fhvforskning.se
info@fhvforskning.se

Kompetenscentret för företagshälsa
Nobels väg 13
Stockholm 17177
Sweden

Vill du lägga till en prenumerant? Skicka då ett mail till: info@fhvforskning.se


Säg upp prenumeration    Ändra dina inställningar

 


This email was sent to ergonomi@sth.kth.se
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kompetenscentret för företagshälsovård · Nobels väg 13 · Stockholm 17177 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp