Copy
Lees deze nieuwsbrief in uw browser
Raad voor de leefomgeving en infrastrctuur

Reminder
UITNODIGING PRESENTATIE ADVIES
'VERBINDEND LANDSCHAP
'

Dinsdag 8 november 2016, 15:30 - 17:30 uur, Den Haag

Ik kom
Ik kom niet

 

Op dinsdag 8 november 2016  brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies 'Verbindend landschap' uit. U bent van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen.
 

Over het advies

De raad heeft zich in het afgelopen jaar gebogen over de vraag hoe de zorg voor de kwaliteit van het Nederlandse landschap geborgd moet worden. Bewoners hechten aan hun landschap, maar tal van ontwikkelingen zullen grote invloed hebben op dat landschap. Dit geldt zeker voor de transities die nodig zijn voor een duurzame samenleving. Denk bijvoorbeeld aan veranderingen in de energievoorziening, maatregelen ter verbetering van de waterveiligheid en verduurzaming van het landelijk gebied. Hoe kunnen die transities voortvarend tot stand komen én gepaard gaan met een waardevolle ontwikkeling van het landschap? Hoe kunnen burgers zich verbonden blijven voelen met een veranderend landschap? En is er daarbij een rol voor de overheid?
 

Programma

De voorzitter van de Rli, Jan Jaap de Graeff, en raadslid Annemieke Nijhof zullen het advies presenteren en overhandigen aan Peter Heij (DG Ruimte en Water). Hij neemt namens minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu het advies in ontvangst en geeft een eerste reactie. Aansluitend zullen Jan Jacob van Dijk (gedeputeerde provincie Gelderland) en Berno Strootman (Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving) hun reactie op het advies geven en is er gelegenheid voor vragen uit de zaal.

Locatie: Den Haag (Paviljoen de Witte)
Tijd: 15:30 – 17:30 uur (inloop vanaf 15.00)
Adres: Pellenaerstraat 4, 2586 EK Den Haag

Raadpleeg voor de actuele informatie over het programma (incl. routebeschrijving) onze website

Bereikbaarheid:
Er is parkeergelegenheid bij het Paviljoen zelf, als deze vol is kunt u terecht bij een van de parkeergarages. Informatie over parkeren vindt u op www.bksparking.nl
Via OV naar halte Scheveningseslag/Beelden aan zee: vanaf Den Haag HS met tram 1 (ca 24 min); vanaf Den Haag CS bus 22 (ca 25 min) of tram 2 (met overstap naar tram 1, ca 24 min).
 

Aanmelding

Wilt u de presentatie bijwonen, dan kunt u zich tot uiterlijk dinsdag 1 november aanmelden via de bovenstaande antwoordknoppen. Meldt u snel aan, want het aantal plaatsen is beperkt. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Yvette Oostendorp, projectleider, yvette.oostendorp@rli.nl

Lees meer over het advies 'Verbindend landschap'

Wij hopen u op 8 november te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet,

 
mr. H.M.Meijdam (voorzitter Rli) en dr. R.Hillebrand (algemeen secretaris Rli)

Twitter mee met #landschap2070
 
Share
Share
Tweet
+1
De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege voor regering en parlement op het brede domein van de fysieke leefomgeving. De raad is onafhankelijk en adviseert gevraagd en ongevraagd over hoofdlijnen van beleid inzake de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur.

Rli - Bezuidenhoutseweg 30 -2594 AV Den Haag - www.rli.nl - info@rli.nl
linkedin - facebook - twitter - youtube - flickr

Meld mij af voor deze mailing