Copy
View this email in your browser

UITNODIGING TENTOONSTELLING

Irene Fortuyn, De Tuin en de Tuinman

het Glazen Huis, Amstelpark
22 Januari – 5 Maart, 2017
Opening Zondag 22 JanuarI, 13.30 – 15.30 uur

 

Zone2Source heeft Irene Fortuyn uitgenodigd om vanuit haar onderzoek naar lokale kennisstructuren en vele ervaringen met parken aan de slag te gaan met het Amstelpark.  Het onderzoek naar de Tuin en de Tuinman, dat een vervolg is op eerder werk dat zij maakte over onderhoud en betekenis van groen in de stedelijke omgeving, ging van start in het voorjaar van 2016.  Filmportretten, foto’s, tekeningen, kaarten en verhalen van tuinmannen en beleidsmakers van het Amstelpark komen samen in een tentoonstelling waarin de bezoeker in aanraking komt met de achterkant van het park.


Still van video met Klaas Noordhuis en Nico van der Ree (beeld: Marco Sweering)


De Tuin en de Tuinman
Als voormalig Floriade park is het Amstelpark een perfecte locatie om te onderzoeken hoe een stadspark in een gemeenschappelijke tuin veranderd kan worden waarin de mensen die zorg dragen voor het park verbonden worden met de gebruikers, die doorgaans gescheiden van elkaar zijn. Door middel van een serie video portretten van de tuinmannen en beleidsmakers die vorm geven aan het Amstelpark, brengt de tentoonstelling
De Tuin en de Tuinman de bezoeker in aanraking met een vaak niet zichtbare kant van het park. Centraal figuur is Nico van der Ree - tuinman in het Amstelpark sinds september 1971, een jaar voor de opening van de Floriade waarvoor het  Amstelpark werd aangelegd – die eind 2016 met pensioen is gegaan. Verhalen van Nico en zijn collega’s komen samen in een tentoonstelling met video’s, tekeningen, kaarten en objecten waarin de bezoeker de zorgdragers van het Amstelpark ontmoet.
 
Uitgangspunt van dit project is de stem van de tuinbaas en de onmetelijke bron van kennis die zij bezitten, die zelden ontsloten, gedeeld of bevraagd wordt. De onderliggende vraag is hoe de rol van de tuinman opnieuw bekeken kan worden als een onderdeel van een duurzaam model van gemeenschappelijk beheer van onze openbare ruimte, circulair en inclusief in plaats van hiërarchisch en exclusief. Hoe kan de stem en kennis van hen die voor het land zorgen en de geschiedenis ervan met zich meedragen, gehoord worden en een impuls geven aan de ontwikkeling en de zorg voor het gemaakte land en de openbare ruimte?                               
Silence (1989-2015) (foto: Marco Sweering)

_______________________________________________________________________________________________

PUBLIC PROGRAM

Bezem Dialogen
Vrijdag 10 Februari 15:00 - 17:00 uur 

Zaterdag 18 Februari 15:00 - 17:00 uur
beginpunt het Glazen Huis

 
De dialoog wordt ingeleid door Irene Fortuyn en gevoerd onder leiding van Hadassah de Boer volgens de socratische methode, waarin luisteren even belangrijk is als praten. Met deelnemers, tuinmannen, beleidsmakers, experts en andere geinteresseerden gaan we tijdens een wandeling door het park in op de betekenis van het park in de stad, de rol van de tuinman, het belang van het doorgeven van de kennis van de tuinman, de mogelijkheden om de tuinman als educator van zowel jongere tuinmannen als van betrokken buurtbewoners in te zetten en bekijken we of het model van de tuinman een duurzame cyclische bedrijfsvoering kan inspireren.
 
De dialogen met betrokkenen en experts zijn openbaar toegankelijk en we nodigen iedereen uit mee te denken over nieuwe modellen voor het onderhoud van onze publieke ruimte.

 
 
Het Amstelpark in Kaart
Zondag 5 Februari en 26 Februari, 14:00 - 17:30 uur 
Het Glazen Huis
Met Irene Fortuyn


Tijdens de tentoonstelling wordt de bezoeker uitgenodigd een selectie te maken uit een lijst met woorden die betrekking hebben op het park. De ingevulde lijsten zullen door de kunstenaar uitgewerkt worden tot park poëzie kaarten die in de laatste week van de tentoonstelling in het Glazen huis afgehaald kunnen worden.

Voor meer informatie over de tentoonstelling of organisatie check www.zone2source.net  of contacteer Alice Smits op info@zone2source.net of 0610087543Zone2Source wordt financieel ondersteund door:

         


De Tuin en de Tuinman wordt verder ondersteund door:

               

          

 

 
Zone2Source, een tentoonstellingsplatform voor kunst, natuur en technologie, bevindt zich in het Amstelpark, Amsterdam. Kantoor en archief zijn gehuisvest in het Rietveld Paviljoen. Tentoonstellingen in het Glazen Huis (het gehele jaar door) en de Orangerie (van 15 Mei tot 15 Oktober May) zijn geopend van Vrijdag tot Zondag 13  13:00  - 17:00 of op afspraak.
Copyright © 2016 Zone2Source, All rights reserved.

unsubscribe from this list    update subscription preferences 


Email Marketing Powered by Mailchimp