Online bekijken
Beste heer/mevrouw,

Wederom een druk bezochte informatieavond op 24 november j.l. in Het Witte Huis in Lent. Nieuwe, enthousiaste geïnteresseerde potentiële woners maar natuurlijk ook veel 'woners van het eerste uur'. Het startrondje met de vraag "waarom ben je geïnteresseerd in het Minidorp?" wordt door vrijwel iedereen beantwoord met "er is iets gemeenschappelijk, maar je hebt ook je eigen plek". Ook de grote variatie in woningen en het maatwerk dat elke individuele woner kan krijgen worden zeer gewaardeerd. Een verslag van een zeer geslaagde avond…Bouwer Hazenberg gaat Minidorp bouwen
The Placemaker heeft een bouwer geselecteerd: bedrijf Hazenberg uit Vught. Twee vertegenwoordigers van Hazenberg, Rudy van Gurp en Tamara van Vliet, zijn aanwezig en stellen zichzelf en het bedrijf voor. Hazenberg heeft een uitgekiend bouwsysteem met heel veel mogelijkheden om persoonlijke wensen van woners in te vullen. En dit alles tegen scherpe prijzen. Tamara, die woonadviseur is, zal het contact met alle woners op zich nemen en helpen bij het vertalen van de wensen naar de woning.

Hazenberg presenteert, samen met de architect Ward van der Reijden, een groot aantal architectuurstijlen. Deze kunnen allemaal worden toegepast, ook door elkaar heen. Of dat wenselijk is, bepalen de woners natuurlijk zelf. Maar eerst goed om te weten welke architectuur iedereen wil? Alle aanwezigen mogen hun eerste en tweede voorkeur aangeven. Dan blijkt er een behoorlijke eenduidigheid te zijn voor een aantal stijlen. De stijlen Urban, Now en Pakhuis springen eruit; daar wordt vaak op gestemd.Woonwensen worden woning
We gaan de komende maanden de individuele woonwensen - die we uit de enquête en de individuele gesprekken hebben opgehaald - vertalen naar woningen. En vervolgens gaan we dat met alle woners individueel bespreken, inclusief de gewenste architectuurstijl.

Als je ook zo'n gesprek wilt maar nog geen enquête hebt ingevuld, laat het ons dat dan weten via een e-mail. Je krijgt dan een link naar de enquête en we maken een afspraak voor een persoonlijk gesprek.

De stand van het overleg met de gemeente Nijmegen wordt toegelicht. We zijn het concept aan het vertalen naar de locatie Vossenpels Zuid. Dat kost wat meer tijd dan oorspronkelijk ingeschat. Ook de aanwezigheid van een oude vuilstort levert de nodige hoofdbrekens op. Verwacht wordt dat er in de loop van januari meer helderheid is over de vertaling van het concept Minidorp naar de locatie Vossenpels Zuid en hoe de verkaveling eruit ziet. Er zal dan ook helderheid zijn over de procedure hoe de woners kunnen kiezen uit de verschillende kavels in het plan. Toegezegd wordt dat we hierover met de woners in gesprek gaan in de volgorde waarin de woners bij het plan betrokken zijn geraakt.

Invulling gemeenschappelijk binnenterrein
Tijdens de bijeenkomst komt diverse malen de vraag aan de orde: wat gaan we doen met het binnenterrein? Dat is natuurlijk helemaal het domein van de woners. Alita van Velzen, een van de "woners-van-het-eerste-uur", wil graag een rol spelen bij het inventariseren van de ideeën en wensen die er leven voor het gemeenschappelijke binnenterrein. Alle woners worden uitgenodigd om zijn/haar ideeën en wensen te spuien via dit formulier.

Dit inventariseren we dan, waarop we bij de volgende informatiesessie met een eerste uitkomst komen.In 2017 staat de kerstboom in het Minidorp!
De planning is nog steeds dat we verwachten in het eerste kwartaal van 2017 met de bouw te kunnen starten. En Hazenberg kan snel bouwen; in datzelfde jaar worden de woningen al opgeleverd. De kerstboom van 2017 staat dus in het Minidorp!

Nadat er is aangekondigd dat we in de loop van januari met een uitnodiging voor een vervolgstap komen, is er nog een lange borrel met veel persoonlijk contact.

Een avond waarop weer mooie stappen zijn gezet. In een openhartige sfeer, waarin het "moderne nabuurschap" met opnieuw een zeer gemêleerd gezelschap echt wordt gevoeld. Dat maakt het Minidorp levendig en boeiend!

Vriendelijke groeten,

Marc de Gelder en Stefan Schuwer
The Placemaker

 
 

Meer info: www.wonenineenminidorp.nl
Mail: info@theplacemaker.nl

unsubscribe from this list    update subscription preferences