Copy
BUTLLETÍ Núm 3
 clica aquest enllaç si no veus correctament aquest correu

LES ASSOCIACIONS DELS POLÍGONS DE GRANOLLERS 
us informen 

El passat mes d’abril es va constituir l’Associació d’Empresaris i Propietaris dels polígons Congost i Jordi Camp de Granollers. Aquest fet culmina l’articulació dels diferents polígons de la ciutat, TOTS els quals ja compten amb una Associació que els representa i permet millorar la interlocució del teixit industrial davant de les diferents administracions.
 
Us animem a contactar amb les associacions del vostre polígon per saber com us pot ajuda formar-ne part.


L'Associació d'Empreses del Polígon Industrial Cal Gordi-Cal Català ha fet realitat durant el primer semestre de 2015 l'objectiu d'incorporar-hi les activitats ubicades a l’entorn del Circuit, encara que no pertanyin al polígon Cal Gordi-Cal Català, en particular les empreses de la Zona industrial del Circuit de Montmeló.
 
A principis de 2015 es va fer la presentació de l’Associació a Montmeló i es van associar les primeres empreses d’aquest municipi. Tots dos sectors industrials, a Montmeló i a Granollers, compartim una mateixa realitat i sumar ens ha de permetre plantejar reptes més ambiciosos. A més, estem ubicats en un entorn pel qual es preveu un desenvolupament important, a través del nou pla director del Circuit de Barcelona-Catalunya. La nostra associació vol ser un agent més que participi en aquest creixement.
 
Durant el 2015 volem signar convenis de col·laboració amb els dos ajuntaments, per poder consolidar actuacions relacionades amb el manteniment dels polígons i seguir treballant les diverses iniciatives en matèria de seguretat i conservació, així com detectar noves propostes d’actuació.  A finals del proper mes de juny es celebrarà la segona assemblea general de l'Associació.
 
Per més informació contacteu a calgordicalcatala@gmail.com
 
Juanjo Ibáñez
President AEP Cal Gordi-Cal Català
 

En els últims mesos, l'Associació del Polígon Palou Nord ha vist complerts alguns dels projectes que ha començat, com és el cas de l'arribada de la Fibra Òptica al Polígon, a través de l'empresa ONO, o les obres del Carrer Lluís Companys, que han millorat notablement la imatge d'aquesta entrada al polígon.
 
L'últim dels objectius de l'AEPPN ha estat millorar el directori d'empreses del polígon. Després d'un seguit de negociacions amb VIAL PÚBLIC, l'empresa que gestiona actualment la publicitat al polígon, s'ha aconseguit un acord  de millora de les condicions. Aquestes seran aplicades a tothom, sense la necessitat de que siguin nous contractes.
 
El conjunt de negociacions respecte els preus inicials (contractes més antics) suposa una rebaixa del 50% aproximadament.
 
També s'ha negociat una millora en la informació virtual que es desprèn dels codis QR dels rètols, que mentre pel corrent de les empreses és limitat i estandarditzat, per als associats a la AEPPN serà personalitzat, és a dir, contindrà aquella informació que s'acordi amb l'empresa.

Més informació contacteu a
comunicacio@uei.cat

Pepita Maymó
Presidenta AEP Palou Nord


 
A l'abril, les associacions dels polígons de Granollers es van reunir per analitzar conjuntament, i amb la participació del cap de la policia local de Granollers i Granollers Mercat, les possibilitats i recomanacions de millora en matèria de seguretat als polígons.
Es tracta de la PRIMERA OCASIÓ en que totes les sis associacions, en representació dels set polígons, fan una TROBADA CONJUNTA.
 
L’AEP Font del Ràdium té un enfocament proactiu, amb aire fresc gràcies a la renovació de la Junta Directiva. Uns dels projectes que aquest 2015 ja ha estat assolit és el desplegament de Fibra Òptica a la totalitat del polígon. Totes aquelles empreses que ho desitgin, poden disposar d’aquest servei.
 
Els projectes plantejats per aquest 2015 son:

· Donar continuïtat al conveni d’adhesió al programa Incorpora d’Obra Social La Caixa, amb la intenció d’insertar laboralment persones amb dificultats a la vegada que atenem a la demanda de personal.

· Consolidar el projecte de demanda agregada d’energia: aconseguir obtenir un estalvi considerable amb la factura de la llum a partir de la demanda agregada d’energia . per a les empreses que s’adhereixin al projecte. Actualment, ja son 4 empreses adherides obtenint un estalvi del 16% en la factura de la llum.

· Jornada networking amb les empreses del polígon Font del Ràdium i Coll de la Manya: els empresaris del polígon considerem necessari establir relacions de cordialitat i confiança amb altres polígons per tal de donar a conèixer la situació del polígon i les activitats que s’hi realitzen amb la intenció d’establir llaços de negoci i professionals a llarg termini  així com intercanviar experiències i conèixer qui ens envolta.

· Conjuntament amb tots els polígons de la zona, s’ha signat un contracte amb l'empresa vial Públic i s’han realitzat diversos panells informatius a les entrades de tots els polígons de la zona de Granollers amb descomptes considerables pels associats que vulguin anunciar la seva empresa als panells.

És una associació en ple creixement donant la oportunitat a tots el afiliats a sumar objectius i mancomunar serveis.
 
Si vols ser escoltat i decidir en l’adopció de mesures només cal que et sumis a l’Associació!
 
Més informació:
info@poligonfontdelradium.com
 
Núria Martínez
Presidenta AEP Font del Ràdium

L’Associació d’Empresaris del Polígon Coll de la Manya va néixer el 2006 per vetllar pels interessos de les empreses davant l’administració i facilitar-ne la promoció. Considerem de vital importància la bona relació entre les empreses del polígon, els voltants i l’administració. Per aquest motiu, organitzem trobades per intercanviar experiències, inquietuds i negocis per tal d’aprendre d’altres empresaris que es troben en situacions similars. Les trobades previstes per aquest 2015 son:

· Trobada- dinar de les empreses amb l’alcalde la primera setmana de Juliol.
· Jornada networking amb les empreses del polígon de Coll de la Manya i Font del Ràdium per fomentar el teixit industrial de la zona.

Com a projectes a tirar endavant aquest 2015 tenim:

· Projecte de demanda agregada d’energia: gràcies als resultats positius obtinguts en associacions de polígons veïnes, iniciem aquest projecte per adherir-nos a la demanda agregada d’energia i obtenir estalvis en la factura de la llum. Ja s’estan començant a realitzar estudis personalitzats per conèixer el possible estalvi a obtenir.  
· Continuació del conveni d'adhesió al Programa INCORPORA. Al polígon on s’hi troben empreses molt implicades amb la inserció laboral, donat que son les que més contractes han signat a partir de la col·laboració amb l’Obra Social la Caixa i el programa INCORPORA
· Realització de panells informatius a les diferents entrades de tots els polígons de la zona de Granollers a través de l’empresa Vial Públic. Les diferents associacions de polígons de Granollers s’han unit per negociar un millor preu davant un únic proveïdor. S’ha aconseguit que les empreses puguin anunciar-se als panells amb descomptes notables al pagament.

Els membres de l’Associació creiem que és molt important la comunicació entre tots els empresaris i empresàries del polígon i poder defensar de forma col·lectiva els nostres interessos. Units, serem més forts! Cal sumar per aconseguir objectius comuns!
Més informació: info@poligoncolldelamanya.com
 
Eduardo García
President AEP Coll de la Manya

El passat 22 d’abril, empresaris i propietaris dels polígons industrials Congost i Jordi Camp de Granollers, varen constituir una associació amb la finalitat principal de guanyar eficiència col·lectiva i massa crítica així com, participar i organitzar activitats presents als polígons i a les propietats.
 
L’Associació d’Empresaris i Propietaris dels polígons industrials Congost i Jordi Camp de Granollers pretén representar prop de 300 activitats, a més de les propietats dels establiments.
 
Els projectes a realitzar aquest 2015:
  • Fomentar l’associacionisme de la zona a partir de trobades entre els diferents empresaris per tal de posar en comú les diferents expectatives, necessitats i propostes.
  • Introduir el projecte de demanda agregada d’energia tenint com a precedent polígons veïns que han demostrat assolir una eficiència energètica considerable aconseguint un estalvi notable en la factura de la llum.
  • Seguretat als polígons
Amb aquesta nova associació, pretenem millorar en termes d’interlocució entre els agents, gestió dels espais i articulació i implicació en les activitats que es realitzin al polígon. Suma’t a la AEP Congost i Jordi Camp! Més informació: info@picampcongost.cat
 
Joan Grau
President AEP Congost i Jordi Camp
Per més informació contacteu amb el Servei d'Empresa de Granollers Mercat a  empresagm@ajuntament.granollers.cat
Amb el suport de:Copyright © 2015 Granollers Mercat - Ajuntament de Granollers, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp