Copy
For English and French, scroll below
Bekijk deze e-mail in je browser // View this email in your browser

Dutch Design Awards gaat naar Parijs

Expositie winnaars 2015 tijdens Designer Days 2016

Van 30 mei t/m 5 juni presenteert Dutch Design Awards (DDA) in Parijs het werk van de prijswinnaars 2015. De expositie ‘The Best of Dutch Design’ maakt onderdeel uit van het festival Designer Days en wordt mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse ambassade. Op woensdag 1 juni is de feestelijke opening van 19:00 tot 22:00 uur bij Galerie Joseph.

Internationaal
Sinds 2008 brengt Dutch Design Awards (DDA) het beste op het gebied van Nederlandse vormgeving over de grenzen. Na Seoel (2014) en Boekarest en München (2015) is het werk van prijswinnaars dit jaar te zien in Parijs (Galerie Joseph) als onderdeel van Designer Days (D’Days), een festival dat 15 jaar geleden in het leven werd geroepen om de diversiteit van design te promoten.
 
The Best of Dutch Design
De expositie omvat werk van onder meer de grote winnaar Submarine Channel (Refugee Republic), Lucas Ossendrijver (Lanvin/Najaar 2015), Fabrique (Van Gogh multimediatour) en Teresa van Dongen (winnaar Young Designer Award). Meer over de tentoonstelling, alle deelnemers en hun bekroonde ontwerpen valt te lezen op de website van DDA: www.dutchdesignawards.nl
D’Days
Meer Dutch design op het festivalprogramma: Architectenduo SchilderScholte geeft een lezing op het Think Life Forum (dinsdag 31 mei), Teresa van Dongen exposeert bij Eyes on Talents (pop-upshop van magazine Frame), en Daan Roosegaarde (DDA-winnaar 2009) presenteert zijn Panerai-Luminor bij Musée Des Arts Décoratifs. Bezoek de website van D’Days voor het volledige programma: www.ddays.net.  

The Best of Dutch Design
Maandag 30 mei t/m zondag 5 juni 2016 in Galerie Joseph (Saint Martin – Beaubourg, 236 Rue Saint-Martin, Parijs), exposanten: David Derksen (finalist Young Designer Award); Barbara Langendijk (finalist Young Designer Award); Teresa van Dongen (winnaar Young Designer Award); Fabrique (Van Gogh multimediatour); Postsorteerhulpmiddel (Flex / The Innovationlab); Arna Mackic (Mortal Cities & Forgotten Monuments); Lucas Ossendrijver (Lanvin/Najaar 2015); SchilderScholte Architecten (Pani Ambachtsschool); Submarine Channel (Refugee Republic). Voor meer informatie over de ontwerpen, zie hier.
Noot voor redactie, niet voor publicatie:
Neem voor meer informatie contact op met: Dutch Design Foundation, Marijke van Hal, +31 (0)40 296 11 50, press@dutchdesignfoundation.com

High res images
Bij dit persbericht zijn high res foto’s beschikbaar. Deze afbeeldingen kunnen vrij van rechten gebruikt worden in combinatie met nieuws uit dit persbericht, mits de fotocredits worden vermeld (zie naam van de afbeelding voor de credits). Neem voor elk ander gebruik van deze beelden contact met ons op.
 
Over Dutch Design Awards
Dutch Design Awards (DDA) toont en beloont jaarlijks het beste op het gebied van Nederlandse vormgeving. De prijsuitreiking met overzichtstentoonstelling tijdens Dutch Design Week en de uitgave van het Dutch Design Jaarboek (in samenwerking met nai010 uitgevers) vormen een platform voor Dutch design in de volle breedte. www.dutchdesignawards.nl
 
Over Dutch Design Foundation
Podium voor ontwerp. Basis voor beter.
 
Dutch Design Foundation is optimistisch en gelooft dat het probleemoplossend vermogen van ontwerpers de wereld vooruithelpt.
 
Dutch Design Foundation biedt ontwerpers kansen, ondersteuning, publiciteit en een podium.
 
Dutch Design Foundation organiseert Dutch Design Week en Dutch Design Awards, maar is actief tot ver buiten Nederland. www.dutchdesignfoundation.com
English version

Dutch Design Awards goes to Paris

Exhibition winners 2015 during Designer Days 2016

From 30 May until 5 June Dutch Design Awards (DDA) will present the work of the 2015 prize winners in Paris. The exhibition The Best of Dutch Designis part of the festival Designer Days and is made possible in part by the Dutch Embassy. The celebratory opening will take place on Wednesday 1 June at Galerie Joseph from 19:00 until 22:00 hours.
 
International
Since 2008 Dutch Design Awards (DDA) has presented the best from the field of Dutch Design abroad. Following Seoul (2014) and Bucharest and Munich (2015) the work by this year's prize winners can be seen in Paris (Galerie Joseph) as part of Designer Days (D’Days), a festival that was created 15 years ago to promote diversity in design.
 
The best of Dutch Design
The exhibition includes work by the major winner Submarine Channel (Refugee Republic), Lucas Ossendrijver (Lanvin/Autumn 2015), Fabrique (Van Gogh multimedia tour) and Teresa van Dongen (winner Young Designer Award). You can read more about the exhibition, all the participants and their prize-winning work on the DDA website: www.dutchdesignawards.nl.
 
DDays
More Dutch design on the festival programme: Architect duo SchilderScholte provide a lecture on the Think Life Forum (Tuesday 31 May), Teresa van Dongen exhibits at Eyes on Talents (pop-up shop by magazine Frame), and Daan Roosegaarde (DDA winner 2009) will present his Panerai-Luminor at Musée Des Arts Décoratifs. Visit the D'Days website for the complete DDA programme: www.ddays.net.  

The best of Dutch Design
Monday 30 May until Sunday 5 June 2016 in Galerie Joseph (Saint Martin – Beaubourg, 236 Rue Saint-Martin, Paris), exhibitors: David Derksen (finalist Young Designer Award); Barbara Langendijk (finalist Young Designer Award); Teresa van Dongen (winner Young Designer Award); Fabrique (Van Gogh multimediatour); Post sorting tool (Flex / The Innovationlab); Arna Mackic (Mortal Cities & Forgotten Monuments); Lucas Ossendrijver (Lanvin/Autumn 2015); SchilderScholte Architects (Pani Ambachtsschool); Submarine Channel (Refugee Republic). For more information about the designs, click here.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note for the editorial team, not for publication:
For additional information, please contact: Dutch Design Foundation, Marijke van Hal, +31 (0)40 296 11 50, press@dutchdesignfoundation.com

High res images
High res images are available here. Images can be used free of rights with the (mandatory) credit in conjunction with news from this press release. For any other use of these images, please contact us.

About Dutch Design Awards
Each year Dutch Design Awards presents and rewards the best in the field of Dutch design. The prize-giving with exhibition during Dutch Design Week and the publication of the Dutch Design Yearbook (in cooperation with the publisher’s nai010) form a platform for the full spectrum of Dutch design. www.dutchdesignawards.nl
 
About Dutch Design Foundation
Platform for design. Basis for better.
 
Dutch Design Foundation is optimistic in its belief that problem-solving designers help the world to advance.
 
Dutch Design Foundation offers designers opportunities, support, publicity and a stage.
 
Dutch Design Foundation organises Dutch Design Week and Dutch Design Awards, but is active far beyond the confines of the Netherlands. www.dutchdesignfoundation.com
French version

Dutch Design Awards à Paris

Exposition des lauréats 2015 pendant les Designer Days 2016

Du 30 mai au 5 juin Dutch Design Awards (DDA) présente à Paris le travail des lauréats 2015. L’exposition « The Best of Dutch Design » fait partie du festival Designer Days et est rendue possible grâce au concours de l’Ambassade des Pays-Bas. Le vernissage aura lieu mercredi 1er juin, de 19h à 22h, à la Galerie Joseph.
 
International
Depuis 2008, Dutch Design Awards (DDA) emmène le meilleur du design néerlandais au-delà des frontières. Après Séoul (2014), Bucarest et Munich (2015), c’est au tour de Paris (Galerie Joseph) d’accueillir cette année le travail des lauréats dans le cadre des Designer Days (D’Days), un festival créé il y a 15 ans afin de promouvoir la diversité dans le domaine du design.
 
The Best of Dutch Design
L’exposition comprend notamment le travail du grand gagnant Submarine Channel (Refugee Republic), de Lucas Ossendrijver (Lanvin/Automne 2015), de Fabrique (Visite multimédia Van Gogh) et de Teresa van Dongen (lauréate du Young Designer Award). Vous trouverez plus d’informations sur l’exposition, tous les participants et leurs réalisations primées sur le site internet de DDA : www.dutchdesignawards.nl.
 
D’Days
Encore plus de design néerlandais au programme du festival : les architectes SchilderScholte donneront une conférence sur le Think Life Forum (mardi 31 mai), Teresa van Dongen expose à Eyes on Talents (boutique éphémère du magazine Frame) et Daan Roosegaarde (lauréat DDA 2009) présente son Panerai-Luminor au Musée des Arts Décoratifs. Pour le programme complet, consultez le site internet de D’Days : www.ddays.net.  
 
The Best of Dutch Design
Du lundi 30 mai au dimanche 5 juin 2016 à la Galerie Joseph (Saint Martin – Beaubourg, 236 Rue Saint-Martin, Paris) ; exposants : David Derksen (finaliste du Young Designer Award) ; Barbara Langendijk (finaliste du Young Designer Award) ; Teresa van Dongen (lauréate du Young Designer Award) ; Fabrique (Visite multimédia Van Gogh) ; Trieuse de courrier (Flex / The Innovationlab) ; Arna Mackic (Mortal Cities & Forgotten Monuments) ; Lucas Ossendrijver (Lanvin/Automne 2015) ; Architectes SchilderScholte (Centre Communautaire Pani) ; Submarine Channel (Refugee Republic). Pour plus d'informations, voir ici.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note pour la rédaction, pas pour publication :
Pour de plus amples informations, contactez : Dutch Design Foundation, Marijke van Hal, +31 (0)40 296 11 50, press@dutchdesignfoundation.com
Cliquez ici pour les photos
 
A propos de Dutch Design Awards
Chaque année, Dutch Design Awards présente et récompense les meilleurs créateurs dans le domaine du design néerlandais. La remise des prix avec l’exposition d’ensemble pendant la Dutch Design Week et l’édition de l’Annuaire Dutch Design (en collaboration avec les éditions nai010) forment une plateforme pour le design néerlandais. www.dutchdesignawards.nl
  
Over Dutch Design Foundation
Podium pour le design. Le fondement vers mieux.
 
La Dutch Design Foundation est optimiste et est convaincue que la capacité des créateurs à résoudre des problèmes aide le monde à aller de l’avant.
 
La Dutch Design Foundation offre aux créateurs opportunités, assistance, publicité, ainsi qu’un podium.
 
La Dutch Design Foundation organise la Dutch Design Week et les Dutch Design Awards, mais est aussi active loin au-delà des frontières des Pays-Bas. www.dutchdesignfoundation.com
FOLLOW US #DDA16
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
Website
Website
Copyright © 2016 Dutch Design Awards, All rights reserved.

Photos © Olaf Becker  

Je ontvangt deze e-mail omdat je opgenomen bent in het persbestand van Dutch Design Foundation. 

You received this email because you're included in Dutch Design Foundation's press file.