Copy

NIEUWSBRIEF STEP oktober 2015

Bekijk deze nieuwsbrief online via je browser

Steunpunt Taal Educatie Participatie 1 jaar

STEP (voorheen IVC & Intercity) bestaat een jaar! STEP is misschien jong, maar in huis is jarenlange ervaring te vinden. Wij werken hard aan het leggen en onderhouden van oude en nieuwe contacten.
Onze verjaardag is een mooi moment om ook eens terug te kijken op recente gebeurtenissen. De afgelopen tijd hebben we een interculturele lunch gehouden en STEP was betrokken bij de opening van de taalhuizen. Maar bij STEP wordt ook naar de toekomst gekeken. Er is nieuw aanbod. Zo is er een computer inloop alleen voor vrouwen en is rekenen opgenomen in het programma.
Ook is er bij STEP ingezet op een ander toetssysteem. In deze nieuwsbrief leest u meer over deze en andere onderwerpen.


Bekijk hier een filmpje van de opening van 30 oktober 2014. 

 

Opening taalhuizen

In de bibliotheek Mariënburg en bibliotheek Zwanenveld zijn onlangs nieuwe taalhuizen geopend. De taalhuizen moeten een plek worden waar mensen die moeilijk kunnen lezen en schrijven gratis hulp kunnen krijgen op taalgebied. Er zijn onder meer lesboeken en oefenprogramma's. Ook kan hiervandaan doorverwezen worden naar bijvoorbeeld STEP of ROC Nijmegen voor meer taaleducatie en begeleiding. Tijdens de opening hebben enkele cursisten van STEP een brief  voorgelezen die ze zelf hebben geschreven aan een dierbaar persoon.
 

Interculturele lunch

Op 8 oktober werd er naar aanleiding van het initiatief ‘het Nationale Integratie Diner’ een interculturele lunch gehouden bij STEP. Deze middag was erg gezellig en er zijn leuke gesprekken gevoerd. Bij de lunch waren cursisten, mensen uit de buurt en andere geïnteresseerden aanwezig, ongeveer 100 mensen. Niet alleen de STEP- zaal zat vol, maar ook in de gangen stegen geuren op van heerlijke zelf meegebrachte maaltijden uit verschillende culturen.

Kerstmarkt

Op 16 december laten cursisten van STEP zien hoe Kerst wordt gevierd over de hele wereld. Je kunt vredeswensen leren schrijven in diverse talen, een mooie Kerstfoto laten maken en genieten van lekkere hapjes. STEP organiseert deze markt in samenwerking met de vrienden van het Florapark. Het vindt plaats vanaf 16 uur in de Wolfskuil, tussen de Looimolen en wijkcentrum Villa Nova.

Rekenen 

STEP biedt onder andere Nederlandse taallessen, fietslessen en digitale vaardigheden. Nu is het aanbod van deze basisvaardigheden uitgebreid met rekenen. Rekenen wordt gegeven op verschillende niveaus. Er wordt rekening gehouden met de praktische toepasbaarheid van de rekenlessen. Deze sluiten aan bij de taallessen.

Nu ook computer inloop alleen voor vrouwen

Al langere tijd is er bij STEP een open inloop om met de computer te leren omgaan op maandagmiddag. Nu is er ook een inloop alleen voor vrouwen. Deze vindt plaats op dinsdagmiddag.

Erkende toetsing

STEP stapt over naar een online systeem van leerstofonafhankelijke toetsing. Voorheen werd het verouderde Nivor gebruikt. Om het taalniveau van de cursisten meer betrouwbaar en efficient te meten gaat STEP dit cursusjaar de TOA toetsen inzetten. Dit is een digitaal toetssysteem van ICE dat door de Onderwijsinspectie is goedgekeurd.

Zorgteam

Sinds enkele jaren heeft STEP een zorgteam in huis. Het zorgteam bestaat uit een verpleegkundige en een maatschappelijk werker. Het zorgteam voert jaarlijks zorggesprekken met alle cursisten die bij STEP een traject volgen. Het doel van de zorggesprekken is het bevorderen van het leer- en participatieproces door middel van het opsporen van eventuele (leer-) belemmeringen.


 


 
STEP wordt gesteund door het Oranje Fonds
Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email

uitschrijven voor deze nieuwsbrief    update mijn gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp