Copy
Se denne mail i din browser

 

Status på pilotafprøvningen af Aula

06 Sep 2019

24 skoler i 12 kommuner har nu været i gang med at afprøve Aula siden sommerferien. Over 22.000 brugere har indtil nu været logget på Aula, og afprøvningen har resulteret i megen værdifuld læring til både projektet og kommunerne.

Generelt har medarbejdere og forældre taget Aula rigtig godt til sig, men der har været markante forskelle mellem skolerne. Det skyldes ikke mindst, at der har været en del udfordringer med integrationer til blandt andet nogle skemalægningssystemer. Derfor har nogle kommuner haft gode oplevelser, mens andre har måtte kæmpe hårdere. De fleste udfordringer med vigtige integrationer er nu ved at være løst, og der bliver arbejdet på højtryk for at få de resterende til at virke.

Da de 24 pilotinstitutioner blev udvalgt, var det blandt andet med det formål at dække et så bredt spektrum af integrationer til læringsplatforme og skemalægningssystemer som muligt. Og det har altså vist sig at give meget meget vigtig læring, som skal bruges, når alle folkeskoler tager Aula i brug efter efterårsferien.

Forskellige måder at arbejde på

Også udover de forskellige integrationer er det relativt markant, hvor forskellige pilotskolernes oplevelser med Aula har været. Det er tydeligt, at skolerne har meget forskellige måder at arbejde på, ligesom opsætningen af Aula er sket forskelligt fra institution til institution. Derfor bliver der nu brugt en del energi på at få lavet vejledninger og rådgivning til landets øvrige skoler, så de kan få glæde af pilotinstitutionernes erfaringer. Det drejer sig fx om opsætningen af grupper, der gør det muligt at fokusere kommunikationen til de rette målgrupper. Og det drejer sig om brugen af opslag vs beskeder, som i nogle tilfælde har skabt forvirring.

Det er desuden tydeligt at der – især blandt det pædagogiske personale – er brug for yderligere information om ideen med Aula og koblingen til andre systemer – herunder læringsplatformene. Al forandring er svær, og Aula byder på nogle væsentlige ændringer i forhold til det medarbejderne har været vant til fra Skoleintra. Derfor vil KOMBIT inden efterårsferien udsende yderligere information om Aula – især målrettet ledere og medarbejdere på skolerne – så brugerne af Aula har mulighed for at forberede sig på den nye måde at arbejde på.

Stabil drift

Driften af Aula kører nu stabilt, efter at en del brugere – især forældre – i begyndelsen oplevede at app’en gik ned. Dette forårsagede nogle hurtige fejlrettelser, som har løst problemet.

Udviklingen af de næste releases af Aula har god fremdrift. I de næste releases er der prioriteret funktionalitet ind på baggrund af løbende input fra pilotskolerne, ligesom der fortsat vil være fokus på fejlrettelser

Omfangrig proces for indhentning af viden

Med 24 skoler og over 22.000 brugere har det været nødvendigt at lave en stringent proces for indhentning af erfaringer og viden. KOMBIT og Netcompany afholder ugentlige møder med kommunale projektledere og superbrugere og har desuden regelmæssige møder med skolelederne fra de deltagende institutioner. Desuden bliver der fem gange i pilotafprøvningsperioden indhentet viden fra medarbejdere og forældre igennem spørgeskemaer.

I september og oktober vil der blive gennemført en række interviews med brugere. Brugernes input bliver brugt til at justere implementerings- og kommunikationsindsatsen, til at indhente viden om eventuelle fejl, der skal rettes hurtigt, samt til at indhente input til fremtidig videreudvikling. Processen for hvordan beslutninger omkring fremtidige videreudvikling skal træffes er i fuld gang. Projektlederne i kommunerne vil modtage yderligere information omkring denne proces inden efterårsferien.

Efter den første måneds tid med en udvidet pilotafprøvning på Aula kan altså vi samlet set konstatere at der er god fremdrift. Efter en travl opstart med fokus på at få brugerne godt ombord og de vigtige udfordringer med integrationer på vej til at blive løst ser vi nu frem til at kunne fokusere på at få implementeret de vigtige første læringer af pilotdriften. Vi vil frem mod efterårsferien løbende udsende information om de konkrete læringer fra pilotkommunerne.Seneste indlæg fra Aula.dk
Planerne for overførsel af data til Aula er nu klar
Se video: Sådan virker Meebook sammen med Aula i Ballerup Kommune
Københavns Kommune inddrager skolebestyrelserne i arbejdet med det digitale skole/hjemsamarbejde
Elsted Skole siger goddag til Aula
Red Barnet: Tre gode råd til en god tone på Aula
Copyright © 2019 KOMBIT A/S

Afmeld nyheder fra Aula