Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Konference - Andelsbevægelsen 2.0 

Andelstanken har præget vores land i mere end 150 år. Fællesskabet og det fælles ejerskab har været bærende for en virksomhedsform, der har haft afgørende betydning for opbygningen af det danske velfærdssamfund.

For tiden ser en lang række nye fællesskabsejede virksomheder dagen lys - særligt i landdistrikterne. Er det blot slutspurten i en gammel bevægelse, eller tilbyder arvesølvet nye løsninger på landdistrikternes udfordringer?

Konferencen samler forskere, politikere, virksomheder, organisationer og foreninger til en dag med visioner og løsninger.

Tilmeldingsfrist er fredag den 6. september 2019
Konferencen afholdes lørdag, den 21. september kl. 9.30-15.00, Den Rytmiske Højskole, Jyderupvej 18, 4560 Vig. Se programmet og tilmeld dig her.

Konferencen er afslutningen på forsøgsprojektet ”Levedygtige landsbyer – hele livet” støttet af Trafik-, By- og Boligstyrelsen og som Kooperationen har været en del af. 

Den nye ferielov

1. september 2019 starter overgangsperioden i den nye ferielov. Kooperationen har sammenfattet nogle af de væsentligste punkter, I som arbejdsgivere skal være opmærksom på i en pjece.

Der kan du læse om

  • forholdene i overgangsperioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020
  • mini-sommerferien
  • de væsentligste ændringer den nye ferielov indfører pr. 1. september 2020
Du finder pjecen her.

Medarbejderfotos kræver samtykke

Portrætbilleder af jeres medarbejdere og billeder optaget af medarbejderne på arbejdet (situationsbilleder) vil som udgangspunkt ikke kunne offentliggøres uden medarbejderens samtykke. Det gælder både i de tilfælde, hvor billederne skal bruges på jeres hjemmeside eller indgå i markedsføringsmateriale for virksomheden. Samtykket skal opfylde betingelserne i databeskyttelsesforordningens artikel 7 for et gyldigt samtykke. Det vil sige, at I som arbejdsgiver har en pligt til at sørge for, at samtykket er givet frivilligt og på oplyst grundlag.

Hvis medarbejderen vælger at trække sit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket, det vil sige de billeder og det materiale, der er i brug inden tilbagekaldelsen.
Tilbagekaldelse af samtykke vedrører således kun den fremtidige brug af billederne.
 
Hvis et samtykke trækkes tilbage, indebærer det, at billeder af den pågældende, som arbejdsgiveren har offentliggjort på internettet, skal fjernes. Det gælder også, selv om billedet f.eks. fremgår af en pjece, som er offentliggjort som pdf-fil. Hvis der er tale om trykt materiale, kan det ikke forlanges, at man tilbagekalder materiale, der allerede er distribueret. 

Kooperationen har lavet en skabelon, som I kan bruge til at indhente medarbejdernes samtykke til brug af deres billede. Skabelonen er til inspiration, og den kan tilrettes alt efter jeres virksomheds behov.  

Kooperationen i Bolivia

Siden november 2018, har Kooperationen og vores medlem Coffee Collective haft et fælles projekt i Bolivia, der skal styrke de bolivianske kaffekooperativer.
Projektet er finansieret af Danidas civilsamfundspulje, og skal i første omgang styrke de bolivianske kaffekooperativers organisation, FECAFEB, så de bedre kan støtte deres medlemmer. Besøget i Bolivia blev først og fremmest brugt til at lære hinanden bedre at kende, og til at blive klogere på forholdene for kaffeproduktion.

Boliviansk kaffe er særlig, fordi en stor del af den dyrkes økologisk, og fordi den har potentiale til at være af meget høj kvalitet. Derfor vil den kunne give kaffebønderne en relativt høj indtægt. Samarbejdet skal udbygges, og kaffebønderne støttes til at dyrke endnu bedre kaffe, og ikke mindst til at kunne afsætte den til den bedst mulige pris.

Økologisk kaffedyrkning i Bolivia er kompliceret, og produktionen er hårdt ramt af sygdomme og skadedyr. Samtidig er der meget få midler til at udvikle og udbrede økologiske metoder til at bekæmpe disse angreb. Men økologisk kaffeproduktion kan være en vej til en mere bæredygtig udvikling i landets tropiske regioner, da et af de mest oplagte alternativer er Coca, der hurtigt udpiner jorden, og i det hele taget er dårligere for miljøet. 

Sammen med Coffee Collective, FECAFEB og den bolivianske uddannelse i kaffeproduktion, arbejder vi for at Bolivias kaffeproducenter kan øge produktionen gennem bæredygtige metoder til gavn for både producenterne selv og miljøet i Bolivias regnskov. 

COCONF19: Summetræf om verdensmålene 

Kom og bliv inspireret til, hvordan du integrerer FN’s Verdensmål i din forretning.

Tirsdag den 10. september 2019 kl. 15.00 -19.15 skydes COCONF19 i gang i Roskilde Kongrescenter.

Kooperationen er for tredje år i træk partner på COCONF, en åben innovationsplatform, der skaber bæredygtige kommercielle produkter, services og forretningsmodeller. Det sker ved, at Challengers formulerer nogle komplekse udfordringer, som kun kan løses i fællesskab, og hvor de ønsker at indgå i et samarbejde med andre organisationer. Se mere om årets udfordringer her.  

COCONF går hele vejen fra idé til implementering
Virksomheder, organisationer, NGO’er, forskere og studerende på tværs af brancher og fagligheder forbindes til nye samarbejder gennem matchmaking, events og konferencer. De skaber nye løsninger, der kommer os alle til gode i fremtiden. 

Har du de produkter, løsninger eller den viden, som dine mulige samarbejdspartnere efterspørger?

kom med den 10. september 2019 eller følg med på corolab.dk

Invitation til Socialøkonomisk Forum

Så er det snart tid til næste møde i Kooperationens Socialøkonomiske Forum. Programmet inkluderer denne gang et besøg hos Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset og ekspertoplæg om politisk interessevaretagelse. Arrangementet er for alle medlemsvirksomheder i Kooperationen, der arbejder med eller interesserer sig for socialøkonomi.

På programmet er:
•    Rundvisning hos Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset
•    Sidste nyt hos jer, i Kooperationen og på det socialøkonomiske område
•    Oplæg og dialog om interessevaretagelse: 

Hvordan søger vi som virksomheder og interesseorganisation indflydelse? v/ tidligere folketingsmedlem Josephine Fock 

Dato: Den 24. september 2019, kl. 15.00 - 18.00.
Sted: Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset, Sundholmsvej 34, København S
Pris:  Gratis
Tilmeldingsfrist: Den 19. september 2019. Læs mere og tilmeld dig her.

Se billeder fra Årsmøde 2019 

Fotografen Lisbeth Hjort tog nogle skønne billeder på Årsmødet 2019.
I kan se billederne her.

Ny film om energikooperativer

Filmen Human Energy er en fantastisk historie om moderne hobbitter som frygter fremtiden efter klimaforandringerne. De er tvunget til at genopfinde den cirkulære økonomi ved at producere deres egen vedvarende energi.

Human Energy er den første film af sin størrelse om energi kooperativer i Europa. Den skildrer fortællinger fra borgere i 12 europæiske lande, herunder Danmark.

Filmen er blevet vist på flere international filmfestivaller, og har fået en række flotte priser, blandt andet Humanitarian Award, Best Social Impact Doc og Best Cinematography. Du kan se traileren til filmen her.

Kampagne: Sunde værdier betaler sig

Kooperationen har i foråret kørt SoMe-kampagnen: "Sunde værdier betaler sig". Kampagnen tager afsæt i den værdi vores medlemmer skaber i hverdagen. Og budskabet er klart: I en tid, hvor den sociale bevidsthed blandt iværksættere og virksomhedsejere vokser, ønsker flere og flere at tage et ansvar, der går udover ”blot” at drive virksomhed og skabe profit.
Og her har Kooperationen en stemme og et værdisæt, som taler ind i den udvikling.
Vi har lavet seks små film om hvad de sunde værdier kan i samarbejde med Murersvendenes Aktieselskab, Merkur Andelskasse, Rytmisk Center, Grantoftegaard, Eks-Skolens Trykkeri ApS og Væksthuset. Se alle film her

Kursus - Få styr på bestyrelsesarbejdet

Indhold
På kurset gives der overblik over det juridiske og det økonomiske ansvar. Vi drøfter også, hvordan man som medlem kan arbejde videre med at sikre den gode dialog og det konstruktiv samarbejde i bestyrelsen. Kurset vil inspirere bestyrelsesmedlemmerne til at kigge på egen rolle i bestyrelsen. Og endelig vil man løbende på kurset få tips til prioriteringen af sin egen tid og engagement i rollen som bestyrelsesmedlem.

Målgruppe
Formålet med kurset er at sætte fokus på ansvaret og rollen som bestyrelsesmedlem i en medlemsvirksomhed. 
 
Underviser
Underviser på kurset er advokat Ole Borch som selv har mere end 30 års erfaring fra arbejdet i en lang række bestyrelser i små og mellemstore virksomheder.

Hvor og hvornår
Torsdag den 26. september 2019 kl. 10.00 – fredag den 27. september 2019 kl. 12.00.
Kurset afholdes på Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart.
 
Tilmeldingsfrist
Tilmeldingsfrist er senest mandag den 26. august 2019.
Der er 18 pladser på kurset. Tilmelding er bindende. Læs mere og tilmeld dig her

AB18 opdatering - kurser igen til efteråret

Indhold
Halvdagskurset giver blandt andet en gennemgang af udvalgte nye bestemmelser i AB18 – samt gennemgang af oftest forekomne fravigelser til AB 18, og hvad disse fravigelser betyder for dig som tilbudsgiver. Derudover vil seneste voldgiftspraksis blive omtalt.

Målgruppe
Alle, der i det daglige beskæftiger sig med entrepriseretlige problemstillinger.

Undervisere
Advokat Thomas Heintzelmann fra INTERLEX advokater i Aarhus samt juridisk konsulent Lars Tolstrup, Kooperationen og medlem af AB-Revisionsudvalget.

Hvor og hvornår 
Aarhus,JORTON, Robert Fultons Vej 16, den 18. september 2019 kl. 13:00 - 16:00 
Kolding, JORTON, Korsvej 13, den 8. oktober 2019 kl. 13:00 - 16:00 
Glostrup, Christiansen & Essenbæk, Ejby Industrivej 80, den 23. oktober 2019 kl. 13:00 - 16:00 Læs mere og tilmeld dig her.

Personaleforum om ny ferielov

Vi inviterer hermed til netværksmøde i Kooperationens Personaleforum, hvor vi denne gang sætter fokus på den nye ferielov, der træder i kraft den 1. september 2020. Vi vil komme ind på, hvordan den nye ferielov påvirker processerne hos jer samt give et grundigt overblik over ændringerne og de vigtigste opmærksomhedspunkter, som vi allerede nu skal begynde at forberede os på.  

Kooperationens Personaleforum henvender sig til alle, der i det daglige beskæftiger sig med reglerne for ansættelse, overenskomster og aftaler på virksomhederne. Som løbende  deltager i Personaleforum vil du blive opdateret på:

• Ny lovgivning inden for HR-området og dens praktiske konsekvenser
• Den seneste retspraksis
• Nyt fra EU
• Ny ferielov

Materiale og deltagelse er gratis for Kooperationens medlemmer, og du er meget velkommen til at dele invitationen med din kollega. Du kan tilmelde dig her.

Tid og sted
Der vil være møde i Kooperationens Personaleforum i Aarhus og København. Møderne vil blive holdt som ”gå-hjem-møder” i tidsrummet 13-16. 

København, den 1. oktober 2019, kl. 13-16, hos Kooperationen, Reventlowsgade 14, 5. sal
Aarhus, den 3. oktober 2019, kl. 13-16, hos Jorton A/S, Robert Fultons Vej 16, 8200 Aarhus

Kursus - Personalejura for praktikere

Kurset Personalejura for praktikere giver deltagerne indsigt i og kendskab til blandt andet arbejds- og ansættelsesret, hovedaftalen og overenskomster, lokalaftaler, virksomhedsnævn og personalepolitik, sygdomsbegrundet fravær, opsigelser og fratrædelser.

Målgruppe
Kurset henvender sig til jer, der i det daglige administrerer overenskomster og ansættelser på virksomhederne.

Formål
Formålet med kurset er at give deltagerne et grundlæggende overblik over de forskellige elementer, i form af blandt andet love, EU-regler, overenskomster og retspraksis, der har indflydelse på arbejds- og ansættelsesret. 

Tid og sted
Den 6. - 7. november 2019. First Hotel Grand Odense.

Undervisere
Konsulent Lykke Pedersen og konsulent Sanne Aakermann Østrup, Kooperationen.

Tilmeldingsfrist
Senest den 5. september 2019. Læs mere og tilmeld dig her.

Nyt kursus om konflikthåndtering og -løsning

Uanset om vi bryder os om det eller ej, er konflikter en del af livet. Konflikter er ikke dårlige eller gode i sig selv. Det er måden, vi håndterer konflikter på, der er afgørende for, hvordan de opleves. Konstruktiv konflikthåndtering kan læres ved hjælp af enkle værktøjer, så du bliver bevidst om, hvornår og hvordan konflikter op- eller nedtrappes, og når du lærer at håndtere konflikter, frigiver du den bundne energi, der kan resultere i udvikling og vækst. Alle oplever konflikter, men der er stor forskel på, hvordan vi reagerer i en konfliktsituation.

Tid, sted og tilmelding
Den 5. februar 2020, kl. 9.30 - 16.00 
Kurset afholdes på Sinatur Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Læs mere om kurset her.

Ændring i Udbudsloven

Den 1. juli 2019 trådte en ændring af Udbudsloven i kraft, og ændringen indebærer, at udbyder nu har pligt til både at offentliggøre alle dele af evalueringsmodellen i udbudsmaterialet,  samt at adskille vurderingen af kvaliteten af indkomne tilbud fra vurderingen af pris ved større bygge- og anlægsarbejder.

I praksis betyder det, at det ikke er lovligt at anvende dele af en evalueringsmodel, hvis delene ikke har været beskrevet i udbudsmaterialet på forhånd.

Du kan læse mere om lovændringerne her.

Ny guide til erhvervsfremmekonsulenter om socialøkonomiske virksomheder

Kooperationen har lavet ny guide til erhvervsfremmekonsulenter om socialøkonomiske virksomheder. 

For mange erhvervsfremmekonsulenter er det uklart hvad socialøkonomi er, hvad socialøkonomiske virksomheder kan, og hvilken specialiseret vejledning, de har brug for. Det rådes der nu bod på med en ny guide til erhvervsfremmekonsulenter om socialøkonomi. Udover at forklare hvad en socialøkonomisk virksomhed er, og hvor forskellige de kan være, beskriver guiden i kortfattet form, på hvilke områder vejledning af en socialøkonomisk virksomhed adskiller sig fra vejledning af ordinære virksomheder.
Endelig indeholder guiden forslag til, hvordan man kan blive klogere på socialøkonomiske virksomheder, deres potentialer og behov.
Du kan læse guiden her.

Få sidste nyt – med det samme 

Følger du kooperationen på de sociale medier?
Her opdaterer vi dagligt med seneste nyt fra den kooperative og socialøkonomiske verden. Du vil derfor kunne finde interessante nyheder om alt fra fællesskabsbaseret iværksætteri over bæredygtig og ansvarlig virksomhedsdrift til borgerdrevet udvikling af lokalområder. 

Følg Kooperationen på LinkedIn
Følg Kooperationen på facebook
Følg Kooperationen på Instagram

Du er også velkommen til at tilmelde dig vores tematiske grupper: 

Socialøkonomisk netværk på LinkedIn
Nationalt netværk for interesserede i socialøkonomi med godt 1100 deltagere. 

Kooperationens iværksætternetværk på facebook
Netværk for sociale og kooperative iværksættere. I tillæg til dialogen online arrangerer vi netværksmøder fire gange om året.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2.

1651 København V

T. 33 55 77 30
E. kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp