Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Professor Steen Hildebrandt slår et slag for socialøkonomiske virksomheder

Socialøkonomiske virksomheder gør ofte ikke noget “væsen af sig”. Men i ethvert samfund er socialøkonomiske virksomheder væsentlige. De lægger vægt på og værdsætter på samme tid både demokratiske, sociale og økonomiske værdier og principper. De er bærere af principper om solidaritet og bæredygtighed. De er nødvendige dele af et sundt samfund, og derfor må der gøres et “væsen af dem”.

Steen Hildebrandt er Ph.D., professor ved Aarhus Universitet og adjungeret professor hos CBS, Handelshøjskolen i København og Aalborg Universitet

Mød glade kooperative medlemmer og dejlige ambassadører på Kooperationens Facebook.
Vi har startet en kampagne der skal gøre det endnu tydeligere hvad det er at være kooperative og socialøkonomiske virksomheder.
Og hvorfor det giver så god mening for virksomheden og for det omgivende samfund når vi organiserer os i fællesskaber og distribuerer ejerskabet i fællesskabet.

Så I er hermed inviteret til at være med til at dele budskaberne gennem vores og jeres egne social medier og nyhedsbreve. Like os og del os alt det I kan – jo mere, jo bedre kampagne gennemslag!
Følg Kooperationen på LinkedIn på facebook på Instagram

Kooperationens Årsmøde 2019

Kooperationens årsmøde 2019 holdes på Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding, den 18. juni 2019.

Under årsmødet afholder Kooperationen generalforsamling. Der vil være inspirationsoplæg om Medlemsdemokrati - nu og i fremtiden ved Peter Gundelach, professor emeritus, Københavns Universitet. Debat og idéforum: Medlemsdeltagelse og engagement samt masser af mulighed for at netværke med kollegaer fra andre kooperative virksomheder.

Programmet for årsmødet og tilmelding finder du her

Ny rapport - Kooperativernes bidrag til konfliktforebyggelse og fredsopbygning

Kooperationen har sammen med Cooperative College (UK), Coopermondo (IT) og Cooperatives Europe netop udgivet en omfattende rapport om kooperativernes bidrag til konfliktforebyggelse og fredsopbygning. Rapporten indeholder en række konklusioner og anbefalinger rettet specielt til politikere, beslutningstagere og eksterne partnere, herunder lokale aktører og NGO-organisationer.

Rapporten “Cooperatives and Peace: Strengthening Democracy, Participation and Trust - A Case Study Approach” giver konkrete eksempler på, hvordan kooperativer spiller en vigtig rolle i fredsopbygning verden over og dermed bidrager til at opfylde FNs verdensmål for bæredygtig udvikling. Du kan bestille rapporten hos Elsa Brander på eb@kooperationen.dk Du kan læse mere om rapporten her.

Åbne iværksætterworkshops, 11. og 24. april

Overvejer du at starte en virksomhed med et kooperativt eller socialøkonomisk udgangspunkt? Så gå ikke glip af muligheden for gratis vejledning og sparring. 

Fire gange om året inviterer Kooperationen i samarbejde med Sociale Entreprenører i Danmark til åben workshop for interesserede iværksættere. Målet er at give iværksættere, der vil starte virksomheder med et samfundsgavnligt eller fællesskabsbaseret sigte, inspiration og konkret sparring til deres forretningsudvikling. Arrangementerne afholdes skiftevis i Aarhus og København. 

I kommer med idéerne, vi samler fagfolk og praktikere med viden om forretningsudvikling, fundraising, PR og branding, juridiske forhold mv. i samme rum, på samme tid. Så som iværksætter skal du blot møde op med din forretningsidé og en masse spørgsmål. 

Hvor og hvornår
Aarhus, MarselisborgCentret, P. P. Ørums Gade 11, 8000 Aarhus
Torsdag den 11. april 2019 kl. 14:00 -17:00

København, KPH projects, Enghavevej 80, 3. sal, 2450 København 
Onsdag den 24. april 2019 kl. 14:00 -17:00

Denne workshop arrangeres i samarbejde med Sociale Entreprenører, Reach for Change og KPH projects. Tilmelding til ubk@kooperationen.dk eller per@socialeentreprenorer.dk

Hvordan træffer man beslutninger uden en chef?

Den flade organisation – Hvordan træffer man beslutninger uden en hierarkisk ledelsesstruktur?

Flere virksomheder stryger det typiske hierarki og indfører en flad struktur, hvor de enkelte medarbejdere og teams tager små og store beslutninger på virksomhedens vegne. 

Ved arrangementet retter vi fokus på, hvordan man konkret driver en virksomhed med en flad struktur. Hvordan man træffer små og store beslutninger, videndeler, fordeler og holder medarbejdere til ansvar, fastsætter løn og arbejdsvilkår, hyrer og fyrer osv.

Der er tale om et uformelt netværksarrangement for alle med erfaring eller interesse i at arbejde med flade organisationer. Udover oplæg vil der være god plads til dialog, videndeling og debat.

Oplægsholdere Magnus Christensson, Reload samt Balder Johansen, LOGIK & Co. 

Hvor og hvornår Coop Garage/CPH Foodspace, København V. Den 29. april 2019, kl. 19:00 - 21:00

Der er gratis adgang, men tilmelding er nødvendig. Læs mere og tilmeld dig her

DHL Stafetten 2019 – Sæt kryds i kalenderen 

Det er tid til at sætte kryds i kalenderen, og reservere dagen for årets DHL-stafet.

Vi følger succesen op fra tidligere år og inviterer igen til fælles stafet og spisning i Aarhus og København. Vi håber, at der igen i år er mange der har lyst til at samles med os til en hyggelig og festlig dag!  

Husk at sætte kryds i kalenderen:

  • Aarhus – onsdag den 21. august, 2019 
  • København – torsdag den 29. august, 2019 

Kursus for bestyrelsesmedlemmer

Formålet med kurset, er at sætte fokus på ansvaret og rollen som bestyrelsesmedlem i en medlemsvirksomhed. 

Indhold
På kurset gives der overblik over det juridiske og det økonomiske ansvar. Vi drøfter også, hvordan du som medlem kan arbejde videre med at sikre den gode dialog og det konstruktivt samarbejde i bestyrelsen. Kurset vil inspirere dig til at kikke på egen rolle i bestyrelsen. Og endelig vil du løbende på kurset få tips til prioriteringen af egen tid og engagement i rollen som bestyrelsesmedlem. Underviser på kurset er advokat Ole Borch, og han har selv mere end 30 års erfaring som medlem af en lang række bestyrelser i små og mellemstore virksomheder.

Undervisningsformen vil være baseret på konkrete eksempler og cases, og du får som deltager også mulighed for at prøve kræfter med række dilemmaer fra virkeligheden. 

Hvor og hvornår
Kurset afholdes den 23. – 24. maj 2019. Tilmeldingsfrist den 11. april 2019
Odense, Odeon Kultur- og Konferencecenter, Læs mere og tilmeld dig her

Kursus - BR18 - de nye krav i bygningsreglementet

Indhold
Heldagskurset vil give dig en opdatering om de ændringer og skærpelser, der er sket fra BR15 til BR18 herunder eksempler, forklaring, dialog og mulighed for at stille spørgsmål om reglerne.
 
Målgruppe
Alle, der i det daglige beskæftiger sig med nybyggeri, tilbygning, energirenovering m.v.
 
Underviser
Seniorprojektleder Jens Chr. Sørensen fra Teknologisk Institut 
 
Hvor og hvornår
Aarhus tirsdag den 4. juni  2019 kl. 9:00 - 15:00 hos JORTON, Robert Fultons Vej 16, 8200 Aarhus N
 
Pris
Deltagelse er gratis. Kurset er for alle medlemmer.
Ved manglende afbud opkræves kr. 1000,00.
 
Tilmeldingsfrist
Senest den 21. maj 2019. Læs mere og tilmeld dig her

Kursus i entrepriseretlig opdatering på AB 18

Halvdagskurset giver en entrepriseretlig opdatering på AB 18 herunder ændringsarbejder, de nye formularer der skal anvendes, de nye procesregler fra Voldgiftnævnet vedrørende tvisteløsning samt en gennemgang af den seneste voldgiftspraksis.

Hvor og hvornår:
Aarhus:   Den 1. april 2019 kl. 13:00 - 16:00
GlostrupDen 15. maj 2019 kl. 13:00 - 16:00
Kolding:   Den 21. maj 2019 kl. 13:00 - 16:00

Målgruppe: Alle der i det daglige beskæftiger sig med entrepriseretlige problemstillinger.

Pris: Deltagelse er gratis. Ved manglende afbud opkræves kr. 1000,-

Tilmeldingsfrist: En uge før de respektive kurser afholdes. Læs mere og tilmeld dig her

Personalejura for praktikere

Kurset Personalejura for praktikere giver deltagerne indsigt i og kendskab til blandt andet arbejds- og ansættelsesret, hovedaftalen og overenskomster, lokalaftaler, virksomhedsnævn og personalepolitik, sygdomsbegrundet fravær, opsigelser og fratrædelser.

Målgruppe
Kurset henvender sig til jer, der i det daglige administrerer overenskomster og ansættelser på virksomhederne.

Formål
Formålet med kurset er at give deltagerne et grundlæggende overblik over de forskellige elementer, i form af blandt andet love, EU-regler, overenskomster og retspraksis, der har indflydelse på arbejds- og ansættelsesret. 

Tid og sted
Den 6. - 7. november 2019. 
First Hotel Grand Odense.

Undervisere
Konsulent Lykke Pedersen, Kooperationen
Konsulent Sanne Aakermann Østrup, Kooperationen. Læs mere og tilmeld dig her

Dom nummer tre i MgO sagen

Da man begyndte at anvende MgO-vindspærreplader i ydervæggene, var det med en tro på et nyt produkt, der var både billigere og bedre end de andre alternativer. Uheldigvis viste det sig, at pladerne var absolut uanvendelige til formålet. 
 
Diskussionen indtil nu er gået på, hvem der må bære ansvaret for brugen af pladerne og påtage sig de ikke ubetydelige omkostninger, en udskiftning må medføre, idet der er tale om mangler for flere milliarder kroner.
 
Indtil nu er der afsagt tre domme i Voldgiftsretten. Kendelse nummer tre er i tråd med de forudgående to kendelser og giver endnu en gang en afklaring i forhold til den omfattende brug af MgO-plader, og hvem der skal bære ansvaret. Læs hele nyheden her

To kuverter - ændring af udbudsloven

Den 26. februar 2019 vedtog Folketinget en ændring af udbudsloven. Baggrunden for ændringen er, at man vil øge gennemsigtigheden ved evalueringen af EU-udbud. Ændringen indebærer, at kravene til udbudsmaterialets beskrivelse af evalueringsmetoden øges, samt at to-kuvert-systemet indføres.
 
To-kuvert-system betyder, at udbyder skal vurdere de kvalitative parametre uden at være bekendt med prisen på de enkelte tilbud. Ifølge lovforslaget er to-kuvert-systemet indført for at sikre en mere uafhængig vurdering af kvalitet i forbindelse med bygge-og anlægsprojekter, som udbydes efter evalueringskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Læs mere her

Ny AB18 Guide

AB18-Guiden er et gratis opslagsværk, der gør det nemt at navigere og søge i de nye AB-regler samt at sammenholde de nye med de gamle regler. Guiden er udarbejdet af Kammeradvokaten, og den findes både som app og i en desktopversion til computerskærm.
 
AB18-Guiden indeholder alle AB-reglerne i en overskuelig form:

  • AB18 og Forenklet AB18, der afløser AB92. 
  • ABR18 og Forenklet ABR18, der afløser ABR89. 
  • ABT18, der afløser ABT 93. 
  • Appendikser om projektudvikling, projektoptimering, driftskrav og incitamenter.
Du finder også en nem søgefunktion, der giver mulighed for at søge på alle ord i alle AB-reglerne, samt en paragrafnøgle, der gør det muligt at sammenholde paragraffer i de nye AB-regler med de gamle AB-regler og omvendt Link til opslagsværket

Byggeomkostningsindeks for boliger 4. kvt. 2018

Støt stigende byggeomkostninger
Omkostningerne ved at bygge en bolig har generelt været støt stigende henover det seneste årti, og 2018 var ingen undtagelse. Det var således 2,1 pct. dyrere at opføre et hjem i fjerde kvartal 2018, sammenlignet med samme tidspunkt året før. Det skyldes en stigning i omkostningerne til både materialer og arbejdskraft i løbet af 2018. Set henover kvartalerne har der været en støt stigning i materialepriserne på mellem 0,1 pct. og 0,9 pct., mens sommermånedernes relativt kraftige stigning i arbejdsomkostningerne i efteråret blev erstattet af et fald på 1,1 pct.
En stigning igen i fjerde kvartal betyder dog, at arbejdsomkostningerne samlet set er steget med 2,2 pct. siden fjerde kvartal 2017. Læs mere her

Få sidste nyt – med det samme 

Følger du kooperationen på de sociale medier?
Her opdaterer vi dagligt med seneste nyt fra den kooperative og socialøkonomiske verden. Du vil derfor kunne finde interessante nyheder om alt fra fællesskabsbaseret iværksætteri over bæredygtig og ansvarlig virksomhedsdrift til borgerdrevet udvikling af lokalområder. 

Følg Kooperationen på LinkedIn
Følg Kooperationen på facebook
Følg Kooperationen på Instagram

Du er også velkommen til at tilmelde dig vores tematiske grupper: 

Socialøkonomisk netværk på LinkedIn
Nationalt netværk for interesserede i socialøkonomi med godt 1100 deltagere. 

Kooperationens iværksætternetværk på facebook
Netværk for sociale og kooperative iværksættere. I tillæg til dialogen online arrangerer vi netværksmøder fire gange om året.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2.

1651 København V

T. 33 55 77 30
E. kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp