Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Et medlem fylder 100 år

Den 10. maj kunne vores medlem tømrervirksomheden Hustømrerne A/S fejre intet mindre end 100 års jubilæum. Virksomheden blev skabt i 1919  af aarhusianske tømrere, som slog sig sammen og lavede et A/S – som et kooperativ - for at sikre sig arbejde i en tid med stor arbejdsløshed. Her kom de kooperative værdier om lighed, ansvarlighed og solidaritet stærkt til udtryk, og det er værdier, der stadig er i Hustømrerne i dag.
 
Hustømrerne A/S har 3 afdelinger i Jylland og over 200 medarbejdere. De udfører tømrer-, snedker- og glasarbejde for erhvervslivet og det offentlige. I Forbindelse med jubilæet har Hustømrerne også fået et nyt logo. Kooperationen ønsker tillykke med jubilæet.

Fællesskabsøkonomier i landdistrikterne

Kooperationen og Samsø Energiakademi inviterer til workshop torsdag den 23. maj 2019 kl. 17:00 - 19:30, på Samsø Energiakademi, Strandengen 1, 8305 Samsø.

Vi står overfor et generationsskifte, både med hensyn til teknologierne og aktivisterne, men også i forhold til nye udfordringer i økonomi og organisering. Samsøs geografi gør det måske nemmere at samle folk omkring gode ideer og beslutsomheden er stor, men med stadig større centrale spillere indenfor energisektoren er vi udfordret udefra. Fællesskabet skal genfortælles i denne sammenhæng, og Samsø har en stærk tro på fællesskabets styrke. 

Læs mere om workshoppen og tilmeld dig her.

Millionpulje til den digitale omstilling

Nu kan små og mellemstore virksomheder søge om tilskud på 100.000 kr. til private rådgivningsforløb om enten digital omstilling eller e-handel.

Puljen er på i alt 24,6 mio. kr., hvoraf 12,7 mio. kr. er øremærket til privat rådgivning om digital omstilling eller automatisering og 11,9 mio. kr. er øremærket til privat rådgivning om e-handel. Puljen udmøntes først-til-mølle og lukker igen den 10. juni 2019, medmindre puljen er opbrugt forinden.

Indholdet i rådgivningsforløbene kan fx være afklaring af digitale muligheder, udvikling af business cases og implementering af nye teknologier og e-handelsløsninger. Læs mere og søg puljen på smvdigital.dk

Undersøgelse om socialøkonomiske virksomheder fejler og forvirrer

Ny rapport fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering belyser brugen af registrerede socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen. Desværre er rapporten præget af fejl. Og den giver en misvisende og unuanceret fremstilling af det socialøkonomiske felt. Læs mere her

Kursus i beskatning af personalegoder m.v.

Den 1. juli 2018 blev SKAT erstattet af 7 nye specialiserede skattestyrelser med hver sit kerneområde. En af begrundelserne for at bryde det gamle SKAT op i styrelser var blandt andet for at øge kontrolmulighederne. 

Arbejdsgiverne kan derfor forvente at se frem til flere kontrolbesøg fra styrelserne, og som arbejdsgiver er det utrolig vigtigt, at ens økonomimedarbejder har viden og indsigt om moms og skat. Det betyder også, at man som virksomhed og arbejdsgiver fremover bør være ekstra opmærksom på den generelle skatte- og momsmæssige håndtering af blandt andet løn og personalegoder.

Målgruppe
Kurset er målrettet medarbejdere i bogholderi og økonomiafdelingen.

Undervisere
Daniel Strandbech og John Linnemann, Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Tid og sted
Den 28. maj 2019 kl. 12:30 – 16:00 (Der serveres sandwich fra kl 12:00)
JORTON, Korsvej 13, 6000 Kolding

Pris
Deltagelse er gratis for Kooperationens medlemmer. Ved manglende afbud opkræves kr. 1.000,- 
 
Tilmeldingsfrist
Den 21. maj 2019. Læs mere og tilmeld dig nu

Kursus - Personalejura for praktikere

Kurset Personalejura for praktikere giver deltagerne indsigt i og kendskab til blandt andet arbejds- og ansættelsesret, hovedaftalen og overenskomster, lokalaftaler, virksomhedsnævn og personalepolitik, sygdomsbegrundet fravær, opsigelser og fratrædelser.

Målgruppe
Kurset henvender sig til jer, der i det daglige administrerer overenskomster og ansættelser på virksomhederne.

Formål
Formålet med kurset er at give deltagerne et grundlæggende overblik over de forskellige elementer, i form af blandt andet love, EU-regler, overenskomster og retspraksis, der har indflydelse på arbejds- og ansættelsesret. 

Tid og sted
Den 6. - 7. november 2019. First Hotel Grand Odense.

Undervisere
Konsulent Lykke Pedersen og Konsulent Sanne Aakermann Østrup, Kooperationen.

Tilmeldingsfrist
Senest den 5. september 2019. Læs mere og tilmeld dig her

Kursus - BR18 - de nye krav i bygningsreglementet

Indhold
Heldagskurset vil give dig en opdatering om de ændringer og skærpelser, der er sket fra BR15 til BR18 herunder eksempler, forklaring, dialog og mulighed for at stille spørgsmål om reglerne.
 
Målgruppe
Alle, der i det daglige beskæftiger sig med nybyggeri, tilbygning, energirenovering m.v.
 
Underviser
Seniorprojektleder Jens Chr. Sørensen fra Teknologisk Institut 
 
Hvor og hvornår
Aarhus tirsdag den 4. juni  2019 kl. 9:00 - 15:00 hos JORTON, Robert Fultons Vej 16, 8200 Aarhus N
 
Pris
Deltagelse er gratis. Kurset er for alle medlemmer.
Ved manglende afbud opkræves kr. 1000,-
 
Tilmeldingsfrist
Senest den 21. maj 2019. Læs mere og tilmeld dig her

Kursus i entrepriseretlig opdatering på AB 18

Halvdagskurset giver en entrepriseretlig opdatering på AB 18 herunder ændringsarbejder, de nye formularer der skal anvendes, de nye procesregler fra Voldgiftnævnet vedrørende tvisteløsning samt en gennemgang af den seneste voldgiftspraksis.

Hvor og hvornår
JORTON, Korsvej 13, 6000 Kolding. Den 21. maj 2019 kl. 13:00 - 16:00

Målgruppe
Alle der i det daglige beskæftiger sig med entrepriseretlige problemstillinger.

Pris
Deltagelse er gratis. Ved manglende afbud opkræves kr. 1000,-

Tilmeldingsfrist
Senest den 20. maj. Læs mere og tilmeld dig her

Endnu en MgO dom

En entreprenør, der i sommeren 2014 besluttede at anvende MgO-plader, kan ikke drages til ansvar for de skader, som pladerne har forårsaget. Det vurderer Voldgiftsnævnet i en ny kendelse, der er den tredje kendelse til dato om MgO pladerne.

Baggrunden for at entreprenøren fritages for ansvar er, at beslutningen om at vælge MgO-pladerne blev taget, efter fagbladet Byg-ERFA i december 2013 beskrev pladerne som en mulig løsning som vindspærreplader. Læs mere her

Byggevirksomheden 1. kvartal 2019

Byggebeskæftigelsen steg i første kvartal. 
Byggebeskæftigelsen var på 176.200 personer i første kvartal 2019 mod 173.800 i fjerde kvartal 2018, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Dermed fortsætter byggebeskæftigelsen den stigende trend, der startede i 2013. Læs mere her

Få sidste nyt – med det samme 

Følger du kooperationen på de sociale medier?
Her opdaterer vi dagligt med seneste nyt fra den kooperative og socialøkonomiske verden. Du vil derfor kunne finde interessante nyheder om alt fra fællesskabsbaseret iværksætteri over bæredygtig og ansvarlig virksomhedsdrift til borgerdrevet udvikling af lokalområder. 

Følg Kooperationen på LinkedIn
Følg Kooperationen på facebook
Følg Kooperationen på Instagram

Du er også velkommen til at tilmelde dig vores tematiske grupper: 

Socialøkonomisk netværk på LinkedIn
Nationalt netværk for interesserede i socialøkonomi med godt 1100 deltagere. 

Kooperationens iværksætternetværk på facebook
Netværk for sociale og kooperative iværksættere. I tillæg til dialogen online arrangerer vi netværksmøder fire gange om året.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2.

1651 København V

T. 33 55 77 30
E. kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp