Klik hier als de nieuwsbrief niet opent

 

Nieuwsbrief november 2019

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

> Adriaan Klippel 

Dit regeltje roept waarschijnlijk herinneringen op aan lang geleden. Ooit, toen je nog klein was en dit als spelletje tot vervelens toe speelde. Hoe vaak eindigde het niet in een stevig meningsverschil over de afgesproken voorwaarden wat wel en niet bij een kleur of voorwerp hoorde?
Het maakt duidelijk dat zien, niet enkel iets visueels is. Zien gaat juist ook over doorzien; over inzichten en vergezichten. Hoe actueel in het onderwijs! Hoe vaak hoor je daar immers niet de uitroep 'Ja, als je het zo bekijkt!'?  Het benadrukt in zo'n situatie dat veel in het leven afhangt van hoe je er naar kijkt en hoe je iets interpreteert. Het maakt onderwijs spannend op een manier die functioneel is. Het kan je bevestigen in je scherpzinnigheid, maar maakt je ook nederig. Want soms zie je zelf echt niet, wat een ander wel ziet. 
Twitter
Website
In dit nummer 

Actueel_1
Actueel_2 

 

Conferentie Christelijke Filosofie over Duurzaamheid
Weetwatjegelooft.nl Studiedagen
Samen studeren in Kampen
Project in klas 2 Groepsvormende lessen
Shakespeare op het VWO
Onderwijs en zielzorg 

VMBO in actie in Roemenië  
The Bible Project, Comenis, cultuur en burgerschap 
Save the date en meer

Veel inspiratie en leesplezier!  

Actueel | Conferentie Christelijke Filosofie 

 

Op 25 januari 2020 wordt de jaarlijkse Christelijke Filosofie Conferentie gehouden. Dit jaar is het thema Duurzaamheid. De klimaatproblematiek wordt omgeven door levensgrote dilemma’s. Aan de ene kant worden we steeds meer geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Aan de andere kant lijkt het draagvlak voor klimaatbeleid af te nemen. Wat valt er vanuit christelijk-filosofisch perspectief te zeggen over de klimaatcrisis en duurzaamheid? Deze vraag staat centraal tijdens het programma. De hoofdlezing zal worden gegeven door prof. dr. Maarten Verkerk en prof. dr. Jan Hoogland,  zal een co-referaat houden over dezelfde thematiek. Met een workshop speciaal voor leerlingen! Nodig hen uit door middel van bijgaande brief. Een mooie gelegenheid voor leerlingen om kennis te maken met Christelijke Filosofie.  Meer info en aanmelden.

Actueel | Weetwatjegelooft.nl Studiedagen

 

Weetwatjegelooft.nl heeft een boeiend aanbod van cursussen. Een die in het oog springt, is de studiedag 29 november a.s. Het actuele vraagstuk over de verhouding tussen christelijk geloof en evolutie staat centraal. De studiedag staat in het teken van het verschijnen van de bundel 'En God zag dat het goed was'. Andries Knevel zal als dagvoorzitter in gesprek gaan met o.a. prof. M.J. Paul, dr. R. Peels, dr. A. Huijgen en prof. G. van den Brink. Zoals van Weetwatjegelooft gewend, belooft het een prachtige, inhoudsvolle dag te worden. Lees meer of meld je direct aan.  

Lesidee | Samen studeren in Kampen
> Jan Bollemaat | Greijdanus

Leerlingen van Pieter Zandt die het vak Religie, Mens en Samenleving hebben gekozen en leerlingen van Greijdanus die het vak Mens en Religie hebben, komen al vier jaar samen studeren in Kampen op de Theologische Universiteit. Een boeiend, inspirerend en uitdagend concept.
De laatste vier jaar volgen de leerlingen, na de gewone lesdag, vanaf 16.00 uur colleges, die speciaal voor hen zijn samengesteld. Weetwatjegelooft.nl organiseert het geheel. De leerlingen luisteren naar de colleges en denken erover door in groepjes die bestaan uit leerlingen van beide scholen. Lees meer
 

Lesidee |  Shakespeare op het VWO
> A.J. Verrips | Gomarus 

De Gomarus heeft twee  locaties: een locatie in Gorinchem en een in Zaltbommel. Het verschil in het aantal leerlingen zorgt ook voor het verschil in aanbod voor extra uitdaging. In Gorinchem is er ruimte om naast een gewone vwo klas een vwo klas te maken waar een S aan toegevoegd is. Die S staat voor Shakespeare onderwijs. Elk jaar verdiepen we ons weer iets meer in de leefwereld van de meerbegaafde leerling door scholing. Door de jaren heen is een team docenten ontstaan dat goed in staat is om zowel binnen de projecten als in de gewone lessen oog te hebben voor deze leerlingen. Lees het hele artikel

Lesidee |  Groepsvormende lessen
> Jan Ariesen | Ichthus College

Op het Ichthus College willen we goed onderwijs verzorgen in een veilig klimaat. Het pedagogisch klimaat en het groepsproces bij leerlingen blijft aandacht vragen van docenten en ander personeel. Na de brugklas worden door de dakpanklassen de leerlingen opnieuw ingedeeld en ontstaan er in klas 2 nieuwe groepen. Dit cursusjaar zijn we in alle 2e klassen gestart met een preventieve cursus, gegeven door Grol weerbaarheid, die de gezamenlijkheid en het pro-sociale gedrag van leerlingen willen vergroten. Positieve manieren van samenwerking zijn cruciaal in dit proces. Lees meer 

Verdieping | Onderwijs en zielzorg 
> André van Elst | Pieter Zandt

De titel die hierboven staat, doet op het eerste gezicht wellicht vreemd aan. Onderwijs is immers gericht op het aanleren van kennis en vaardigheden, zoals de inmiddels klassiek geworden formulering luidt. Zielzorg is niet bepaald een concept dat binnen dat raamwerk lijkt te passen. Een predikant of een geestelijk verzorger zou daar meer affiniteit mee moeten hebben dan de docent die jongeren opleidt tot een plaats in de samenleving. Toch is deze combinatie bij mij boven gekomen toen ik me met een aantal collegae bezig hield met de publicatie van prof. Renée van Riessen over de ziel. Lees het hele artikel.

Internationaal | VMBO in actie in Roemenië 
> Mariska Roos | CSG Prins Maurits

Afgelopen september zijn we met een gemixte groep leerlingen vanuit CSG Prins Maurits afgereisd naar Roemenië. Het doel van de reis was, internationale ervaring opdoen voor zowel de VMBO als HAVO leerlingen. Daarnaast stonden dienstbaarheid en samenwerken centraal.
Dienstbaar zijn in de vorm van: handen uit de mouwen steken voor de medemens in Roemenië. Activiteiten die we op dit gebied hebben ondernomen, zijn het bezoeken van een verzorgingstehuis en sloopwerkzaamheden ten dienste van de lokale kerk. Lees verder!

Uit de lespraktijk

 

Lesmateriaal 75 jaar bevrijding
Op de site van VO-content is veel lesmateriaal te vinden rond 75 jaar bevrijding. Verschillende thema's zijn ook uit het oogpunt van vorming zinvol om aan de orde te stellen. Denk aan de themalessen rond "keuzes maken en dilemma's". Als achtergrond bij dit thema is het onlangs verschenen boek "De geheugenlozen" van Géraldine Schwarz een aanrader. Centraal in dit boek staat de vraag naar de "mitlaüfer". In hoeverre ben je schuldig als je meegaat met de massa? Welke keuze's kan je maken? 

Mediawijsheid
Vloggers, media-mijders, Insta-fanaten: ze zitten allemaal in jouw klas. En allemaal hebben ze een gezonde portie mediawijsheid nodig. Want hoe voorkom je identiteitsfraude, welke informatie weet Google van jou en wat zijn cookies? Ontdek de mediawijsheid van je klas tijdens de jaarlijkse Mediawijsheidschallenge voor brugklassers. Klik hier voor meer informatie!

Comenius en burgerschap
"A school should be a workshop of humanity......". In een kort filmpje wordt het gedachtegoed van Comenius uitgelegd. De mens als Imago Dei tegen de achtergrond van de verschrikkingen van de holocaust. "How could we do it?". In 2020 wordt overal in Tsjechië zijn sterfdag herdacht, 350 jaar geleden.  Een geschikt thema voor een (internationaal) project rond burgerschap!

Nieuwe lessen van The Bible project
In de serie The Bible project is een nieuw filmpje verschenen met het thema "generosity" en een filmpje dat uitlegt wat de plaats van de Evangeliën is in relatie tot het oude Testament. Bruikbaar voor lessen Engels, Godsdienst of Filosofie. 

Lidmaatschap Weetwatjegelooft.nl
Weetwatjegelooft.nl groeit gestaag door en breidt ook het dienstenpakket uit. Ondertussen staan er meer dan 250 video's, gastlessen etc. digitaal tot uw beschikking. Helemaal gratis! Aanmelden is eenvoudig. Met een standaardaccount krijg je vrijwel altijd 5% korting op studiedagen en met een studentaccount zelfs 50%. Aanbevolen! 

Nadenken over verschillen tussen culturen
Op alle scholen worden internationale activiteiten georganiseerd. Steeds vaker krijgen deze activiteiten het karakter van een uitwisseling of een ontmoeting met leerlingen van andere culturen. Aan ons als docenten de taak om daar met leerlingen op te reflecteren. Leslie Johnson (ASCI) heeft een nieuw blog gepubliceerd over culturele verschillen. Ze benadrukt het belang van bescheidenheid en de bereidheid om te willen leren van de ander. In een tweede blog gaat ze in op verschillen tussen een cultuur van individualisme en een cultuur van collectivisme.  

Vak                       Informatie
Alle                       Twee blogs over cultuurverschillen in het kader van uitwisseling
Alle                       Weetwatjegelooft.nl over actuele thema's en (gratis) lidmaatschap
Alle                       Filmpje over Comenius en burgerschap 
En, Gd, Fi             The Bible Project.
Gs                         Mooi lesmateriaal over 75 jaar bevrijding.

Agenda 


November

29 Weetwatjegelooft.nl Studiedag Christelijk geloof en evolutie. meer info.


December

2 Weetwatjegelooft.nl start online cursus over Schepping en evolutie meer info.


Januari

25 Christelijke Filosofie Conferentie over het thema Duurzaamheid.  meer info.  


Save the date!

4 tm 6 maart Eccen Conferentie "Position of Christian schools in modern society". Meer info 
19 maart 2020 Symposium Hoogbegaafdheid op het Van Lodenstein, Barneveld
12 juni 2020 Bijeenkomst I&K-managers met dr. Rik Peels. Thema: "Overtuigen of indoctrineren: bijzonder onderwijs in opspraak".   

Voor alle data geldt: Deo Volente
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
Ik wil naar de I&K-website
Marktmeesters I&K
Marja Van de Lagemaat - Maaskant
&
Adriaan Klippel
Mailen? marktmeester@ienknetwerk.nl 
Bezoekadres
Vondellaan 4
3906 AE Veenendaal
gegevens aanpassen of afmelden voor nieuwsbrief

Email Marketing Powered by Mailchimp