Copy
Nieuwsbrief NR 30 Breedband Beemster 19 november 2017
View this email in your browser

Breedband Beemster Nieuwsbrief  NR 30
Aannemer is (voorlopig) gekozen
Na een uitgebreid selectietraject hebben wij, onder voorwaarden, een aannemer gekozen die ons netwerk mag gaan aanleggen. Het betreft BAM Infra Telecom. In het selectietraject is BAM opgevallen door de professionele offerte, een pro-actieve houding en hun ervaring met de aanleg van glasvezel voor burgerinitiatieven en in buitengebieden.
 
De selectie van de aannemer houdt niet in dat de aanleg al definitief is. Pas als de financiering rond is, kunnen wij de aannemer definitief contracteren.
 
Ruud van ’t Hek (directeur gebr. Van 't Hek bv) heeft aangeboden ons te ondersteunen in deze contracteringsfase. Ruud brengt daarbij zijn specifieke kennis van de aannemersbranche in.

Status financiering
In de vorige nieuwsbrief (mei 2017 = nr 29) stond al dat de Provincie N-H burgerinitiatieven wil ondersteunen door financieel garant te staan voor het buitengebied. Inmiddels heeft de Provincie N-H in richtlijnen aangegeven waar wij aan moeten voldoen om in aanmerking te komen voor die garantstelling. Daartoe is inmiddels een business plan geschreven, is het financiële model met diverse groei scenario’s uitgebreid en worden zeer positieve gesprekken met commerciële banken gevoerd voor de financiering van de dorpskernen.
 
Afgelopen september hebben wij onze aanvraag bij de Provincie N-H ingediend. Komende maand wordt deze aanvraag met ondersteuning van externe adviseurs van de Provincie N-H (Glasvezelgemeente en Dialogic) waar nodig aangepast. Eind maart 2018 gaat Gedeputeerde Staten van Provincie N-H het besluit nemen of aan ons een garantstelling wordt verleend.
 
Door een gespecialiseerde taxateur is ons (komende) netwerk op papier getaxeerd. De conclusie uit dit rapport is dat bij oplevering van het netwerk de waarde van het netwerk hoger is dan de aangetrokken financiering. Dit is een van de belangrijkste voorwaarden voor ophalen van financiering!
 
Kortom, na weken schrijfwerk en overleg begint er nu wat zichtbaars te gebeuren!
 
Waarom hoort u weinig van Breedband Beemster?
Door ons team wordt eigenlijk dagelijks gewerkt om het initiatief van de grond te krijgen. De processen waar wij van afhankelijk zijn bij externe partijen (Provincie N-H, Waterschap HHNK en de gemeente Beemster) verlopen langzaam. Elke partij heeft zijn eigen belangen, politiek en interne regels waar zij zich aan moeten houden.
 
Steeds zijn wij bezig om “verder te komen” met deze externe partijen en om ons project goed voorbereid te hebben voor de volgende stappen…..
 
Komende tijd wordt spannend.
Wij zullen regelmatig via Facebook en Twitter berichten plaatsen. Hou dit in de gaten!
 
Persoonlijke noot van Frank
In juli heb ik voor mijn werk deelgenomen aan het Microsoft Inspire congres in Amerika. Dit enorme indrukwekkende congres (met 17.000 man) geeft een blik op de toekomst wat er gaat veranderen. Wat mij opvalt, is dat het niet meer gaat om IT producten alleen. Het gaat over de enorme technische veranderingen die we nu al ondergaan en waar we in overtreffende trap nog mee te maken gaan krijgen. Die veranderingen gaan zo verschrikkelijk snel dat onze zekerheden van nu, geen zekerheden meer zijn voor de toekomst. Ter plaatse heb ik van de diensten van Uber gebruik gemaakt. Uber heeft de hele taxiwereld op zijn kop gezet. Een taxiwereld die al tientallen jaren op dezelfde wijze werkte. Uber heeft nu een veel meer op de klant gerichte dienst gemaakt. Nu ik deze dienst heb ervaren, snap ik de angst van de traditionele taxibedrijven heel goed. Maar….stilstaan is achteruit gaan!
 
AirBNB is een ander initiatief dat ook in ons land voor grote veranderingen heeft gezorgd op het vlak van het verhuur van onroerend goed. Het biedt particulieren de mogelijkheid om op eenvoudige wijze hun huis (tijdelijk) te verhuren. Voor de hotels een bedreiging dat hen dwingt om te innoveren en concepten te bedenken waardoor klanten toch blijven komen.
 
Ik wil twee uitspraken met jullie delen die in een zeer indrukwekkende presentatie werden gedaan door Brad Smith, President and Chief Legal Officer Microsoft:
  • Van de huidige studenten krijgt 65% straks een baan die nu nog niet bestaat! 
  • De industrie en de wereldleiders dienen zich te verenigen om het internet te verdedigen tegen aanvallen die de veiligheid en continuïteit ondermijnen.
De snelheid van veranderen is dermate groot dat het nog moeilijk is om alles te volgen en je voor te bereiden op de toekomst.
 
In dit congres kreeg ik nogmaals de bevestiging hoe belangrijk het is dat wij ook in Beemster er voor zorgen dat wij aangesloten blijven. Goed internet is daarvoor een voorwaarde! Het bestuur van zowel de stichting als de coöperatie spant zich maximaal in om dit te realiseren!
 
Frank van Boven
Coöperatie Breedband Beemster ua
 
 Deze nieuwsbrief heeft  geen vaste verschijningsfrequentie. Wij zullen een nieuwsbrief sturen zodra we concreet nieuws hebben.
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2017 Breedband Beemster, All rights reserved.
U heeft zich ingeschreven via de website of via ons team dat bij u aan de deur is geweest.

Contact:
Breedband Beemster
Zuiderweg 60
1461 GK Zuidoostbeemster
info@breedbandbeemster.net 

uitschrijven    verander uw voorkeuren