Copy
Externe Dienstverlening is een onderdeel van Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra (SSOE)

NWSBRF 13 11/2019

Wij ondersteunen en begeleiden leerlingen en bieden advies en professionalisering aan leerkrachten, docenten, intern begeleiders, mentoren, zorgcoördinatoren, schoolteams, directies en schoolbesturen. Onze aandachtsgebieden zijn: leerachterstand, gedragsproblematiek, communicatie, autisme en onderwijs, lichamelijke en motorische beperkingen. 


Sherborne samenspel

Sherborne Samenspel is een "doe"-methode, die we binnen het onderwijs kunnen inzetten om het ruimtelijk inzicht van kinderen te vergroten. Het kind doet op speelse wijze diverse leerervaringen op met zijn lijf. Het toenemende lichaamsbesef blijkt direct gevolgen te hebben voor de wijze waarop het kind zich beweegt. Ook brengt het een positieve verandering teweeg in het gedrag, de emoties en de manier waarop het kind relaties aangaat. 

Het kind krijgt door de Sherborne methode, die “lijfgericht” en non-verbaal is, de gelegenheid eigen kracht te ontwikkelen en te durven inzetten. Wij bieden als Externe Dienstverlening diverse mogelijkheden tot ondersteuning van het eigen worden van deze methode. 
 


Training Numicon Brede Basis voor peuters en kleuters

Jonge kinderen, peuters en kleuters, op weg helpen naar een goede rekenwiskundige basis is van groot belang om tot een zo groot mogelijke rekenvaardigheid te kunnen komen. Onderzoek wijst uit dat Numicon de prestaties van kinderen op alle rekenwiskundige onderdelen verhoogt. 

Met de methode Numicon Brede Basis heb je een methode/bronnenboek tot je beschikking die je daarbij goed kan helpen. 

Numicon streeft ernaar dat kinderen plezier hebben in rekenen en dat kinderen zich competent voelen. Numicon helpt om de complexiteit van abstracte getallen te begrijpen en stimuleert het zelfvertrouwen. Door de combinatie van rekenwiskundig communiceren (handelen, verbeelden en praten), het onderzoeken van relaties tussen dingen en door generaliseren, krijgen kinderen ondersteuning om hun ervaringen te structureren: een belangrijke vaardigheid voor zowel hun rekenwiskundige als hun algemene ontwikkeling.

Tijdens de training leggen we heel praktisch de methode uit zodat je meteen aan de slag kunt in je groep. De trainingen vinden in Helmond en Zwolle plaats. We kunnen ook een training op locatie aanbieden.

Trainingen Numicon de komende periode
- 27 november 2019: Numicon Brede Basis (Helmond)
- 11 december 2019: Verder met Numicon (Helmond)
- 22 januari 2020: Numicon i.c.m. Kijk!
- 29 januari 2020: Verder met Numicon (Zwolle)
- 05 februari 2020: Numicon Brede Basis (Zwolle)
- 19 februari 2020: Kennismaken met Numicon (Helmond)

Nieuw magazine SSOE:

Passend Onderwijs werkt!

Met trots presenteren wij ons nieuwe magazine! Er staan vele inspirerende verhalen uit onze dagelijkse praktijk in. Ouders, leerlingen, leerkrachten, onze specialisten en externe betrokkenen komen aan het woord. De gemene deler in deze verhalen zijn de professionals die de handen ineenslaan om een leerling te kunnen bieden wat hij of zij nodig heeft.

We wensen iedereen veel leesplezier! Klik hier of op de afbeelding om het magazine op uw device te kunnen lezen!
 
 

Een goed en gratis aanbod voor onderwijsprofessionals

Vanaf 29 oktober 2019 kunnen alle leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs een jaar lang gratis toegang krijgen tot meer dan een miljoen wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek. Aanleiding voor deze pilot is de roep vanuit het onderwijsveld om vrije toegang tot wetenschappelijke publicaties over onderwijsonderzoek. Ruim 1 miljoen artikelen zijn vrij toegankelijk na aanmelding. Dit aanbod loopt tot en met oktober 2020.

Deelname aan de pilot is mogelijk voor alle geïnteresseerden die werkzaam zijn op een school in het po, vo of mbo. Leraren en andere onderwijsprofessionals kunnen zich voor deze pilot aanmelden via www.voordeleraar.nl.

Bron: PORaad

Aankomende activiteiten vanuit het Autisme Steunpunt

Medio december verschijnt de nieuwsbrief van het Autisme Steunpunt. Om te voorkomen dat belangstellenden de data van activiteiten die binnenkort plaatsvinden missen, hieronder een overzicht.
 
02-12: Lezing Autisme en prikkelverwerking
14-01: Blended learning cursus 'met autisme in het vo'
14-01: Workshop ABC-circuit
15-01: Blended learning cursus 'met autisme in het po'

Kijk voor het volledige overzicht in de agenda op de website. Al deze geplande activiteiten kunnen we ook incompany en op maat verzorgen.
Op onze website kunt u zien welke ondersteuning wij nog meer bieden.

Inschrijven voor de nieuwsbrief van het Autisme Steunpunt kan ook via deze website. 
 
Heb je een vraag of wil je reageren?
Dat kan snel en gemakkelijk via het digitaal loket.

(www.externedienstverlening.nl)
Externe Dienstverlening
Venetiëstraat 43
5632 RM Eindhoven 
088 214 01 00 
info@externedienstverlening.nl
Delen
Delen
Doorsturen
Uitschrijven voor deze nieuwsbrief