Copy


De Externe Dienstverlening en het Autisme Steunpunt zijn onderdeel van Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra (SSOE)

NWSBRF 14 03/2020

Wij ondersteunen en begeleiden leerlingen en bieden advies en professionalisering aan leerkrachten, docenten, intern begeleiders, mentoren, zorgcoördinatoren, schoolteams, directies en schoolbesturen. Onze aandachtsgebieden zijn: leerachterstand, gedragsproblematiek, communicatie, autisme en onderwijs, lichamelijke en motorische beperkingen. 

Nieuwsbrief in verband met de coronamaatregelen

Het land is getroffen door het coronavirus. Vanaf deze week zijn alle scholen gesloten. We zien dat scholen leerlingen op afstand onderwijs bieden. Het is indrukwekkend om te zien hoe goed en snel scholen dat organiseren. In deze nieuwsbrief zie je voorbeelden van wat SSOE-scholen bedacht hebben. Ook wij als Externe Dienstverlening en het Autisme Steunpunt nemen onze rol hierin. Onze ambulant begeleiders onderhouden deze weken regelmatig contact met de leerlingen en professionals die door hen worden begeleid of gecoacht. Zij bieden hun begeleiding en advies telefonisch, per mail en digitaal. Indien persoonlijk contact nodig of wenselijk is, doen ze dat binnen de richtlijnen die de overheid stelt. 

Graag willen we alle informatie die we hebben over het coronavirus via deze nieuwsbrief delen. Dit is met name informatie voor kinderen met een beperking of een jonge ontwikkelingsleeftijd, gekoppeld aan voorbeelden van onze SSOE-scholen. Zo hopen we op afstand een bijdrage te leveren aan het goed begeleiden van leerlingen in deze bijzondere omstandigheden. Mocht er behoefte zijn aan advies of een luisterend oor, neem contact op met onze organisatie en onze medewerkers digitaal, per mail of telefoon. Laat weten als we iets voor jullie kunnen doen! We houden contact. 

Wij wensen iedereen succes in deze periode. Blijf gezond en zorg voor elkaar!

Team Externe Dienstverlening en Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant

Zo stel je je kind gerust

Voorbeelden van uitleg over het coronavirus voor kinderen
(met een beperking)

Bij veel organisaties wordt aandacht besteed aan uitleg over het coronavirus, vaak mooi gevisualiseerd met duidelijke stappenplannen. Wij geven enkele voorbeelden. Zodra we meer tips ontvangen, vullen we deze lijst aan. 

Lees meer

De Antoon van Dijkschool maakt het online visueel in woord, gebaar en pictogrammen

Uitleg geven over het coronavirus doe je het beste op het eigen communicatie-
niveau en in de eigen communicatievorm van leerlingen.
 

Zo geven leerkrachten op de Antoon van Dijkschool via de pictobrief en gebaren uitleg over het coronavirus. Dit is de wijze waarop de leerlingen het gewend zijn. De leerkrachten laten hiermee zoveel mogelijk de gewone schoolse structuur doorgaan.Ze verzorgen via Youtube filmpjes die hun leerlingen kunnen bekijken. De dagopening en instructie zijn zoals op school. In dit filmpje wordt ook uitleg gegeven over het virus op het niveau van de leerlingen.

Wat kun je doen als je niet naar school gaat?

MBS Eindhoven geeft tips
Hierbij enkele opties van activiteiten, opgesteld door leerkrachten van MBS Eindhoven, om te ondernemen met je kind(eren).

Sommige activiteiten zijn wellicht voor de hand liggend. Andere suggesties kunnen helpend zijn om de komende weken samen met je kind prettig door te komen.

De mogelijkheden kunnen helpen om een fijne sfeer te houden thuis. Juist het samenzijn kan ook iets moois bieden! Succes! 
 


Pictogrammen in de tijd van het coronavirus

Pictostudio heeft pictogrammen gemaakt die te maken hebben met de leefregels en hygiëne rondom het coronavirus. Deze zijn gratis te downloaden via hun website.

MBS Eindhoven werkt met dagschema’s. Voor veel kinderen gaat dat met pictogrammen. Nu de scholen dicht zijn, hebben ze meer/andere picto’s nodig in de thuissituatie. Daarom hebben de leerkrachten aan de ouders pictogrammen gestuurd die ze thuis kunnen gebruiken in dag- en weekschema’s voor kinderen. Ook hebben ze gezorgd voor een ‘nachtenteller’ tot 6 april, zodat kinderen kunnen zien hoeveel nachten ze nog moeten slapen tot ze (hopelijk) weer naar school kunnen gaan. 

Onderhoud op allerlei manieren contact met school

Voorbeelden van Mytylschool Eindhoven
Sebastiaan Marechal, directeur van Mytylschool Eindhoven, vertelt hoe zij binnen de school omgaan met de situatie.

'Ook voor onze school zag maandag 16 maart 2020 er ineens heel anders uit dan andere maandagen van een schoolweek; een lege school, geen leerlingen. Maar ook: docenten en assistenten die met de meest uiteenlopende ideeën op school kwamen om snel onderwijs op afstand te realiseren. 

In een dag tijd hebben we talloze manieren uitgewerkt om onze leerlingen te bereiken.'

Lees meer


Agenda: status geplande trainingen, cursussen en lezingen

Helaas moeten wij enkele activiteiten in onze agenda vanwege het coronavirus afgelasten of verzetten. 
  • 18 maart 2020: de activiteit van het Autisme Steunpunt samen met Ergon en bakkerij Houben in de Happinessweek is afgelast. 
  • 30 maart 2020: de avondlezing ‘Autisme en hechting’ verzorgd door het Autisme Steunpunt wordt naar een later moment verplaatst.
  • 1 april 2020: Het event ‘Positief Prikkelend’ is afgelast. Er moet nog worden bekeken of er dit jaar nog een andere alternatieve datum komt of dat we het in de Autismeweek 2021 doen. 
  • Mensen die in maart mee zouden doen aan een Numicontraining krijgen persoonlijk bericht en een alternatieve datum. 
Team Externe Dienstverlening en Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant

Heb je een vraag of wil je reageren?
Dat kan snel en gemakkelijk via het digitaal loket.

(www.externedienstverlening.nl)
Externe Dienstverlening
Venetiëstraat 43
5632 RM Eindhoven 
088 214 01 00 
info@externedienstverlening.nl
Delen
Delen
Doorsturen
Uitschrijven voor deze nieuwsbrief