Copy
Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant is een onderdeel van Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra

NWSBRF 15 04/2020

Mogelijkheden in coronatijd

Allereerst hopen we dat jij en je dierbaren gezond zijn. We wensen hen die ziek zijn of iemand verloren hebben heel veel sterkte toe. We leven in een bijzondere tijd, die door iedereen weer anders ervaren wordt. Iedereen probeert er het beste van te maken: leerlingen, leerkrachten, ouders. Er ontstaan mooie initiatieven en nieuwe inzichten. In deze nieuwsbrief leest u daar meer over.

Als Autisme Steunpunt zijn we nog steeds actief en blijven we ons inzetten voor het onderwijs:

  • We zijn online en telefonisch bereikbaar voor vragen van scholen en ouders. 
  • We laten onze scholingen en lezingen zoveel mogelijk doorgaan, maar dan online via Microsoft Teams, Skype, Webinars etc. 
  • We doen consultaties, beeldvorming, coaching, begeleidingen en overleggen ook zoveel mogelijk online, wat prima blijkt te werken. Het is op dit moment mogelijk een consultatie of beeldvorming aan te vragen. Wij nemen dan binnen 2 dagen contact op om af te stemmen op welke manier we aan de slag gaan.
  • De Autisme Belevings Circuits kunnen voorlopig helaas niet doorgaan zolang we niet in groepen kunnen werken. Maar dit pakken we weer op zodra het kan.

Via onze site vindt u allerlei tips voor ouders, leerkrachten en leerlingen in deze coronatijd.

Wij wensen iedereen het allerbeste. Pas op elkaar en blijf gezond!

Team Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant

Dé tijd om je in een persoon met autisme te verplaatsen?

Het is een vreemde en voor velen een nare tijd. Alles is even anders. Veel leerlingen met autisme hebben moeite met deze veranderingen, anderen ervaren dat deze tijd ook zijn voordelen heeft: 

  • Niet naar die overprikkelende school, waardoor je je volledig kunt focussen op de leerstof. 
  • Docenten die heel duidelijk lessen en opdrachten geven via de computer, waarmee je zelfstandig aan de slag kunt. 
  • Veel meer visualisaties, filmpjes en schema’s die het werk ondersteunen, in tegenstelling tot het vaak verbale aanbod op school. 
  • Niet steeds in de ‘sociale jungle’ vertoeven die school kan zijn, maar gerichte online contacten hebben met klasgenoten. 
  • Thuis zitten en toch lessen volgen.


Deze tijd biedt inzichten om over na te denken en we doen ervaringen op die we ook na deze tijd kunnen blijven gebruiken; bijvoorbeeld voor leerlingen die snel overprikkeld zijn op school of (gedeeltelijk) thuis zitten. 

  Lees meer

Welke lezingen wil je komend schooljaar bijwonen?

Dit schooljaar hebben we meerdere avondlezingen gegeven. Deze zijn goed bezocht en goed ontvangen.

Ook komend schooljaar willen we weer zes lezingen verzorgen. Deze lezingen zijn op maandagavonden en duren 1,5 uur. Zolang we niet in groepen mogen samenkomen, zullen we deze lezingen online aanbieden. 

Om te peilen voor welke lezingen interesse is, willen we je vragen om een korte enquête in te vullen. Het verplicht tot niets. Welke lezingen we in schooljaar 2020-2021 definitief gaan verzorgen, maken we bekend via de website en nieuwsbrief.

Via deze link kun je de enquête invullen. Bij voorbaat dank!

Passend Onderwijs voor leerlingen met autisme

Wij zijn trots op het artikel in Zorg Primair, gechreven door onze collega Dana van den Dungen. Zij beschrijft haar kijk op vijf jaar Passend Onderwijs voor leerlingen met autisme. Daarin geeft ze vooral het belang van goede samenwerking, steunstructuur voor leerkrachten, goede beeldvorming en denken vanuit krachten aan.

Ze beschrijft mooie goodpractices van samenwerking in de regio met onder andere Salto, samenwerkingsverband Helmond-Peelland en het Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost-Brabant. 
 

Lees artikel  

Sociaal Emotioneel Leren (SEL)

Alle leerlingen in Nederland volgen op dit moment thuisonderwijs. Er wordt hierbij veel aandacht besteed aan de cognitieve ontwikkeling. Denk aan werkboekjes voor rekenen, spelling, taal, ouders die dictees afnemen bij hun kind en leesopdrachten. Juist in deze tijd is het ook belangrijk om als leerkracht aandacht te besteden aan de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. Hoe is het om de hele dag thuis te zijn? Waar denk je dan allemaal aan? Hoe is het als je ouders ineens jouw juf of meester zijn? 

Zo’n gesprek voeren met leerlingen met autisme is vaak lastiger, vooral als je dat doet met open vragen. Want waar moet het kind aan denken? Wat wil die ander precies weten en wat antwoord je dan? Een meer gestructureerd gesprek, zoals via een gespreksblad, kan de leerling helpen om gericht na te denken en antwoorden te geven. Er zijn veel fijne tools ontwikkeld en beschikbaar gesteld. Hierbij drie voorbeelden:

Lees- en luistertips

 

Om wie je bent - Aaltje van Zweden
Aaltje van Zweden schreef met ‘Om wie je bent’ een indringend boek over haar geschiedenis en over die van haar zoon Benjamin. Benjamin heeft autisme. Ze is getrouwd met de alom bekende dirigent Jaap van Zweden. Samen kregen ze een dochter en drie zoons. De diagnose autisme van Benjamin leidde tot de oprichting van Stichting Papageno, die steun verleent aan gezinnen met kinderen met autisme. Het boek ‘Om wie je bent’ is tot 1 juni gratis te beluisteren. 

 

Overlijden in coronatijd
Helaas krijgen veel mensen in deze bijzondere tijd te maken met het overlijden van een naaste. Er zijn veel vragen: Hoe betrek je kinderen bij het overlijden met alle beperkende maatregelen daaromheen? Wat kan niet en wat kan nog wel? Hoe kan je iemand condoleren nu je geen hand mag geven? Op deze en andere vragen wordt antwoord gegeven in de handreiking ‘Kinderen informeren en betrekken bij overlijden van een naaste in coronatijd’. Het expertisecentrum Omgaan met Verlies heeft deze handreiking geschreven en het mag met bronvermelding vrij verspreid worden.

Bij kinderen met autisme is het, vanuit hun behoefte aan duidelijkheid en voorspelbaarheid, heel belangrijk dat informatie rondom een overlijden helder en concreet gecommuniceerd wordt. En dat er ruimte is voor de eigen manier van reageren van deze kinderen, die soms anders is dan we verwachten.

Agenda

Hier vind je enkele geplande bijeenkomsten voor de komende periode.

Indien de workshop van 9 juni vanwege de coronamaatregelen niet door kan gaan, ontvangt u als u zich ingeschreven heeft, zo spoedig mogelijk bericht met een nieuwe datum.
8 juni
Avondlezing (live of online)
Autisme en leren leren
Kijk in de agenda op de website voor het volledige overzicht.
Alle geplande activiteiten kunnen we ook Incompany en op maat verzorgen. 
Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant
Venetiëstraat 43
5632 RM  Eindhoven
088 - 2140102
info@autismesteunpunt.nl
Delen
Delen
Doorsturen
Uitschrijven voor deze nieuwsbrief