Copy
Als relatie van Passus Advies ontvang je deze nieuwsbrief.
Open deze e-mail in je browser

Onze nieuwsbrief gaat dit keer over preventie, eerder regie nemen en de winst van aan de voorkant zaken anders in te regelen. Met andere woorden, een nieuwsbrief over duurzaam ontwikkelen en veranderen.

De focus verschuift

Wij zijn erg enthousiast over het feit dat we steeds eerder door opdrachtgevers bij vraagstukken betrokken worden. Het is duidelijk dat de focus langzaam maar zeker verschuift. Men wacht minder af en pakt hiermee sneller de regie. Het is prettig dat wij door veel van onze opdrachtgevers steeds meer als een sparringpartner gezien worden voor de verschillende HR-vraagstukken.  
U vraagt zich misschien af, waar gaat dit over? Het gaat over duurzame inzetbaarheid, het gaat over ziekteverzuim en het gaat over loopbaanbegeleiding.

Duurzame inzetbaarheid

Met grote regelmaat voeren wij onderzoek uit op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Waar we eerder zagen dat een verhoogd ziekteverzuimpercentage de aanleiding voor deze onderzoeken was, zien we steeds vaker dat we in een eerder stadium door opdrachtgevers gevraagd worden om mee te denken en te adviseren over dit veelomvattende vraagstuk. 
De insteek is daarmee anticiperen op situaties die in de toekomst kunnen ontstaan. Daarnaast wordt het als onderdeel van goed werkgeverschap gezien én als een manier om de verantwoordelijkheden voor een duurzame loopbaan mede bij de medewerkers te leggen. Dit met als doel dat ook zij ermee aan de slag gaan en duurzame inzetbaarheid een gedeelde verantwoordelijkheid wordt.

Wij zijn erg blij met deze ontwikkeling. Het is zoveel meer van toegevoegde waarde om organisaties te mogen adviseren als er nagenoeg nog ‘weinig’ aan de hand is. Dan wordt er geacteerd vanuit een (toekomst)visie en daardoor is er ruimte om zaken te laten ontstaan. Op het moment dat de nood hoog is, gaat men eerder over tot ‘repareren’. De tijd om het een en ander goed in te bedden is korter en de beschikbare budgetten beperkter, waardoor het voorkomt dat een advies eindigt in een la in plaats van tussen de oren van zowel werkgever als werknemer. En dat is jammer van alle investeringen en ook van het gevoel wat het achterlaat binnen de organisatie: “we zien er niets van terug”. Ons advies is daarom: zet duurzame inzetbaarheid tijdig op uw agenda en bedenk dat duurzame inzetbaarheid meer is dan alleen verzuim en vitaliteit.
 

Ziekteverzuim


Waar we eerder in beeld kwamen als een tweede spoor ingezet moest worden, worden we nu met regelmaat ruim voor die tijd benaderd om mee te sparren over het betreffende vraagstuk. In het kader van langdurig ziekteverzuim kunnen – door eerder in het proces interventies in te zetten – belangrijke resultaten bereikt worden. Bijvoorbeeld spoor 1 coaching kan, zeker bij verzuim op het psychische vlak, een positief effect op het herstel hebben. Het kan ook inzichten opleveren zoals dat de huidige baan niet meer passend is en dat men elders  gelukkiger wordt. Deze inzichten zorgen ervoor dat hun blik op het werk verruimd wordt en hierdoor worden eerder concrete stappen gezet. Dit bespaart voor de werkgever veel kosten en leidt voor beide partijen eerder tot duidelijkheid.

Bij fysieke beperkingen is het soms vrij snel duidelijk dat terugkeer naar de eigen functie niet meer haalbaar is, maar dat er wel mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt. Het is dan zonde om hier niet al meteen concreet mee aan de slag te gaan. De meeste mensen die in een ziekteverzuim situatie terechtkomen, willen niets liever dan herstellen of als dat niet mogelijk is, op een andere wijze toegevoegde waarde op de arbeidsmarkt hebben. Kortom, het is niet altijd nodig om te wachten totdat iemand het 2e ziektejaar in gaat. Uit ervaring blijkt dat 20% van de tweede spoortrajecten door eerdere interventies in het eerste spoor opgelost hadden kunnen worden. Dit blijft overigens maatwerk en zal niet in alle gevallen haalbaar zijn, maar daarom is het goed om bij ziekteverzuim ons in een vroeg stadium te betrekken.

Loopbaanbegeleiding

Elke werkgever krijgt er een keer mee te maken, een medewerker lijkt niet helemaal meer op zijn of haar plek te zitten. Dit kan zijn doordat het werk niet meer passend is, het kan zijn omdat iemand vanuit ambitie stappen wil maken of er ligt een andere reden aan ten grondslag die nog niet op tafel gekomen is. Hoe dan ook, het is duidelijk dat het voor u als werkgever belangrijk is om te weten wat er speelt en wat u hierin zou kunnen betekenen. Hiermee kunt u misschien voorkomen dat een medewerker vertrekt of dat onvrede eindigt in ziekteverzuim. En zijn er geen signalen te bespeuren dat een medewerker ergens over twijfelt, is het in het kader van duurzame inzetbaarheid altijd interessant om te weten welke ambities iemand heeft voor de komende jaren. Voor uw personeelsplanning is dit waardevolle informatie.

Met een paar praktische, resultaatgerichte gesprekken is een medewerker vaak al aardig op weg geholpen. Passus Advies heeft hiervoor de loopbaanroutes in het leven geroepen. Korte trajecten die – als het nodig blijkt te zijn – uitgebreid kunnen worden met extra coachsessies en gericht op veelvoorkomende vraagstukken zoals:

  • Waar sta ik?
  • Wil ik iets anders?
  • Ik wil doorgroeien.
  • Ik wil inzicht in mijn mentale gezondheid.
  • Ik wil me persoonlijk ontwikkelen.
  • Ik wil doorgroeien als manager.

Wilt u hier meer over weten, kijk dan op onze website of neem contact met ons op.

Passus medewerker aan het woord


Henk van Nieuwkasteele,
Sparringpartner & Netwerker

Sinds begin juli 2019 werk ik als adviseur bij Passus Advies. Daarvoor heb ik enige tijd gewerkt als HR manager bij een grote Retail organisatie.
Een nieuwe frisse start dus bij Passus advies. Het is altijd spannend om je oude vertrouwde baan op te zeggen en je schepen achter je te verbranden. Het is immers nooit zeker wat je ervoor terug krijgt.

Met het nemen van risico’s maak je jezelf kwetsbaar en dat is iets wat wij als mensen uiteraard niet graag doen. Nu moet ik er wel bij zeggen dat ik een risico heb genomen die doordacht en overwogen is geweest. Ik wist dat ik een functie wilde waar ik meer vrijheid zou hebben en waarin ik medewerkers zou kunnen helpen/coachen.

Nu drie maanden later bij Passus Advies kan ik zeggen dat ik super gelukkig ben met mijn nieuwe functie en collega’s en vraag ik mijzelf regelmatig af waarom ik deze stap niet eerder heb gemaakt. Het helpen/coachen van medewerkers bij hun zoektocht naar een passende baan is geweldig en daar krijg ik persoonlijk veel voldoening en energie van.

Ontdek Passus Advies
Ben u er ook voor om in een eerder stadium in actie te komen
en kunt u hier hulp bij gebruiken? Laat het ons weten.
Wij komen graag meer vertellen over de mogelijkheden.
U kunt contact opnemen met ons hoofdkantoor 073-62 31 980
of u mailt naar info@passusadvies.nl
Blijf op de hoogte via LinkedIn.
 
Volg ons op LinkedIn
Copyright © 2019 Passus Advies B.V., Alle rechten voorbehouden.
Als relatie van Passus Advies ontvang je deze nieuwsbrief.

Ons adres is:
Baronieweg 3
5321 JV Hedel
T: 073 - 62 32 980
E: info@passusadvies.nl

update je gegevens of uitschrijven van de lijst


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Passus Advies B.V. · Baronieweg 3 · Hedel, 5321 JV · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp