Copy

Terugblik

Samen in gesprek over het opwekken van zon- en windenergie in Westfriesland

Vanaf januari tot februari dit jaar zijn er in Westfriesland 16 ateliers georganiseerd om met inwoners, ondernemers en agrariërs in gesprek te gaan over het opwekken van zon- en windenergie. Zo willen de Westfriese gemeenten komen tot een Regionale Energie Strategie (RES) die bijdraagt aan een duurzame en energieneutrale regio. Er wordt dan evenveel energie opgewekt als verbruikt. Daarbij staat als paal boven water, dat zonder samenwerking de ambitie niet waargemaakt kan worden.
 
Het gesprek op basis van energiescenario’s
Tijdens de bijeenkomsten op lokaal en regionaal niveau hebben de deelnemers gesprekken gevoerd over welke opties voor het opwekken van zon- en windenergie hen het meeste aanspreken en welke juist niet. Dit werd gedaan aan de hand van drie mogelijke energiescenario’s; lokale kracht, bestaande E-infrastructuur en productielandschappen. Bij het energiescenario lokale kracht wordt er uitgegaan van coöperatieve acties. Het energiescenario E-infrastructuur gaat uit van hoe langs bestaande auto-, spoor- en waterwegen windturbines en zonnevelden geplaatst kunnen worden. Het energiescenario productielandschappen gaat uit van het zo veel mogelijk ontzien van landbouwgrond. Per bijeenkomst liepen de voorkeuren hierover uiteen.
 
De gemene delers in de ateliers
Er zijn een aantal duidelijke gemene delers naar voren gekomen in de lokale ateliers. Zonne-energie op grote daken, parkeerplaatsen en langs spoorwegen spreekt het meeste aan. Wat niet aanspreekt is zonne-energie op agrarisch gronden, agrarisch gronden rondom woonkernen en boven fruitteelt. Windenergie langs snelwegen, spoorwegen en het repoweren van bestaande turbines spreekt het meeste aan. Wat niet aanspreekt is windenergie bij stads- en dorpsranden en op agrarische gronden. Daarbij is de aanvullende opmerking dat windenergie op het IJsselmeer en Markermeer wel aanspreekt voor gemeenten die niet liggen aan de meren, en dit niet aanspreekt voor gemeenten liggend aan de meren.
 
Tijdens de regionale ateliers met agrariërs en ondernemers spreekt zonne-energie opwekken op grote daken en wind op water het meeste aan. Wat beide groepen niet aanspreekt is windenergie op agrarische gronden.
 
Vervolgstappen
De resultaten van deze gesprekken worden meegenomen bij het opstellen van de concept RES voor de deelregio Westfriesland, als onderdeel van de RES-regio Noord-Holland Noord (NHN). Dit voorjaar verwachten wij dit concept te publiceren. Hierin nodigen wij een ieder uit om hier schriftelijk op te reageren. In het najaar voeren wij daar ook nog graag met u het gesprek over. Op basis hiervan wordt een definitieve RES NHN opgesteld.

Opkomst in aantal personen van de ateliers:
Aantal ateliers per gemeente en in de regio:
Grootste voorkeur voor energiescenario's 'E-infrastructuur', 'Productielandschappen' of 'Lokale Kracht':

Gemeente Medemblik | E-infrastructuur
Gemeente Hoorn | E-infrastructuur en Lokale Kracht
Gemeente Opmeer | E-infrastructuur en Productielandschappen
Gemeente Drechterland | E-infrastructuur en Lokale Kracht
Gemeente Enkhuizen | Lokale Kracht
Gemeente Koggenland | E-infrastructuur
Regionaal atelier agrariërs | geen duidelijke voorkeur
Regionaal atelier ondernemers | E-infrastructuur
Ga snel naar:
Terugblik regionaal atelier ondernemers
Lees hier het verslag van 21 januari in Hoogkarspel
Terugblik regionaal atelier agrariërs
Lees hier het verslag van 3 februari in Wognum
Terugblik gemeente Koggenland
Tijdens de bijeenkomsten zijn geen foto of video's gemaakt door de gemeente zelf. Wel was NHN aanwezig. Zij hebben over de bijeenkomst op 30 januari een nieuwsbericht en video gepubliceerd.
Lees hier het verslag van 30 januari in De Goorn
Lees hier het verslag van 6 februari in De Goorn
Terugblik gemeente Drechterland
Lees hier het verslag van 23 januari in Hem
Lees hier het verslag van 29 januari in Hoogkarspel
Terugblik Lokaal Scenario Atelier in Hem op 6 februari 2020
Terugblik gemeente Opmeer
Lees hier het verslag van 16 januari in Opmeer
Terugblik bijeenkomsten in Hoorn
Naast het Lokaal Scenario Atelier is op 8 februari een pop-up tour met mobiele koffiekar rond gegaan. Tijdens een bakje koffie gingen we in gesprek over het verduurzamen van de stad en hoe we in de regio evenveel energie kunnen opwekken als we gebruiken.
Lees hier het verslag van 15 januari in Hoorn
Terugblik gemeente Enkhuizen
Lees hier het verslag van 16 januari in Enkhuizen
Terugblik gemeente Medemblik
Lees hier het verslag van 14 januari in Wognum
Lees hier het verslag van 16 januari in Wervershoof
Lees hier het verslag van 17 januari in Medemblik
Lees hier het verslag van 20 januari in Nibbixwoud
Lees hier het verslag van 21 januari in Midwoud
Lees hier het verslag van 27 januari in Andijk
Lees hier het verslag van 28 januari Wognum
Terugblik Lokaal Scenario Atelier Medemblik 17 januari 2020