Copy
Veilig Thuis | Geweld stopt niet vanzelf.
Bekijk deze mail in je browser
Nieuws
Geachte lezer, ketenpartner van Veilig Thuis NHN, 

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief Veilig Thuis Noord-Holland Noord (NHN). We willen u graag een paar maal per jaar laten weten wat er speelt bij Veilig Thuis NHN.  Heeft u vragen, opmerkingen of aandachtspunten voor Veilig Thuis NHN, dan verneem ik dit graag via info@vtnhn.nl. Voor al uw cliëntgerichte vragen staan we 24/7 voor u klaar!

Lida Hoek
Manager Veilig Thuis NHN
Veilig Thuis Noord-Holland Noord
Wie zijn wij? Wat doen wij? Wij hebben onze activiteiten voor u op een rij gezet.
De vertrouwensarts bij Veilig Thuis
Wat doet een vertrouwensarts. Een functie met uitdagingen.
Inspectiebezoek bij Veilig Thuis NHN
De inspectie heeft kenbaar gemaakt dat Veilig Thuis NHN een voldoende heeft gescoord: dit is de hoogst te behalen score!
Cijfers 2016 CBS kindermishandeling en huiselijk geweld
De cijfers over kindermishandeling en huiselijk geweld in 2016, van alle Veilig Thuis organisaties in Nederland, zijn onlangs gepubliceerd. Wat zijn de cijfers in uw regio?
MDA(Multidisciplinaire) ++ aanpak
Gemeente Alkmaar vervult de regiofunctie voor de implementatie van deze aanpak. 
Aanscherping meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft de Kamer geïnformeerd over zijn plannen om de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld aan te scherpen. Wat de gevolgen hiervan zijn leest u hier.
Veilig Thuis in opleiding
Behalve interne scholingen verzorgen wij ook externe scholingen en inspiratiebijeenkomsten. Benieuwd naar hetgeen wij het afgelopen jaar aan scholingen hebben georganiseerd of wat wij voor u kunnen betekenen?
Intervisie Veilig Thuis
Veilig Thuis biedt in samenwerking met de GGD de mogelijkheid tot facultatieve intervisie onder procesbegeleiding van een coach/intervisor.
Maatschappelijk jaarverslag 2016
In een uitgebreid jaarverslag doen wij verslag van onze activiteiten in 2016. Nieuwsgierig geworden?
Bijeenkomst week van de kindermishandeling
Vooraankondiging bijeenkomst in week van de kindermishandeling (20 t/m 26 november).
Folders Veilig Thuis NHN
Veilig Thuis heeft foldermateriaal voor zowel volwassenen als kinderen ontwikkeld. Waar gaan deze folders over en hoe kunt u deze bestellen?

Voor advies of hulp? Bel met Veilig Thuis 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar) of (088) 0 100 502 (lokaal tarief).

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Veilig Thuis NHN.
 
Redactie en Vormgeving

Teksten
: Communicatie GGD Hollands Noorden
: RAADHUIS creative agency
: medewerkers Veilig Thuis

September 2017, jaargang 1, nr. 1
 

www.vtnhn.nl    info@vtnhn.nl    T (088) 0 100 502       profiel update       uitschrijven