Copy
Veilig Thuis | Geweld stopt niet vanzelf.
Bekijk deze mail in je browser
Nieuws
Geachte lezer, ketenpartner van Veilig Thuis NHN, 

Dit is al weer de tweede editie van de nieuwsbrief Veilig Thuis Noord-Holland Noord (NHN). 
We willen u graag een paar maal per jaar laten weten wat er speelt bij Veilig Thuis NHN. 
In deze nieuwsbrief aandacht voor ontwikkelingen binnen Veilig Thuis NHN en lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen. 

Heeft u vragen, opmerkingen of aandachtspunten voor Veilig Thuis NHN, dan verneem ik dit graag via info@vtnhn.nl. Voor al uw cliëntgerichte vragen staan we 24/7 voor u klaar!

Heel veel leesplezier.
 
Marion Verstraaten
Manager Veilig Thuis Noord-Holland Noord
Een voorstellen Marion Verstraaten
Sinds juli 2019 heeft Veilig Thuis een nieuwe manager. Maak kennis met Marion Verstraaten. 
Actuele contactgegevens managementteam Veilig Thuis
Wie is wanneer bereikbaar etc. Wij hebben het voor u op een rij gezet.
Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Bent u al op de hoogte van de wijzigingen? 
‘Geweld hoort nergens thuis’
Graag attenderen wij u op het rapport ‘Geweld hoort nergens thuis’ van de Ministeries van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid en Sport. Het rapport bevat het ‘Programma voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de periode 2018-2021’.
Nieuwe werkwijze en diensten van Veilig Thuis
Veilig Thuis heeft per 1 januari 2019 een nieuwe dienst toegevoegd, namelijk Voorwaarden en Vervolg. Wat houdt dit in?
 
Publicaties Veilig Thuis NHN
Er is nieuw foldermateriaal ontwikkeld. Benieuwd?
Vacatures Veilig Thuis NHN
Regelmatig heeft Veilig Thuis vacatures. En sinds kort hebben wij ook een LinkedIn-pagina. 
Interessante nieuwsbrieven & magazines 
We hebben een interessante nieuwsbrief en magazine voor u geselecteerd: Nieuwsbrief E nieuws huiselijk geweld en Augeo magazine. Lezen en aanmelden? 
Nieuwe privacywet
De nieuwe privacywet AVG-wetgeving is ingegaan. Wat betekent dit voor deze nieuwsbrief?

Voor advies of hulp? Bel met Veilig Thuis 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar) of (088) 0 100 502 (lokaal tarief).

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Veilig Thuis NHN.
 
Redactie en Vormgeving

Teksten
: Communicatie GGD Hollands Noorden
: RAADHUIS creative agency
: medewerkers Veilig Thuis

Oktober 2019, jaargang 2, nr. 1
 

www.vtnhn.nl    info@vtnhn.nl    T (088) 0 100 502       profiel update       uitschrijven