Copy
Als u de nieuwsbrief niet goed kunt lezen, bekijk dan hier de online versie
NIEUWS  d6f75028-fdc0-46df-ab7a-cfd141142fb5.gif   april 2019
 
d6f75028-fdc0-46df-ab7a-cfd141142fb5.gif Gehoorschade quiz GGD HN
d6f75028-fdc0-46df-ab7a-cfd141142fb5.gif Vraag van de maand: handen schudden
d6f75028-fdc0-46df-ab7a-cfd141142fb5.gif Gezonde School
d6f75028-fdc0-46df-ab7a-cfd141142fb5.gif Verbeterde meldcode in werking per 1-1-2019
d6f75028-fdc0-46df-ab7a-cfd141142fb5.gif Opvoedondersteuning
d6f75028-fdc0-46df-ab7a-cfd141142fb5.gif Reizen naar het buitenland
d6f75028-fdc0-46df-ab7a-cfd141142fb5.gif Rapportage Gezond leven? Check het even! 2017-2018
d6f75028-fdc0-46df-ab7a-cfd141142fb5.gif Wat kan de GGD betekenen bij rouw en verdriet?
d6f75028-fdc0-46df-ab7a-cfd141142fb5.gif Rabo AZ Foodtour
d6f75028-fdc0-46df-ab7a-cfd141142fb5.gif JouwGGD.nl
   
Beste lezer,
Met deze nieuwsbrief willen wij het basis-, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, maar ook medewerkers van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen informeren over methoden en materialen die GGD Hollands Noorden (GGD HN) aanbiedt. Daarnaast vindt u informatie over verschillende projecten en onderwerpen die voor u interessant kunnen zijn. Heeft u vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief of over de werkzaamheden van de GGD? Dan kunt u een e-mail sturen naar communicatie@ggdhn.nl.

Gehoorschade quiz GGD HN

Jaarlijks komen er in Nederland ruim 20.000 jongeren bij met permanente gehoorschade. Ook in onze regio blijken veel jongeren en jongvolwassenen risico te lopen. Speciaal voor jongeren heeft de GGD een gehoorschade quiz ontwikkeld. 

Vraag van de maand: handen schudden

Dagelijks komen bij de afdeling infectieziektebestrijding vragen binnen. Deze vraag is van belang voor voorschoolse voorzieningen en scholen. Het antwoord willen graag met u delen.

Gezonde School

De nieuwe ronde Ondersteuningsaanbod Gezonde School 2019-2020 is gestart. U kunt zich tot en met 18 april aanmelden. Ook hebben wij allerlei informatie over de Gezonde School voor u verzameld.

Verbeterde meldcode in werking per 1-1-2019

Wist u dat de meldcode is veranderd? Graag vertellen wij u waarom en wat het voor u betekent.

Opvoedondersteuning

Met vragen over opvoeding naar de GGD?  Dat is zeker mogelijk. Wij hebben veel te bieden. 

Reizen naar het buitenland

Gaat een kind in uw klas op reis? Uit onderzoek blijkt dat reizigers in bepaalde landen gezondheidsrisico’s lopen. De GGD kan ouders meer vertellen over gezondheidsrisico’s en welke vaccinaties nodig zijn.

Rapportage Gezond leven? Check het even! 2017-2018

In het schooljaar 2017-2018 is de Jeugdgezondheidzorg gestart met een nieuwe werkwijze op het voortgezet onderwijs, genaamd  'Gezond leven? Check het even!'. Inmiddels is ook een algemene rapportage gereed met cijfers en resultaten van het hele werkgebied van de GGD.  Ook benieuwd naar de uitkomsten?

Wat kan de GGD betekenen bij rouw en verdriet?

Wist u dat de GGD een (voor)school kan ondersteunen bij het overlijden van een leerling, leerkracht of ouder?

Rabo AZ Foodtour

De Rabo AZ Foodtour is een compleet interactief lesprogramma voor groepen 7/8 waarin voedsel en gezonde voeding centraal staat. Ook uw school kan zich inschrijven.

JouwGGD.nl 

Speciaal voor jongeren is de website JouwGGD.nl ontwikkeld. Op deze website vinden zij antwoord op vragen over hun lichaam, hun gevoel of dingen waar zij liever niet thuis over praten.
Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van GGD Hollands Noorden. De nieuwsbrief wordt digitaal verspreid onder medewerkers van het basis- en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en voorschoolse voorzieningen.
In verband met de nieuwe AVG-wetgeving gaan wij in
onze voorwaarden uitgebreider in wat wij met uw gegevens doen. Daarnaast vindt u onderaan in deze nieuwsbrief de mogelijkheid om u uit te schrijven als u deze niet meer wenst te ontvangen.
 
Redactie en vormgeving : Communicatie GGD Hollands Noorden
  : RAADHUIS creative agency
Teksten : medewerkers GGD Hollands Noorden

April 2019, jaargang 9, nr. 1
 

www.ggdhn.nl  d6f75028-fdc0-46df-ab7a-cfd141142fb5.gif info@ggdhn.nl  d6f75028-fdc0-46df-ab7a-cfd141142fb5.gif T (088) 01 00 500 d6f75028-fdc0-46df-ab7a-cfd141142fb5.gif uitschrijven d6f75028-fdc0-46df-ab7a-cfd141142fb5.gif profiel update